Jak sprawdzić ile mam zniżki OC?

Bezszkodowa jazda samochodem to wiele korzyści dla właściciela pojazdu. Są to przede wszystkim zniżki, które gromadzą się na jego koncie. Zależnie od ubezpieczyciela, średnio nalicza się je w wysokości około 10% za każdy rok. Ubezpieczając swój samochód, warto wiedzieć jakimi zniżkami się dysponuje. Jak sprawdzić zniżki OC i czy sprawdzenie zniżek OC jest dostępne dla każdego? Sprawdź.

Czym jest zniżka OC?

Zniżki na ubezpieczenie OC przyznaje towarzystwo ubezpieczeniowe kierowcom, którzy mogą pochwalić się bezpieczną i bezszkodową jazdą. W praktyce oznacza to brak odnotowania szkody i jej pokrycia z wykupionej przez właściciela pojazdu polisy OC. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swój własny system przyznawania zniżek. Najczęściej przyznawane jest 5-10% zniżki rocznie, aż do momentu uzyskania maksymalnego pułapu.

Warto mieć świadomość, że zniżki przyznane z tytułu bezkolizyjnej jazdy dotyczą samego kierowcy. Oznacza, że nie są one identyfikowane z pojazdem. W sytuacji, w której właściciel auta zdecyduje się na jego sprzedaż i zakup nowego, jego zniżki nie przepadają, obowiązują one przy ubezpieczeniu nowego samochodu.

Jak sprawdzić wysokość zniżek OC? Sprawdź 4 podstawowe sposoby

Kierowcy często zapominają o przysługujących im zniżkach. Niewiedza w tym przypadku nie jest dla nich problemem, ponieważ te naliczają się automatycznie. Warto jednak wiedzieć, na jakie dodatkowe zniżki można liczyć u ubezpieczyciela. Jak sprawdzić zniżki OC zgromadzonej do tej pory? Istnieją na to cztery podstawowe sposoby:

 • analiza ostatniej wykupionej polisy OC,
 • ZoPUK, czyli Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego,
 • historia ubezpieczenia pojazdu w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym,
 • porównanie ofert OC.

Jak sprawdzić ile mam zniżki OC w krótkim czasie?

Najprostszym z możliwych sposobów, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, jest sprawdzenie aktualnej polisy wykupionej u ubezpieczyciela. Na dokumencie widnieją wszystkie szczegółowe informacje. Dotyczą one osoby wykupującej polisę, pojazdu, a także wysokości przysługujących zniżek. Informacja ta powinna znajdować się na umowie lub też na małym blankiecie potwierdzającym ubezpieczenie. Jeżeli nie możesz zlokalizować tej informacji, warto skontaktować się z ubezpieczycielem i zweryfikować tę informację.

Sprawdzenie zniżek OC z wykorzystaniem ZoPUK

Uzyskanie danych na temat zniżek OC jest możliwe także dzięki skorzystaniu z dokumentu, jakim jest ZoPUK. Dokument ten otrzymuje się od ubezpieczyciela i jest on potwierdzeniem zawarcia z nim umowy. Co prawda nie ma w nim dokładnej informacji o wysokości przysługujących zniżek, natomiast znajdują się tam dane dotyczące czasu trwania ubezpieczenia oraz ewentualnych zdarzeń drogowych. Dzięki tym informacjom kierowca jest w stanie samodzielnie obliczyć to, jakie zniżki mu przysługują.

Sprawdzenie zniżek OC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek rejestracji wszystkich umów OC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. UFG jest także miejscem, w którym gromadzone są informacje dotyczące kierowcy, między innymi te dotyczące wykupionej przez niego polisy. Same firmy ubezpieczeniowe przyznając właścicielom pojazdów zniżki, posiłkują się UFG w celu zweryfikowania okresu bezkolizyjnej jazdy.

Zastanawiasz się, jak skorzystać z UFG i samodzielnie sprawdzić zniżki OC? Kierowca może założyć swoje konto na portalu, a następnie pobrać dane. Nie jest to trudne i nie zajmuje wiele czasu. Najszybszym sposobem jest wykorzystanie do tego celu Profilu Zaufanego. Po aktywacji konta wystarczy złożyć wniosek, aby wygenerować potrzebne informacje i otrzymać je na swoje konto mailowe. W zakładce dotyczącej przebiegu ubezpieczenia OC należy wybrać opcję wniosku. Następnie określa się, jakie dane mają być wygenerowane – za ostatnie pięć lat lub za cały dotychczasowy czas korzystania z polis ubezpieczeniowych. Otrzymany z systemu raport zawiera informacje takie jak:

 • numer polisy,
 • nazwa ubezpieczyciela,
 • marka pojazdu,
 • rodzaj samochodu,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN samochodu,
 • okres ochrony ubezpieczeniowej,
 • liczba odnotowanych zdarzeń.

Na podstawie powyższych danych, właściciel pojazdu może dokładnie prześledzić historię swojego ubezpieczenia. Tym samym w prosty sposób można przekalkulować wysokość zniżek.

Porównanie ofert OC – jak sprawdzić zniżki OC w tym przypadku?

Kierowcy, którzy orientują się, na jaką zniżkę mogą liczyć u dotychczasowego ubezpieczyciela, powinni mieć świadomość, że w przypadku innych towarzystw ubezpieczeniowych jej wysokość może ulec zmianie. Jednak, zamiast tracić czas na samodzielne wyliczanie wysokości polisy, warto w tym przypadku skorzystać z prostych narzędzi i porównać oferty wielu ubezpieczycieli jednocześnie. Wystarczy podać informację dotyczącą tego, od jak dawna wykupuje się polisę OC. Dodatkowo konieczne jest podanie dodatkowych danych informujących o tym, czy kiedykolwiek z polisy było wypłacane odszkodowanie, jak również, czy pojawiła się sytuacja, w której nastąpiła przerwa w ciągłości ubezpieczenia. Na podstawie podanych wiadomości, towarzystwa ubezpieczeniowe obliczają wysokość polisy ubezpieczeniowej OC. Uwzględniają przy tym zniżki ubezpieczeniowe, co pozwala na przygotowanie korzystniejszej oferty.

Odnotowana kolizja drogowa – jak sprawdzić ile mam zniżki OC po zdarzeniu?

Kierowcy muszą pamiętać, że mogą gromadzić swoje zniżki i czerpać z tego korzyści, ale tylko pod warunkiem odpowiedzialnej i bezwypadkowej jazdy. Wypracowaną przez lata zniżkę można stracić wskutek zgłoszenia szkody z polisy OC kierowcy. W praktyce oznacza to utratę części, a często nawet całości wypracowanych przez lata zniżek. Wszystko zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego i tego, jak zinterpretuje konkretny przypadek. Zazwyczaj, każda spowodowana kolizja, to dla kierowcy strata około 20% zniżek. To przekłada się na 2 kolejne lata bezszkodowej jazdy, aby odbudować dotychczasowy poziom. Zdarza się, że część ubezpieczycieli wybrane zdarzenia jak np. zarysowania na parkingu traktuje jako mało istotne. W takim przypadku potrąca zaledwie 5-10% zniżek.  Na rynku działają jednak towarzystwa, które niezależnie od wielkości kolizji potrącają nawet 30% zniżek.