Underwriter – kim jest i czym się zajmuje?

Stawki za polisę dowolnego ubezpieczenia potrafią się znacząco różnić w zależności od firmy ubezpieczającej. Podobnie jest z ubezpieczeniem na życie, medycznym, samochodu czy domu. Każda firma ubezpieczeniowa ma wypracowany swój własny sposób wyliczania składki, chociaż algorytmy te są podobne do siebie, różnice w wysokości opłat są jednak zbyt duże, aby wytłumaczyć je wyłącznie w ten sposób. W wielu przypadkach potrzebny jest underwriter. Kim jest? I czym się zajmuje?

Wypłata odszkodowania powinna powodować wzrost składki

Firmy ubezpieczeniowe ze względu na swoją ochronną społeczną funkcję są związane specjalnymi prawami i obowiązkami, poza tym jednak funkcjonują na rynku jak każde inne przedsiębiorstwo.

Wypłata odszkodowania ubezpieczonemu jest dla ubezpieczalni w pewnym sensie stratą finansową, którą normalnie rozłożono, aby na pozostałych ubezpieczonych sprawiając, że ich kolejne składki będą wyższe, chociaż oni sami nie zgłaszali żadnej szkody. W efekcie podnoszenia stawek wszystkim solidarnie rosną one także dla tych osób, u których ryzyko ubezpieczeniowe jest niskie.

Ubezpieczenie bez oceny przyszłego ryzyka może doprowadzić do takiej sytuacji, że wszystkie koszty ubezpieczeniowe będą rosły w miarę wypłaty odszkodowań i w końcu staną się dla wszystkich zbyt drogie.

Underwriting ubezpieczeniowy

Termin underwriting ubezpieczeniowy oznacza ocenę wysokości ryzyka ubezpieczeniowego klienta, które może w przewidywalnej przyszłości wywołać niepożądany dla firmy ubezpieczeniowej skutek w postaci konieczności wypłaty odszkodowania. Im wyższe ryzyko ubezpieczeniowe tym będzie wyższa rekomendowana składka ubezpieczenia.

Równowaga między składką a oceną ryzyka ubezpieczeniowego

Aby utrzymać równowagę pomiędzy sumą wypłaconych odszkodowań a utrzymaniem oczekiwanego zysku, firmy ubezpieczeniowe prowadzą dokładną ocenę przedmiotu ubezpieczenia w kierunku różnego rodzaju przyszłego ryzyka.

Pracę polegającą na przewidywaniu i ocenie ryzyka ubezpieczenia nazywamy underwritingiem ubezpieczeniowym. Upraszczając, w firmie ubezpieczeniowej, w której nie pracuje żaden underwriter, ubezpieczenia są nieopłacalne tak dla większości osób ubezpieczanych, jak dla samej firmy ubezpieczeniowej.

Przykład zastosowania underwritingu ubezpieczeniowego

Firma ubezpieczeniowa A na podstawie oceny underwritera ubezpieczyła na życie dwóch braci mieszkających pod tym samym adresem, kwota i warunki ubezpieczenia były takie same, jednak wysokość składek na ubezpieczenie znacząco się różniła:

  • pan Jan na opłacenie tego ubezpieczenia wydaje 80 zł miesięcznie,
  • pan Mariusz, ubezpieczony na identycznych warunkach jak brat płaci miesięcznie składkę w wysokości 120 zł.

Na jakiej podstawie Firma A zdecydowała o tak dużej różnicy składek ubezpieczeniowych obu braci?

Prowadząc underwriting ubezpieczeniowy skorzystano ze specjalnego formularza zbierając odpowiedzi na pytania między innymi o ich wiek, zawód, styl życia i miejsce zamieszkania.

W toku przeprowadzonego wywiadu – ankiety medycznej – zebrano następujące informacje:

  • starszy z braci – Marian,  jest osobą palącą papierosy, jego wiek – 55 lat oraz siedzący tryb życia uzasadniał przewidywanie możliwej choroby serca, natomiast zawód – dekarz – wskazywał na pracę zagrożoną niebezpieczeństwem upadku z dużej wysokości
  • młodszy brat – Jan ma 32 lata, jest aktywny sportowo, nie pali i prowadzi zdrowy tryb życia, a jego zawód – urzędnik państwowy nie jest związany z dodatkowymi zagrożeniami.

Po dokonaniu oceny ryzyka zarekomendowano by panu Marianowi podwyższyć składkę ubezpieczeniową w stosunku do ubezpieczenia drugiego brata. Ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku pana Mariana uznano za dużo wyższe stąd duża różnica w wysokości składek za to samo ubezpieczenie.

Jakie są typowe obowiązki underwritera ubezpieczeniowego?

Najważniejszym obowiązkiem underwritera ubezpieczeniowego jest oczywiście ocena ryzyka ubezpieczeniowego, dokonuje tego w oparciu o wywiad z klientem lub specjalne wypełniane przez klienta formularze.

Underwriter rozpoznaje zagrożenia związane z ubezpieczeniami i wskazuje, czy należy klientowi składkę ubezpieczeniową obniżyć, podwyższyć, a nawet czy nie wykluczyć możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku zbyt dużego ryzyka. 

Poza tym underwriter udziela gwarancji ubezpieczeniowych, przygotowuje dokumenty ubezpieczeniowe, analizuje sytuację finansową klientów w oparciu o szczegółowy wywiad. Chroni on firmę ubezpieczeniową przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka i wskazując różne zagrożenia.

Jego zadaniem jest też negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczeniowych z klientami oraz sprawna komunikacja z innymi działami firmy ubezpieczeniowej, oraz z brokerami i agentami ubezpieczeniowymi. Jednym z najciekawszych obowiązków underwritera jest tworzenie projektów zupełnie nowych produktów ubezpieczeniowych i wpływ na już istniejące.

Kto może zostać underwriterem ubezpieczeniowym?

Wymagania w stosunku do pracownika na stanowisku underwritera ubezpieczeniowego są dosyć szczególne. Powinna być to osoba, która ukończyła studia wyższe w kierunku związanym z finansami, prawem, ubezpieczeniem. Potrzebna jest tu bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz obsługi komputera w zakresie programów biurowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Do pracy w charakterze underwritera ubezpieczeniowego najchętniej przyjmowane są osoby o dużej wiedzy praktycznej, które wcześniej pracowały przez wiele lat jako agenci lub brokerzy ubezpieczeniowi. Te osoby są najlepiej zorientowane w tematyce likwidacji i analizy szkód, sposobów oceny klientów w różnym wieku, ich sytuacji finansowej lub sytuacji zdrowotnej.

Choć ukończenie studiów jest najczęściej wymagane, nic nie stoi na przeszkodzie by underwriterem została osoba bez doświadczenia, wtedy proponowana jest jej najczęściej posada asystenta underwritera.

Jeśli chodzi o cechy charakteru to znakomicie sprawdzą się na tym stanowisku osoby o umyśle ściśle analitycznym, cechujące się cierpliwością, wysoką kulturą osobistą oraz, ze względu na bezpośredni kontakt z klientami, o bardzo dobrej komunikatywności.

Pracownicy z dużym doświadczeniem często są zapraszani do prowadzenia szkoleń na temat szeroko pojętych ubezpieczeń, stąd potrzebna jest na tym stanowisku umiejętność przekazywania wiedzy w merytoryczny i ciekawy sposób.