Psychotesty dla  kierowców na prawo jazdy

Psychotesty dla kierowców są wymagane w przypadku osób pracujących w takim zawodzie. Również ci, którzy po raz pierwszy starają się o posadę kierowcy zawodowego, muszą zdobyć dokument potwierdzający pomyślne wykonanie badania, jakim są psychotesty na prawo jazdy. Ich głównym celem jest sprawdzenie, czy dana osoba, która wykonuje lub zamierza wykonywać zawód kierowcy, ma predyspozycje oraz niezbędne cechy charakteru wymagane na tym stanowisku.

Czy pracodawca może zlecić psychotesty dla kierowców?

Obowiązujące w kraju przepisy dokładnie określają, w jakich sytuacjach pracownik powinien przystąpić do psychotestów. W grupie profesji objętych tym obowiązkiem znajduje się również zawód kierowcy. Warto jednak mieć na uwadze, że zapis jasno określa, którzy dokładnie kierowcy powinni przejść dania. Dotyczy to pracowników:

  • prowadzących pojazdy uprzywilejowane,
  • przewożących osoby,
  • dostarczających towary.

Psychotesty na prawo jazdy są konieczne w przypadku kierowców zawodowych. Na ich podstawie wydawane jest specjalne orzeczenie psychologiczne, które upoważnia daną osobę do prowadzenia pojazdów jako kierowca zawodowy. Należy przy tym pamiętać, że psychotesty dla kierowców zawodowych nie są bezterminowe. Ich ważność wynosi 5 lat, po tym czasie konieczne jest ich powtórzenie. Kierowcy zawodowi powinni również mieć ważny dokument zawsze przy sobie, gdyż w czasie kontroli policyjnej lub Inspekcji Drogowej będzie on wymagany do okazania.

Co ważne, psychotesty wymagane są dla osób pracujących na stanowisku instruktora nauki jazdy oraz egzaminatora. Ten obowiązek dotyczy również kierowców pracujących w firmach odpowiedzialnych za prowadzenie pojazdów komunikacji miejskiej. Grupą, wobec której wymaga się uprawnień, są także taksówkarze. Oni też muszą mieć ważne psychotesty i dysponować dokumentacją zawodową na wypadek kontroli.

Jak zdać psychotesty dla kierowców?

Przed przystąpieniem do badania, kierowca poproszony jest o podanie wszelkich niezbędnych danych, które pozwolą ustalić jego tożsamość. W kolejnym etapie osoba prowadząca testy przeprowadza krótki wywiad z kandydatem. To podczas niego ustalany jest ogólny stan zdrowia kierowcy. W kolejnej części prowadzonych rozmów jest on informowany o samym przebiegu egzaminu, jak również o wyglądzie poszczególnych jego części. Jak zdać psychotesty dla kierowców? Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać kwestionariusz otrzymany od osoby wykonującej badanie i udzielić dokładnych informacji w określonym czasie.

Sam kwestionariusz stanowi część pierwszą prowadzonych testów. Ma on na celu przede wszystkim ustalić główne cechy osobowościowe danej osoby. Sprawdza między innymi dojrzałość emocjonalną kierowcy, jak również radzenie sobie w trudnych sytuacjach, z którymi można spotkać się na drodze. Celem kwestionariusza jest również ustalenie gwałtowności podejmowanych decyzji oraz stopnia agresywności. Zadania w pierwszej części mają sprawdzić, czy dana osoba umie współpracować z grupą, jak również to, w jaki sposób radzi sobie pod presją otoczenia. Poza tym sprawdzana jest spostrzegawczość kandydata oraz jego pamięć.

Druga część badań dotyczy oceny sprawności psychomotorycznej kierowcy. W praktyce oznacza to, że podczas kolejnych zadań kierowca jest poddawany testom, które sprawdzają jego szybkość reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt, który dokładnie sprawdza czas reakcji.

Kandydaci na kierowców zawodowych po pozytywnym przejściu obu etapów mogą liczyć na pozytywny wynik. Wówczas otrzymują dokument, który jasno stwierdza, że w tym momencie nie mają żadnych przeciwwskazań do zawodowego prowadzenia pojazdów.

Ile trwają psychotesty na prawo jazdy?

Stresujące sytuacje chce się przejść tak szybko, jak to możliwe. Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o psychotesty dla kierowców. Należy jednak podejść do nich zrelaksowanym oraz wypoczętym. Zależnie od przyszłego stanowiska, czas wykonywania badań może być dłuższy lub krótszy. Standardowe testy dla kierowców zawodowych trwają zazwyczaj około dwóch godzin. W przypadku osób, które wykonują testy w celu późniejszego podjęcia pracy na stanowisku instruktora jazdy, egzaminatora lub osoby poruszającej się pojazdami uprzywilejowanymi, na testy warto zarezerwować sobie około trzech godzin. Zapis dotyczący psychotestów dla kierowców dotyczy również pracowników obsługujących różnego rodzaju maszyny ciężkie. W ich przypadku badania trwają zazwyczaj około 60 minut.

Skierowanie na psychotesty dla kierowców i co dalej?

Osoby, które otrzymały skierowanie do wykonania badań, nie powinny odwlekać rezerwacji terminu u specjalisty i ich wykonania. Należy pamiętać, że – podobnie jak w przypadku innych skierowań wypisywanych przez lekarzy – ono również ma określoną przydatność do wykorzystania. Skierowanie na psychotesty ważne jest zwykle przez 30 dni od dnia jego wystawienia, a po tym czasie traci swoją ważność.

Czy na psychotesty dla kierowców da się przygotować? Po części tak. Dla niektórych kierowców kwestia zdania psychotestów jest warunkiem koniecznym do podjęcia pracy lub jej kontynuowania. Zdecydowanie najlepszym sposobem na ich pozytywne przejście jest więc zapewnienie organizmowi dostatecznej dawki odpoczynku, tak aby w dniu badań reagował, jak najdokładniej na wyzwania, jakie przed nim stają. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie przykładowych pytań, które są ogólnodostępne. W pewnym stopniu pomoże to w zorientowaniu się, czego mogą dotyczyć testy oraz jak sobie z nimi poradzić.

Ile kosztują psychotesty dla kierowców?

Osoby pracujące na etacie, dla których psychotesty są jedynie kolejnym rutynowym badaniem, nie muszą obawiać się o koszty z nimi związane. Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, w tym przypadku badania pokrywane są w całości przez pracodawcę. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, są zobowiązane do ich wykonania we własnym zakresie. Cena psychotestów dla kierowców nie jest jednak duża – to wydatek około 150 złotych.