Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za uraz psychiczny?

Najdrobniejsza nawet kolizja komunikacyjna może być katastrofalna w skutkach zdrowotnych. Fizyczny uszczerbek na zdrowiu można szybko wyleczyć, co jednak z urazami psychicznymi? Przy poważnych wypadkach drogowych te mogą powodować trwały ślad na psychice poszkodowanych.

Na co może liczyć osoba poszkodowana w wypadku drogowym?

Zakres ochrony wynikający z polisy OC regulowany jest przepisami prawa. Bez względu na to w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym wykupione jest OC, poszkodowani w wypadkach mogą liczyć na identyczny zakres wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia w jego ramach. Zarówno kolizja, jak i wypadek drogowy może wyrządzić wiele szkód. Szkody mogą mieć charakter majątkowy (uszkodzenie samochodu lub mienia w aucie), a także osobowe (uraz fizyczny, ubytek na zdrowiu, uraz psychiczny, śmierć).

W wyniku wypadku lub kolizji poszkodowany może liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy oraz zadośćuczynienie poniesionych strat zarówno majątkowych, jak i osobistych. Aby otrzymać należne odszkodowanie należy zwrócić się o likwidację szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku posiada wykupione OC.

Zakres odszkodowania należnego poszkodowanemu określa Kodeks Cywilny. Osoba poszkodowana w wypadku, w ramach doznanego uszczerbku na zdrowiu może liczyć na zwrot kosztów leczenia oraz wszelkich wydatków poniesionych w związku z powrotem do zdrowia. Gdy poszkodowany doznał stałego uszczerbku na zdrowiu, które powoduje, iż nie może on podjąć pracy zarobkowej,  z odszkodowania może zostać przyznana mu renta.

Rentę otrzyma również, gdy wydatki na rehabilitację i powrót do zdrowia po wypadku  znacznie przekraczają uzyskiwane dochody. Warto wspomnieć, iż zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jest świadczeniem niezależnym od wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, czyli renta przybiera formę rekompensaty za szkody, które nie mają charakteru materialnego, a raczej przybierają formę cierpienia, traumy lub bezradności.

Czym jest uraz psychiczny i jak się objawia?

Trauma czy uraz psychiczny często definiowany jest jako trwała zmiana w psychice wywołana gwałtownym i przykrym doświadczeniem, np. wypadkiem drogowym. Uraz psychiczny wywołany wypadkiem lub innym zdarzeniem drogowym może objawiać się na wiele sposobów. Jednym z nich są bardzo dokuczliwe zaburzenia pourazowe, które mogą zakłócać normalne funkcjonowanie poszkodowanego.

Zaburzenia pourazowe mogą objawiać się na kilka różnych sposobów. Należą do nich:

 • ataki paniki,
 • stale towarzyszący lęk,
 • powracające wspomnienia wywołane zdarzeniem wypadkowym,
 • uczucie ogólnego zniechęcenia i wyczerpania,
 • koszmary senne.

Poza dokuczliwymi zaburzeniami wywołanymi wypadkiem u poszkodowanego może pojawić się duża awersja i lęk związany z zaistniałym zdarzeniem. Poszkodowany unika więc miejsc i zdarzeń, które mogą przywoływać mu wspomnienia wypadku np. nie chce prowadzić już pojazdu, unika podróży jakimkolwiek środkiem transportu (np. komunikacją miejską). Taki stan może trwać od kilku tygodni do nawet  miesięcy, w trudnych wypadkach nawet do kliku lat.

