Ile kosztuje prawo jazdy na motocykl?

Motocykl to marzenie wielu osób. Jednak do legalnego przemieszczania się takim pojazdem niezbędne jest osobne prawo jazdy – w przeciwnym razie można ponieść karę finansową w wysokości od 1500 do 5000 złotych. Warto więc wiedzieć, ile kosztuje wyrobienie prawa jazdy na motocykl, a także jak można je uzyskać. 

Kategorie prawa jazdy na motor – jakie są wyróżniane w polskim prawodawstwie?

Prawo jazdy na motor to tak naprawdę pojęcie-parasol, pod którym kryje się kilka zróżnicowanych wariantów. Pierwszy z nich to AM, dostępny dla motocyklistów, którzy ukończyli przynajmniej czternasty rok życia. Uprawnia on do kierowania: 

 • skuterami, 
 • czterokołowcami o masie nieprzekraczającej 350 kilogramów, 
 • motorowerami. 

W przypadku AM istnieje także limit prędkości, jaką maksymalnie może osiągać kierowany pojazd. Posiadacze takiego prawa jazdy nie mogą jeździć z prędkością ponad 45 kilometrów na godzinę. Ogranicza ich bowiem konstrukcja samego pojazdu. 

Następnym wariantem prawa jazdy na motor jest A1. Jest ono dostępne dla motocyklistów, którzy ukończyli szesnasty rok życia. Obejmuje ono wszystkie pojazdy, jakie wspomniano przy okazji omawiania kategorii AM. Jednak A1 poszerzone jest o: 

 • motocykle o pojemności skokowej nie większej niż 125 centymetrów sześciennych, 
 • mocy niewykraczającej ponad 15 KM, 
 • stosunku mocy do masy własnej wynoszącego maksymalnie 0,1 kW/kg. 

Ponadto szczęśliwcy legitymujący się prawem jazdy kategorii A1 mogą prowadzić trójkołowce o mocy do 20 KM. Co ważne uprawnienia A1 nabywa każdy kierowca, który posiadał prawo jazdy kategorii B przez okres trzech lat. W takim przypadku nie trzeba przechodzić dodatkowych testów czy za cokolwiek płacić. 

Aby ubiegać się o prawo jazdy z kategorii A2, należy ukończyć osiemnaście lat, to jest być osobą pełnoletnią. Mając takie prawo w kieszeni, można siąść za sterem: 

 • motocykla o mocy do 47.59 KM, 
 • stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającego 0,2 kW/kg. 

Najwyższą kategorią praw jazdy na motocykl jest kategoria A. Ona z kolei pozwala na prowadzenie wszystkich tego typu pojazdów. Aby je uzyskać, należy ukończyć dwudziesty czwarty rok życia. Nie dotyczy to jednak osób, które posiadały A2 przez dwa lata – im wystarczy ukończenie 20 roku życia. 

Jak zdobyć prawo jazdy na motocykl?

Podstawą jest uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (dalej: PKK). Wniosek o jego utworzenie składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań medycznych do prowadzenia pojazdów. Wnioskodawca zobowiązany jest także dostarczyć swoje aktualne zdjęcie. 

Tu zaczynają się pierwsze płatności. Samo nadanie PKK nie kosztuje nic. Jednak częścią odpowiedzi na pytanie ile kosztuje prawo jazdy na motor, będą koszty zdjęcia. Musi ono spełniać określone prawem kryteria, a jego darmowe wyrobienie jest praktycznie niemożliwe. Górną granicą powinno być 60 złotych. 

Lekarze nie wystawiają wspomnianych już zaświadczeń za darmo. Z tego powodu powinno się wygospodarować kwotę około dwustu złotych, jeśli chce się uzyskać taki dokument. Oczywiście na tym etapie całe marzenie może zostać zniweczone – brak zaświadczenia uniemożliwia dalsze procedury. 

Zanim przystąpi się do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (słynnym WORD-zie), należy zaliczyć kurs na prawo jazdy na motocykl. Nie istnieje jedna oferta na prawo jazdy na motor – cena będzie zależna od kilku czynników. Kursy są oferowane przez podmioty prywatne, a jednym z narzędzi konkurowania o klienta jest, rzecz jasna, cena usługi. W związku z tym wahania kwot mogą być naprawdę znaczące. 

