Kod 95 w prawie jazdy – co daje i jak go zdobyć?

Zagadnienie kodu 95 w prawie jazdy dotyczy osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji kierowcy zawodowego. Takie oznaczenie okazuje się konieczne do zdobycia posady w firmach przewozowych. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym dokładnie jest kod 95, w jaki sposób można go zdobyć i z jakim kosztem się to wiąże.

Czym jest kod 95?

Na odwrocie prawa jazdy znajduje się kilka rubryk. Kolumna numer 12 zawiera kody, które określają zarówno ograniczenia związane z prowadzeniem pojazdu, jak i dodatkowe kwalifikacje kierowcy. Umieszczenie tam kodu 95 oznacza, że właściciel dokumentu spełnia wszystkie wymagania niezbędne do podjęcia pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Taka osoba może zajmować się m.in. prowadzeniem autobusu, ciężarówki lub auta dostawczego.

Na tylnej stronie dokumentu, oprócz kodu 95, znajduje się również data ważności kwalifikacji zawodowych. Są one przyznawane na okres 5 lat. Po upływie tego czasu konieczne staje się przystąpienie do szkolenia okresowego i ponowne poddanie się badaniom lekarskim oraz psychologicznym. Warto pamiętać, że termin wygaśnięcia uprawnień nie może być dłuższy niż termin ważności orzeczeń psychologicznych i lekarskich.

Kod 95 w prawie jazdy jest zawsze wpisywany w formacie 95.DD.MM.RRRR. Oznacza to, że bezpośrednio za kodem znajduje się data wygaśnięcia uprawnień zawodowych.

Jak zdobyć kod 95 w prawie jazdy?

Osoby zdecydowane na poszerzenie swoich uprawnień o kwalifikacje kierowcy zawodowego będą musiały udać się do wydziału komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Przed wizytą należy przygotować kopie dokumentów takich jak:

 • prawo jazdy C, CE, D, DE,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • orzeczenie lekarskie,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej.

W wydziale komunikacji należy wypełnić odpowiedni wniosek, dołączyć do niego wymienione dokumenty, a także jedno zdjęcie w rozmiarze 3,5 × 4,5 cm.

Kod 95: sposoby uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Chcąc uzyskać kod 95 w prawie jazdy, trzeba zdobyć  Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Sposób uzyskania tego dokumentu zależy od terminu zdania egzaminu uprawniającego do prowadzenia pojazdów.

Część kierowców musi ukończyć szkolenie okresowe trwające 35 godzin, bez konieczności podchodzenia do egzaminu państwowego. Zaliczają się do nich osoby, które:

 • uzyskały prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D+E przed 10.09.2008;
 • uzyskały prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C+E przed 10.09.2008;

Kolejna grupa kierowców ma do spełnienia nieco trudniejsze zadanie, bo zamiast szkolenia okresowego, musi odbyć kurs na kwalifikacje wstępne uzupełniające lub kurs na kwalifikacje wstępne uzupełniające przyspieszone. Zaliczają się do nich kierowcy, którzy:

 • zdobyli prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D+E przed 10.09.2008;
 • zdobyli prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C+E po 10.09.2008.

W kursie przyspieszonym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 23. rok życia. Takie zajęcia obejmują 35 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, co wiąże się z wydatkiem około 1,5 tys. zł. W momencie realizowania programu kursu kwalifikacji wstępnej (nieprzyspieszonej) dla młodych kierowców należy liczyć się z dwukrotnie większą liczbą godzin i co za tym idzie — 2x większą ceną. Kursy kończą się egzaminem państwowym.

W przypadku kierowców, którzy dopiero zamierzają starać się o prawo jazdy we wcześniej wymienionych kategoriach, niezbędne jest odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w wymiarze 140 godzin. Młodzi kierowcy, którzy nie ukończyli jeszcze 23 lat, są zobowiązani do przejścia kursu kwalifikacji wstępnej liczącego 280 godzin zajęć. Ukończenie jednego z kursów pozwala na podejście do egzaminu państwowego.

Ile kosztuje prawo jazdy z kodem 95?

Koszt uzyskania prawa jazdy z kodem 95 zależy od kilku czynników. Ceny różnić się będą m.in. ze względu na inne oferty ośrodków szkoleniowych, ich położenie względem dużych miast, a także renomę firmy.

Duży wpływ na koszt uzyskania kodu 95 ma też doświadczenie kierowcy. Zależnie od aktualnych uprawnień, budżet potrzebny na zdobycie wpisu, waha się od 500 zł do nawet 7 000 zł. Skąd tak duża różnica? Otóż w przybliżeniu ceny opisanych wcześniej kursów i szkoleń kształtują się następująco:

 • szkolenie okresowe — ok. 500-600 zł;
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona — ok. 1400-1500 zł;
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca — ok. 2500 – 3000 zł;
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona — ok. 4000 – 5000 zł;
 • kwalifikacja wstępna — ok. 7000-8000 zł.

Dodatkowe wydatki, z jakimi liczyć się muszą kandydaci na kierowców zawodowych, to koszt uzyskania zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego (ok. 300 – 400 zł) oraz koszt egzaminu państwowego na zakończenie kursów (200 zł).

Jak widać, dużo łatwiejszą drogę do zdobycia kodu 95 mają osoby, które uzyskały już niezbędne kwalifikacje do jazdy samochodami ciężarowymi czy autobusami. Pewne doświadczenie w tym zakresie oznacza zarówno szybsze, jak i tańsze uzyskanie wpisu kierowcy zawodowego.

Jakie są warunki zatrudnienia kierowcy?

Chęć wykonywania pracy kierowcy zawodowego warunkuje konieczność ukończenia odpowiednich kursów i zdobycia niezbędnych kwalifikacji. Oprócz podstawowego dokumentu, jakim jest prawo jazdy, pracodawca może wymagać od przyszłego pracownika szeregu innych zaświadczeń.

Osoby starające się o posadę w charakterze kierowcy autobusu, ciężarówki czy samochodu dostawczego muszą spełnić wiele wymagań. Przedsiębiorcy zwracają szczególną uwagę na:

 • wiek kandydata,
 • uprawnienia do kierowania pojazdem,
 • ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • ewentualne przeciwwskazania psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy,
 • kwestię uzyskania kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej,
 • kwestię ukończenia szkolenia okresowego.

W przypadku osób legitymujących się prawem jazdy kategorii A1 A2, AM, B1, B oraz B+E konieczne jest wykonanie jedynie badań profilaktycznych, które potwierdzą zdolność do pracy na stanowisku kierowcy. Pracownicy mający uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych kategorii C lub D, są zobligowani do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych regularnie co 5 lat.