Kod 96 w prawie jazdy – co daje i jak go zdobyć?

Każdy kierowca z prawem jazdy kategorii B może prowadzić zespół pojazdów, czyli auto z podpiętą przyczepą. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące m.in. dopuszczalnej masy całkowitej. Zdobycie kodu 96 pozwala na uzyskanie uprawnień umożliwiających np. holowanie sporej przyczepy kempingowej. Przeczytaj, czym dokładnie jest kod 96.

Kod 96 w prawie jazdy — kiedy się przydaje?

Kierowcy, którzy odbyli kurs i zdali egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B, mogą kierować samochodem z podpiętą przyczepą lekką. Jej dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie powinna przekraczać 750 kg. W przypadku poruszania się z przyczepą o większej wadze, trzeba ją dodatkowo wyposażyć w hamulec najazdowy, a masa całego zestawu nie może przekroczyć 3,5 t.

Mimo że te wymagania mają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo kierowcy, jego pasażerom i innym uczestnikom ruchu drogowego, to często są trudne do spełnienia. W sytuacji, gdy planuje się podróż z przyczepą kempingową, przewóz łodzi lub sprzętu budowlanego, nierzadko okazuje się, że wskazany w przepisach limit jest niewystarczający. W takim momencie warto zastanowić się nad rozszerzeniem uprawnień prawa jazdy kategorii B o kod 96.

Kod 96 – czym jest?

Dokładny opis uprawnień, jakie daje kierowcy kod 96, znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r. poz. 702).

Według zapisów zawartych w ustawie, kod 96 uprawnia do holowania przyczepy innej niż lekka samochodem, którego DMC nie przekracza 3,5 t, o ile masa całego zestawu nie jest większa niż 4 250 kg. Ponadto podczepiona przyczepa nie powinna być cięższa niż auto, a stosunek dopuszczalnej masy pojazdu do dopuszczalnej masy przyczepy musi liczyć 1,33:1. Oznacza to, że pojazd holujący powinien cechować się wyraźnie większą wagą, niż ciągnięty ładunek.

Dzięki takim przepisom za terenówką lub busem można holować sporej wielkości przyczepę w sposób w pełni legalny i bezpieczny zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Podwyższenie dopuszczalnej masy zestawu z 3 500 kg do 4 250 kg dla osób mających kod 96 w prawie jazdy to spore ułatwienie dla wielu kierowców.

Jak zdobyć kod 96?

Aby wpisać kod 96 do prawa jazdy, kierowca musi spełnić kilka warunków, które nie są jednak bardzo trudne do zrealizowania. O dodatkowe uprawnienia starać się mogą wszystkie osoby pełnoletnie, które mają prawo jazdy kategorii B i zaliczą praktyczny egzamin państwowy. Przepisy nie nakładają na kandydatów konieczności odbywania kursów czy podchodzenia do egzaminów teoretycznych.

Chcąc poszerzyć swoje uprawnienia wystarczy kilka prostych kroków. Na początku konieczne jest wykonanie fotografii, którą następnie trzeba załączyć do wniosku w wydziale komunikacji. Po złożeniu dokumentów, wraz z uzyskanym numerem PKK, należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zapisać na egzamin.

Podczas egzaminu państwowego do zadań kandydata starającego się o uzyskanie wpisu w postaci kodu 96 należą:

  • sprawdzenie stanu technicznego auta i przygotowanie do jazdy,
  • połączenie samochodu z przyczepą,
  • uruchomienie pojazdu i włączenie świateł,
  • ruszenie z miejsca oraz jazda do przodu i do tyłu po łuku,
  • wykonanie dwóch manewrów z wylosowanego pakietu, takich jak np. parkowanie skośne lub ruszenie z miejsca na wzniesieniu,
  • prowadzenie zespołu pojazdów w ruchu drogowym,
  • rozłączenie przyczepy od pojazdu.

Po poprawnym wykonaniu wszystkich czynności w określonym czasie i wniesieniu opłaty, kierowca może odebrać dokument z kodem 96 w Wydziale Komunikacji. Wpis znaleźć można na odwrocie prawa jazdy w kolumnie z numerem 12. Informacje na temat uprawnień kierowcy sprawdzić można również na stronie rządowej. Po zalogowaniu za pośrednictwem profilu zaufanego ma się wgląd w aktualne dane na temat kwalifikacji konkretnej osoby.

Koszt uzyskania kodu 96 w prawie jazdy

Wielu kierowców podejmuje starania o uzyskanie wpisu kodu 96 ze względu na niewielki budżet, jaki jest potrzebny do poszerzenia uprawnień. Okazuje się to dobrą alternatywą dla tych, którzy nie chcą inwestować pokaźnej kwoty w kurs B+E, lub nie potrzebują uprawnień na zestawy aż do 7 t.

Cena egzaminu państwowego wynosi jedynie 170 zł, a dostarczenie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami nie jest wymagane. Z tego powodu uzyskanie kodu 96 to szybki i niskobudżetowy sposób na zdobycie możliwości podróżowania z pokaźnej wielkości przyczepą. Robi to dużą różnicę szczególnie w sytuacji, gdy ma się świadomość, że cena kursu na kategorię B+E to nawet 2 000 zł.

Egzamin na kod 96 w praktyce

Przepisy obowiązujące w Polsce odnośnie do kodu 96 są wynikiem dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Wprowadzanie przepisów unijnych miało na celu umożliwienie kierowcom amatorom poszerzanie swoich uprawnień w zakresie prowadzenia zespołów pojazdów. Mimo to za szczegółowe regulacje w kwestii warunków uzyskania wpisu 96 odpowiadają urzędnicy poszczególnych państw członkowskich.

W wielu krajach UE uzyskanie wpisu okazuje się znacznie łatwiejsze niż w Polsce. Przykładowo w Niemczech, aby zdobyć dodatkowe uprawnienia, wystarczy odbyć kurs teoretyczny i praktyczny. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia, uprawniającego do jazdy z cięższą przyczepą. Niestety, dokument wydany za granicą nie zostanie uznany przez polskie instytucje.

W Polsce osoba podchodząca do egzaminu nie ma prawnego obowiązku uczestniczenia w żadnych zajęciach. Wystarczy, że kierowca z pozytywnym wynikiem zakończy egzamin państwowy. W praktyce wykonanie zadań na placu manewrowym i podczas jazdy po mieście dla amatora może być nieco problematyczne. Z tego powodu zaleca się by osoby, które nigdy wcześniej nie jeździły z przyczepą, skorzystały przed egzaminem z kilku lub kilkunastu godzin jazd doszkalających. Takie rozwiązanie pozwala oswoić się z jazdą z dodatkowym obciążeniem, a także poznać wskazówki od instruktorów odnośnie zasad egzaminowania w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.