Uraz psychiczny po wypadku a odszkodowanie z OC

Wszelkie ubytki na zdrowiu fizycznym podlegają pod zwrot odszkodowania z OC sprawcy. Piszemy tu nie tylko o kosztach leczenia, jak np. pobyt w szpitalu, ale również rehabilitacji związanej z powrotem do zdrowia. Przykładowo Pan Jan w wyniku kolizji drogowej złamał nogę. Odszkodowanie powinno pokryć nie tylko  pobyt w szpitalu, operację złamanej nogi, ale również okres rekonwalescencji. Zwrot wydatków za leki związane z leczeniem urazu, zakup środków medycznych, czy rehabilitacji zmierzającej do odzyskania pełnej sprawności w nodze, która uległa uszkodzeniu podczas wypadku. Jeśli Pan Jan w wyniku doznanego urazu stał się czasowo osoba niemogącą samodzielnie egzystować, należą mu się również środki na pokrycie niezbędnej opieki w trakcie dochodzenia do zdrowia.

Gdyby Pan Jan uległ poważniejszym wypadkowi i w związku z tym doznał urazu psychicznego, w postaci np. powypadkowej traumy również należy się odszkodowanie związane z rozstrojem zdrowia psychicznego. Pan Jan po wypadku może wykazywać objawy w postaci lęku, obniżonego nastroju czy innych dokuczliwych urazów w sferze psychicznej. Taki stan należy leczyć, wymaga terapii u psychologa lub psychiatry, a czasem nawet przyjmowania niezbędnych leków.

Gdy Pan Jan zdecyduje się na terapię oraz zastosuje się do wszelkich zaleceń lekarzy – w tym przypadku należy mu się zwrot kosztów leczenia. Istotną kwestią w przypadku odszkodowania, zarówno dotyczącego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego jest udokumentowanie poniesionych wydatków związanych z powrotem do zdrowia. Należy gromadzić wszelkie faktury za leczenie u specjalistów, wydatki na leki, czy zakup środków medycznych.

Zadośćuczynienie a uraz psychiczny

Bez względu na wysokość przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela, które będzie wypłacane z OC sprawcy, poszkodowany ma prawo wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o zadośćuczynienie. O prawie do zadośćuczynienia mówi artykuł 445 paragraf 1 kodeksu cywilnego.

Kwota świadczenia w ramach zadośćuczynienia ma charakter bardzo indywidualny, trudno jest bowiem zamknąć w ramach konkretnej sumy skalę cierpienia fizycznego i psychicznego poszkodowanego po wypadku. Wysokość świadczenia zależy też od wielu różnych kwestii i jest rozpatrywana indywidualnie. Pod uwagę brany jest rozmiar oraz charakter cierpień (fizycznych i psychicznych), ich rodzaj i skala, czy intensywność. Część cierpień może mieć charakter nieodwracalny, a ich skutki odczuwalne są przez poszkodowanego w sferze prywatnej oraz zawodowej. Poważny uraz psychiczny może odbić piętno na życiu poszkodowanego, a także na jego rodzinie i otoczeniu w pracy, może prowadzić do trwałej choroby. Wszystkie powyższe elementy będą wpływały na określenie wysokości zadośćuczynienia.

Podsumowanie:

 1. W wyniku kolizji lub wypadku drogowego poszkodowany może doznać uszczerbku nie tylko na zdrowiu, ale również w sferze psychicznej.
 2. Uraz psychiczny po wypadku może przyjmować różne skutki: czasowego lęku, traumy pourazowej, czy trwałych zmian w psychice.
 3. Urazy psychiczne mogą przyczynić się do pogorszenia jakości życia, a także w trudnych przypadkach niezdolność do pracy.
 4. Poszkodowanemu w wyniku wypadku należy się odszkodowanie z OC sprawcy, a niekiedy renta w wyniku niezdolności do pracy lub zadośćuczynienie.
 5. Wszelkie koszty związane z leczeniem urazu psychicznego np. terapia, przyjmowanie leków podlegają zwrotowi na podstawie zebranej dokumentacji medycznej potwierdzającej poniesienie wydatków związanych z leczeniem (faktury, rachunki).
 6. Zadośćuczynienie jest jednorazowym świadczeniem wypłaconym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i jego celem jest zrekompensowanie szkody niematerialnej poszkodowanego w wypadku w związku z doznanym cierpieniem fizycznym oraz psychicznym.