Niedługo kończy się moja obecna polisa OC. Chciałbym zmienić ubezpieczyciela. Czy muszę złożyć wypowiedzenie?

W przypadku całorocznych polis OC nadal pozostaje obowiązek wypowiedzenia umowy najpóźniej na 1 dzień przed końcem polisy. Po 12 lutego 2012 r. nastąpiły zmiany dotyczące polis OC, przejętych od poprzedniego właściciela, oraz tych, które odnowiły się automatycznie (gdy zapomnieliśmy wypowiedzieć umowę w terminie). W takich przypadkach ochrona kończy się z dniem wyznaczonym na dokumencie.

Kupiłem samochód z ważną polisą OC. Czy mogę z niej korzystać?

Taką polisę można wykorzystać do końca jej obowiązywania. Pamiętajmy jednak, że za okres od dnia zakupu do końca polisy składka zostanie przerekalkulowana. Jeżeli np. poprzedni właściciel miał wypracowane pełne zniżki a dla nabywcy jest to pierwsze ubezpieczenie, dopłata może być bardzo wysoka. Warto więc wcześniej sprawdzić co proponuje obecny ubezpieczyciel i jakie są stawki w innych towarzystwach, aby wybrać najtańszą ofertę.

Sprzedałem samochód. Czy odzyskam część niewykorzystanej składki?

Sprzedaż samochodu należy zgłosić pisemnie do obecnego ubezpieczyciela w terminie 14 dni. Nie mamy jednak gwarancji czy odzyskamy niewykorzystaną składkę. Zależy to od decyzji nowego właściciela pojazdu.

Tak – jeżeli zdecyduje sie na zakup nowej polisy w innym towarzystwie

Nie  – gdy postanowi wykorzystać nasze OC do końca obowiązywania umowy.

Sprzedałem samochód a po dwóch miesiącach otrzymałem informację o szkodzie z mojej winy. Jak to możliwe?

Prawdopodobnie fakt sprzedaży samochodu nie został zgłoszony do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zbywca pojazdu ma obowiązek złożenia pisemnej informacji w ciągu 14 dni. Podaje w niej między innymi dane nowego właściciela i tym samym zabezpiecza się przed taką właśnie sporną sytuacją. Nabywca pojazdu być może spowodował szkodę, która została przypisana poprzedniemu właścicielowi. Teraz należy jak najszybciej zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej, aby wyjaśnić pomyłkę.

Od roku nie przerejestrowałem na siebie samochodu, ale opłacam OC. Czy grozi mi kara ?

Dane właściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym powinny pokrywać się z zapisem w polisie ubezpieczeniowej. Dopuszcza się termin do 30 dni na przerejestrowanie samochodu. W tym czasie wystarczy podczas kontroli drogowej okazać umowę kupna-sprzedaży. Po wyznaczonym terminie grozi nam nie tylko mandat lub zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Ignorowanie przepisów może być uznane za wykroczenie z art 97 kodeksu wykroczeń w związku z art 78 ust 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym.

Art. 97. (114) Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych,
podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Mój 20 letni syn spowodował szkodę. Otrzymałam wypłatę z AC pomniejszoną o 2000 zł, a w umowie nie było udziału własnego. Dlaczego?

Szkody spowodowane przez młodych kierowców (tak określa się osoby nawet do 29 roku życia) traktuje się w „zaostrzony” sposób. Jeżeli przed zakupem polisy nie zgłoszono takiej osoby do ubezpieczenia, nasze towarzystwo może przerekalkulować składkę i poprosić o dopłatę nawet do 50% poprzedniej kwoty (dotyczy OC) oraz nałożyć dodatkowy udział własny. Takie zapisy zamieszcza się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zanim więc zdecydujemy się na wybór ubezpieczyciela, sprawdźmy dokładnie jego OWU.

Od trzech lat mój samochód stoi zepsuty w garażu. Nie będę nim jeździła. Po co mi OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Tłumaczenie, że nie korzystamy z pojazdu, lub potoczne stwierdzenie „stoi na cegłach” niczego nie zmienia. Taki pojazd najlepiej sprzedać lub zezłomować. Tylko wyrejestrowanie auta zwolni nas z konieczności zakupu kolejnej polisy. Warto przypomnieć, że za brak OC grożą wysokie kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ich wysokość zależy od ilości dni bez ważnej polisy: do 3 dni – 640 zł (20% pełnej opłaty karnej czyli równowartości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę) / 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej ( 1600 zł) / powyżej 14 dni – 100% pełnej opłaty karnej (3200 zł)

Jestem pierwszy raz właścicielką auta, natomiast mąż od kilku lat ubezpiecza samochód. Czy mogę korzystać z jego zniżek?

Jeżeli małżeństwo nie posiada rozdzielności majątkowej i współmałżonek wyrazi zgodę na korzystanie z jego zniżek, żona może przepisać je do swojej polisy (nawet jeżeli jest jedynym właścicielem). Warto jednak pamiętać, że po spowodowaniu szkody przez jednego z małżonków, zniżki zredukują się na obu polisach.