Ile kosztuje prawo jazdy kategorii B w 2022?

Wymarzone osiągnięcie pełnoletności to pierwszy krok do samodzielnego prowadzenia samochodu. Ale zanim to nastąpi, trzeba zrobić prawo jazdy. Do kierowania autami osobowymi potrzebne jest posiadanie kategorii B. Ile kosztuje zrobienie kursu i uzyskanie takiego dokumentu w 2022 roku? Sprawdź!

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii B?

Wiele osób, które dopiero zamierzają robić kurs prawa jazdy kat. B lub są już szczęśliwymi posiadaczami dokumentu potwierdzającego uzyskanie tych uprawnień, nie wie tak naprawdę, że mają możliwość kierowania nie tylko samochodami osobowymi. Kierowca, który posiada prawo jazdy kategorii B, otrzymuje uprawnienia do prowadzenia:

 • pojazdów samochodowych na maksymalnie 9 osób (wraz z kierującym) oraz tych, których dopuszczalna masa całkowita (dmc) nie przekracza 3,5 tony,
 • pojazdów z przyczepą lekką, która ma nie więcej niż 750 kg dmc,
 • motocykli o pojemności silnika do 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW oraz motocykli trójkołowych pod warunkiem, że ma prawo jazdy od co najmniej 3 lat,
 • motorowerów,
 • lekkich czterokołowców np. quadów, które rozwijają maksymalną prędkość do 45 km/h, a ich masa nie przekracza 350 kg,
 • czterokołowców o dmc 400 kg do przewozu osób lub o dmc 550 kg do przewozu rzeczy,
 • ciągników rolniczych (mogą być wyposażone w lekką przyczepę lub podwieszany sprzęt rolniczy np. pług lub rozsiewacz),
 • pojazdów wolnobieżnych (np. koparki, walce, kombajny).

Jaki jest koszt dokumentów potrzebnych do prawa jazdy kat. B?

Zamierzasz zapisać się na kurs prawa jazdy kat. B? Myślisz, że od razu Cię na niego przyjmą? To nie taka prosta droga. Zanim to nastąpi, musisz udać się do wydziału komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o utworzenie PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Wymóg ten obowiązuje od 2014 r. każdego kandydata na kierowcę. Samo założenie profilu jest bezpłatne, ale do wniosku należy dołączyć dokumenty, za które trzeba zapłacić.

Po pierwsze i najważniejsze jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi. W tym celu musisz udać się na badania do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania odpowiednich zaświadczeń. Takie wizyta kosztuje zwykle 200 zł. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii możesz przystąpić do kompletowania pozostałych dokumentów. Potrzebne są:

 • aktualne zdjęcie (koszt ok. 20-40 zł) – kolorowe, o wymiarach 35×45 mm, zrobione nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem wniosku o założenie PKK,
 • dokument potwierdzający adres zameldowania,
 • pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego dla osób, które dopiero ukończą 18 lat (mają ukończone 17 lat i 9 miesięcy).

Po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów otrzymasz swój numer PKK. Wówczas możesz poszukać ośrodka szkolenia kierowców, w którym zrobisz kurs.

Zrobienie kursu – ile kosztuje prawo jazdy kat. B?

Ceny za zrobienie kursu w lokalnym ośrodku szkolenia kierowców są bardzo różne. Zależą nie tylko od lokalizacji, ale także renomy szkoły, samochodów, którymi jeżdżą kursanci, konkurencji na rynku oraz oferowanych materiałów. Na pewno koszt kursu musi uwzględnić obowiązkowe:

 • szkolenie teoretyczne w ilości 30 godzin lekcyjnych (po 45 min) z zakresu przepisów ruchu drogowego, zasad kierowania samochodem oraz pierwszej pomocy medycznej,
 • zajęcia praktyczne w ilości 30 godzin zegarowych (po 60 minut) obejmujące plac manewrowy, jazdę po mieście z uwzględnieniem tras egzaminacyjnych.

Większość ośrodków zapewnia również niezbędne materiały szkoleniowe (książki, płyty DVD) z testami, które przygotowują do zdania egzaminu państwowego. Niektórzy instruktorzy oferują również dowiezienie kursanta do ośrodka egzaminacyjnego w wyznaczonym terminie egzaminu. Szkoły nauki jazdy proponują też możliwość przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego z innym instruktorem, który odzwierciedla realia egzaminu państwowego. Taka opcja może, ale nie musi być wliczona w cenę kursu. Czasami ośrodki pobierają za nią dodatkową opłatę.

Jaki jest więc przybliżony koszt prawa jazdy kat. B w 2022 roku w poszczególnych województwach?

 • dolnośląskie: od 1950 do 2500 zł,
 • kujawsko-pomorskie: od 2270 do 2740 zł,
 • lubelskie: od 2190 do 2800 zł,
 • lubuskie: od 2500 do 2895 zł,
 • łódzkie: od 2035 do 2425 zł,
 • małopolskie: od 2190 do 2740 zł,
 • mazowieckie: od 2035 do 2820 zł,
 • opolskie: od 2270 do 2580 zł,
 • podkarpackie: od 2190 do 2500 zł,
 • podlaskie: od 2190 do 2425 zł,
 • pomorskie: od 2425 do 2740 zł,
 • śląskie: od 2190 do 2970 zł,
 • świętokrzyskie: od 2035 do 2500 zł,
 • warmińsko-mazurskie: od 2035 do 2740 zł,
 • wielkopolskie: od 2350 do 2815 zł,
 • zachodniopomorskie: od 2190 do 2970 zł.

Egzamin państwowy – ile płaci się za prawo jazdy kat. B?

Po zrobieniu kursu na prawo jazdy czas na egzamin państwowy. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej, czyli jazdy po placu manewrowym i mieście jest zdanie części teoretycznej. Zapisanie się na jedno podejście do egzaminu kategorii B kosztuje 30 zł za egzamin teoretyczny i 140 zł za praktyczny. Jeśli Ci się nie uda za pierwszy razem, każda kolejna próba zdania egzaminu kosztuje tyle samo. Do tego dochodzi często konieczność wykupienia dodatkowych jazd w ośrodku szkoleniowym (zwykle od 40 do nawet 100 zł za godzinę).

Ile wynosi całkowity koszt prawa jazdy kat. B?

Niestety, koszt prawo jazdy B nie kończy się na zdanym egzaminie. Otrzymanie pozytywnego wyniku wiąże się ze złożeniem w wydziale komunikacji wniosku o wydanie dokumentu, który poświadcza posiadanie odpowiednich uprawnień. Łącznie z opłatą ewidencyjną kosztuje to 100,50 zł. Po tej opłacie wystarczy tylko poczekać, aż upragniony dokument będzie gotowy do odbioru.

Podsumowując, przy założeniu, że zrobienie kursu w lokalnym ośrodku szkoleniowym kosztuje średnio 2400 zł i doliczeniu wszelkich kosztów stałych oraz średniej ceny za zdjęcia (30 zł), całkowity koszt prawo jazdy kategorii B w 2022 r. wynosi 2900,50 zł. Oczywiście jest to suma, którą średnio zapłacić kandydat na kierowcę, który zda egzaminy państwowe za pierwszym razem.