Ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Młodzi ludzie po wejściu w dorosłe życie pragną czerpać z niego pełnymi garściami. Jednym z marzeń, które chce spełnić wielu z nich, jest zdanie prawa jazdy, aby móc prowadzić samochód. W tym celu konieczne jest zapisanie się do szkoły jazdy, a następnie zdanie państwowego egzaminu – teoretycznego oraz praktycznego. Jak wyglądają te etapy i jaki jest czas egzaminu na prawo jazdy? Sprawdź, ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy, a ile teoretyczny.

Egzamin na prawo jazdy – kto może do niego przystąpić?

Podejście do egzaminu na prawo jazdy dla wielu osób jest jednym z długo wyczekiwanych wydarzeń. Sam egzamin jednak często może wywoływać skrajnie różne emocje. Jest to jeden z ostatnich kroków dzielących kandydata na kierowcę od zdobycia upragnionego dokumentu. Dla jednych jest to chwila niezwykłej ekscytacji, dla drugich jest to wyjątkowo stresujący moment. Często pojawia się również pytanie dotyczące tego, ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy. Jednak przed tym warto wiedzieć, kto w ogóle może przystąpić do jego zdawania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do egzaminu przystąpić może osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • spełnia wymagania dla wybranej kategorii prawa jazdy,
 • złożyła wniosek o wydanie dokumentu,
 • otrzymała numer PKK – profilu kandydata na kierowcę,
 • uiściła niezbędne opłaty.

Część pierwsza, czyli zdanie części teoretycznej

Kandydaci na kierowców, jak również ci, którzy pragną rozszerzyć zakres swoich uprawnień, po odbyciu szkolenia teoretycznego z pozytywnym wynikiem, mogą przystąpić do pierwszej części egzaminu. Czas egzaminu na prawo jazdy na tym etapie wynosi 25 minut. On sam przeprowadzany jest w przygotowanej do tego celu sali, gdyż odpowiedzi udziela się na komputerze. Kandydat musi odpowiedzieć na 32 pytania – 20 z nich dotyczy wiedzy podstawowej, natomiast 12 wiedzy specjalistycznej z danej kategorii prawa jazdy. Wszystkich pytań dla różnych kategorii uprawnień jest aż prawie 3700.

Kandydaci do prawa jazdy kategorii B losują swoje pytania spośród ponad 2100. Na 20 pytań z wiedzy podstawowej kandydaci mogą udzielać odpowiedzi tak, lub nie. Pytania są punktowane – za 10 z nich można uzyskać 3 punkty, 6 z nich wartych jest 2 punkty, a 4 liczone są po 1 punkcie. Pytania specjalistyczne dotyczą konkretnej kategorii – A, B lub C. 6 z nich wartych jest 3 punkty, 4 punktowane są po 2, a 2 pytania są za 1 punkt. Za cały egzamin w części teoretycznej, kandydat może uzyskać łącznie 74 punkty. Żeby go zdać, musi otrzymać 68 punktów.

W części teoretycznej kandydaci muszą wykazać się swoją wiedzą. Ich zadaniem będzie wskazanie prawidłowej odpowiedzi na przedstawione sytuacje, jakie mogą spotkać podczas jazdy samochodem. Zgodnie z przepisami, w sali, w której zdaje się część teoretyczną, jednocześnie może przebywać do 20 kandydatów na kierowcę.

Ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy kat B?

Ściśle ograniczony czas na zdanie części teoretycznej dla wielu osób jest dość stresujący. Jednak po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania i uzyskaniu wymaganej ilości punktów, możliwe jest przystąpienie do części praktycznej. Może to być w tym samym dniu. Ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy kat B? Jak wyglądają jego poszczególne etapy?

 • W pierwszej kolejności, po wywołaniu przez system, kandydat udaje się na plac razem z egzaminatorem.
 • Egzamin zaczyna się od odpowiedzi na pytania zadawane przez egzaminatora, które dotyczą konstrukcji pojazdu oraz podstawowych funkcjonalności. Egzaminujący może poprosić między innymi o wskazanie konkretnych świateł czy zbiornika na płyn hamulcowy.

Wskazanie podstawowych elementów pojazdu zazwyczaj nie trwa dłużej niż 5 minut. Następnie można przystąpić do dalszej części.

Zadania na placu manewrowym podczas egzaminu na prawo jazdy

Kandydat, po rozmowie z egzaminatorem na placu manewrowym i pozytywnym odpowiedzeniu na zadane pytania, może przystąpić do dalszej części egzaminu. Przyszły kierowca będzie musiał zmierzyć się z zadaniami. Plac pozwala egzaminatorowi stwierdzić, jak kandydat radzi sobie z różnymi technikami jazdy i w jakim stopniu je opanował. Sprawdza się:

 • jazdę po łuku wyznaczonym pasem do przodu i do tyłu,
 • ruszanie ze wzniesienia z wykorzystaniem hamulca ręcznego.

Jeżeli wszystkie zadania zostały wykonane prawidłowo, egzaminator wsiądzie do samochodu i rozpocznie kolejny etap – jazdę po mieście. W ten sposób sprawdzane są zachowania kandydata w ruchu ulicznym oraz jego reakcje na innych uczestników drogi. Egzaminator ocenia płynność jazdy, umiejętność włączania się do ruchu oraz znajomość przepisów ruchu drogowego. Może także poprosić o wykonanie kilku manewrów, sprawdzając tym samym szczegółowe umiejętności kandydata na kierowcę. Zazwyczaj są to:

 • parkowanie – równoległe, skośne lub prostopadłe,
 • manewr zawracania.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy uważa się za zdany, jeżeli wykona się wszystkie zadanie postawione przez egzaminatora oraz poprawnie manewruje się w ruchu drogowym. Negatywny wynik egzaminu to sytuacja, w której dwa razy popełni się błąd przy jednym manewrze lub kiedy egzaminator uzna, że dana osoba nie odnajduje się w ruchu drogowym i stwarza tym samym zagrożenie dla jego innych uczestników.

Czy można jednoznacznie stwierdzić, ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Przepisy nie określają, jak długo może przebiegać. Jednak, aby nie wprowadzać chaosu i usprawnić ruch osób przystępujących do egzaminów uśredniono czas ich trwania z uwzględnieniem poszczególnych kategorii uprawnień. Jest to:

 • 25 minut dla A1, A, B+E oraz T,
 • 40 minut dla B i B1,
 • 45 minut dla C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E oraz D+E.

Warto jednak mieć świadomość, że są to bardzo uśrednione dane. W niektórych przypadkach egzamin na prawo jazdy kategorii B może skończyć się już na placu manewrowym, kiedy kursant nie jest w stanie wykonać zadań mu powierzonych do wykonania. W innym przypadku kursant może wykorzystać pełne 40 minut, odbywając swoją jazdę po mieście i wracając do ośrodka. Wiele w tym przypadku zależy zarówno od samego egzaminatora, jak i umiejętności osoby, która przystępuje do egzaminu na prawo jazdy.