Na cenę prawa jazdy na motocykl wpłynie także renoma szkoły. Jeśli cieszy się ona dużą zdawalnością lub prowadzi ją słynny motocyklista, będzie mogła policzyć sobie więcej. W tej samej szkole kursy będą kosztowały różną sumę pieniędzy w zależności od konkretnej kategorii prawa jazdy. Co za tym idzie, prawdopodobnie AM będzie najtańsze, z kolei A będzie najdroższym produktem w większości szkół. 

Kurs na motocykl – przebieg szkolenia

Bez względu na prawo jazdy na motor i ceny za taki kurs istnieją pewne sztywne ramy, w jakie musi wpisać się szkolenie. Każde z nich powinien zawierać 50 godzin nauki. Te z kolei powinny być podzielone na część praktyczną kursu, która wyniesie dwadzieścia godzin. Przedtem jednak konieczne jest zaliczenie trzydziestogodzinnej części teoretycznej obejmującej przykładowo: 

 • przepisy kodeksu drogowego, 
 • zasady postępowania w razie wypadku, 
 • podstawy techniczne pojazdu. 

Oczywiście jest to absolutne minimum. Jeśli ktoś nie czuje się pewnie po dwudziestu godzinach praktyki, większość szkół powinna zaoferować mu możliwość dokupienia ponadprogramowych godzin jazdy jednośladem. Wielu kursantów wybiera także dodatkowe godziny na przećwiczenie zachowania w sytuacjach niebezpiecznych. Jako przykłady wypada podać tutaj: 

 • naukę wychodzenia z poślizgu obronną ręką, 
 • jazdy po śliskiej/mokrej nawierzchni, 
 • jazdy najszybszymi jednośladami. 

Podstawowa wersja kursu trwa cztery tygodnie, jednak mało kto na niej poprzestaje. Jedna godzina dodatkowej jazdy zwyczajowo kosztuje około 80 złotych. Jednak, jak już wspominano, jest to tylko średnia wartość i można spotkać odchylenia od niej w dowolną stronę. 

Małe zastrzeżenie dotyczące AM. Najbardziej podstawowy wariant prawa jazdy na motocykl wymaga jedynie 5 godzin praktycznych i 6 teoretycznych. Kurs na ten wariant kosztuje średnio 500 złotych, a górny pułap cen nie przekracza zazwyczaj tysiąca. A1 kosztuje 1500 do ok. 2700 złotych. A2 – tak samo. Najwyższy poziom uprawnień, czyli A, kosztuje 1800 do 2900 złotych. 

Egzamin na prawo jazdy na motocykl

Ostatnią składową odpowiedzi na pytanie „ile kosztuje prawo jazdy na motor” jest cena egzaminu w WORD-zie. Tu nie ma żadnych wahań – jest to instytucja publiczna, której usługi uregulował prawodawca. Do egzaminu można przystąpić w dowolnym z polskich WORD-ów, nie ma bowiem czegoś takiego jak WORD właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Jako ciekawostkę można podać, że w Polsce działa ponad 16 WORD-ów. Można je także napotkać w miastach, które były stolicami województw sprzed reformy podziału administracyjnego Polski w 1999 roku. 

Egzamin w takiej instytucji odzwierciedla strukturę kursu. On także dzieli się na teorię i praktykę. Egzaminowani wedle własnego uznania mogą podjąć próbę zaliczenia obu części jednego dnia lub osobno. Stawki za taki egzamin wyglądają następująco: 

 • AM – 30 złotych za teorię, 140 za praktykę, 
 • A1 – 30 złotych za teorię, 180 za praktykę, 
 • A2 – 30 złotych za teorię, 180 za praktykę, 
 • A – 30 złotych za teorię, 180 za praktykę. 

Zdanie egzaminu oznacza wydanie szczęśliwcowi prawa jazdy na motocykl. Jednak jest jeszcze jeden krok, jaki należy spełnić. Należy ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną pojazdu. To z takiego ubezpieczenia pokryte zostaną koszty likwidacji wszelkich szkód wyrządzonych podczas prowadzenia pojazdu.