Notatka policyjna z kolizji drogowej – czym jest? jak uzyskać?

Uczestnictwo w kolizji drogowej jest zawsze stresującym zdarzeniem, które bardzo często związane jest z wieloma problemami. Aby móc ubiegać się o należne z tego odszkodowanie, niezbędne jest sporządzenie notatki z miejsca zdarzenia. Jest to dokument sporządzany przez wezwanych do kolizji policjantów. Dowiedz się, co powinien on zawierać oraz w jaki sposób o nią wnioskować!

Notatka ze zdarzenia drogowego – co to jest?

Notatka z kolizji drogowej jest dokładnym opisem tego, co wydarzyło się na miejscu zdarzenia. Właściwie napisana notatka ma ogromne znaczenie zwłaszcza w późniejszym procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Może być ona sporządzona w tradycyjnej pisemnej formie, ale obecnie coraz częściej jest ona tworzona za pomocą urządzeń elektronicznych. Jest to zdecydowanie wygodniejszy sposób, który pozwala również na szybkie i bezproblemowe przesłanie notatki dalej.

W notatce policyjnej funkcjonariusz umieszcza najważniejsze informacje, które jego zdaniem miały kluczowy wpływ na całe zdarzenie drogowe. Musi ona jednak obowiązkowo zawierać datę i dokładne miejsce, w którym doszło do wypadku lub kolizji, a także dane personalne uczestników. Wpisuje do niej również numery rejestracyjne samochodów, numery polis OC i nazwy ubezpieczycieli. Notatka musi także zawierać szczegółowy opis tego, w jaki sposób doszło do zdarzenia.

Notatka policyjna z wypadku w formie online – wygodne i praktyczne rozwiązanie

Sporządzanie notatki z kolizji lub wypadku w formie online jest świetnym rozwiązaniem głównie ze względu na to, że wszystkie najważniejsze informacje z miejsca zdarzenia trafią natychmiast do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Przesłanie tych danych zajmuje najczęściej zaledwie kilka minut. Dzięki temu proces ubiegania się o wypłatę odszkodowania znacznie się skraca, gdyż ubezpieczyciel od razu ma wgląd do wszystkich najważniejszych informacji.

 

Notatka z kolizji drogowej jest niezbędna do tego, aby ubezpieczyciel mógł wypłacić należne odszkodowanie. Biorąc udział w zdarzeniu drogowym, trzeba więc zadbać o to, aby została ona właściwie sporządzona. W przeciwnym razie uzyskanie świadczenia pieniężnego z tytułu wykupionej polisy może być bardzo trudne. Co ważne, sporządzona notatka ze zdarzenia drogowego jest dokumentem administracyjnym, a to oznacza, że ma niejawny charakter. Nie mają do niej wglądu osoby trzecie, co ma na celu przede wszystkim chronić zawarte w niej dane osobowe. Uczestnicy zdarzenia mogą jednak wnioskować o jej wydanie, jeśli potrzebują tego dokumentu np. dla ubezpieczyciela.

Jak złożyć wniosek o wydanie notatki policyjnej?

Wgląd do sporządzonej na miejscu zdarzenia drogowego notatki ma przede wszystkim Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Takie prawo mają również osoby poszkodowane, gdyż dokument ten jest podstawą nie tylko do wypłaty odszkodowania, ale również do starania się o wyższe świadczenie. Do tego, aby notatka z kolizji drogowej mogła zostać udostępniona, niezbędne jest właściwe umotywowanie swojego wniosku. Jest to niezbędne głównie ze względu na fakt, że w notatce tej zawarte są wrażliwe dane osobowe uczestników zdarzenia. Z tego powodu taki wniosek złożyć mogą jedynie osoby, które brały w nim udział. Niekiedy notatka może zostać wydana także na podstawie stosownego upoważnienia.

Do tego, aby możliwe było uzyskanie notatki policyjnej, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku. Muszą w nim znaleźć się takie informacje, jak:

  • dane osobowe wnioskodawcy,
  • dane komisariatu policji, który sporządził notatkę,
  • uzasadnienie chęci otrzymania dokumentu,
  • dokładne informacje o zdarzeniu drogowym,
  • potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej,
  • data i podpis wnioskodawcy.

Koszt uzyskania notatki policyjnej to 17 zł. Jeśli ma ona zostać wydana osobie upoważnionej to niezbędne jest uiszczenie dodatkowej opłaty, również w wysokości 17 zł. Według przepisów komisariat policji, do którego skierowany został taki wniosek, ma tydzień na to, aby notatka policyjna z wypadku trafiła do wnioskodawcy.

Kolizja drogowa a wypłata odszkodowania – w jaki sposób przebiega ten proces?

Przed ubieganiem się o wypłatę należnego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, należy wcześniej poznać różnicę między wypadkiem a kolizją drogową. Pierwsze zdarzenie to sytuacja, w wyniku której uczestnicy zostali ranni lub doszło do śmierci choćby jednego z nich. O kolizji mówi się natomiast wtedy, gdy w jego wyniku nikt nie ucierpiał. Z powodu tych różnic notatka z kolizji drogowej jest sporządzana nieco inaczej niż dokument z miejsca wypadku.

Poszkodowany w wyniku zdarzenia drogowego powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. W tym celu niezbędne jest uzyskanie, najlepiej jeszcze na miejscu wypadku lub kolizji, informacji dotyczących tego, kto jest ubezpieczycielem osoby odpowiedzialnej za zdarzenie drogowe. Dzięki temu, że obecnie notatki policyjne dostępne są w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dostęp do nich jest bardzo łatwy. Ubezpieczyciel w większości przypadków nie musi więc czekać na to, aż notatka ze zdarzenia drogowego trafi do niego. Pozwala to znacznie przyspieszyć cały proces wypłaty odszkodowania. Może zdarzyć się jednak, że wewnętrzny system towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupione było ubezpieczenie OC, nie jest zintegrowany z PBUK. W takiej sytuacji niezbędne jest złożenie wspomnianego już wniosku o wydanie sporządzonej przez policję notatki.

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku lub kolizji, w których byłeś stroną poszkodowaną, to koniecznie zadbaj o to, aby wezwana na miejsce zdarzenia policja sporządziła stosowną notatkę z dokładnym opisem tego, co się wydarzyło. To na podstawie tego dokumentu będziesz mógł ubiegać się o wypłatę stosownego odszkodowania, które pokryje poniesione szkody. Notatka ta jest również podstawą do tego, aby ubiegać się o wyższe świadczenie z tytułu poniesionych w wyniku zdarzenia drogowego strat.