Czy zniżki OC przechodzą na współwłaściciela?

Jedną z często stosowanych praktyk jest rejestrowanie pojazdu, wyznaczając w dokumentach drugą osobę, będącą jego współwłaścicielem. Jest to popularne szczególnie wśród młodych osób. Zwykle to rodzice dopisują ich jako współwłaścicieli pojazdu. Czy zniżki OC przechodzą na współwłaściciela  w takim przypadku? Jak dokładnie wygląda gromadzenie zniżek? Podpowiadamy.

Czym jest zniżka OC wypracowana przez kierowcę?

Kierowcy wykupujący obowiązkową polisę ubezpieczeniową w towarzystwie ubezpieczeniowym, mogą liczyć na różnego rodzaju zniżki. Jedną z najczęściej stosowanych jest ta, przyznawana właścicielom pojazdów za bezszkodową jazdę. Zależnie od wybranego ubezpieczyciela, kierowca może zgromadzić nawet do 60% zniżek. Zdarzają się także firmy, które oferują kierowcom zniżki wynoszące nawet 70%.

Co dają zgromadzone przez kierowcę ulgi? Przede wszystkim pozwalają na obniżenie wydatków, jakie właściciel pojazdu ponosi z tytułu corocznego wykupienia polisy OC. W tym przypadku doceniania jest bezszkodowa jazda i kierowca może liczyć na zniżki OC. Współwłaściciel pojazdu również zyskuje na takim rozwiązaniu? Tak, ale kwestia ta wygląda nieco inaczej dla jednej i drugiej osoby.

Zniżki OC – współwłaściciel pojazdu i jego benefity

Zgodnie z założeniami firm ubezpieczeniowych, każdy z właścicieli danego pojazdu wypracowuje własne zniżki. W praktyce oznacza to, że będąc współwłaścicielem, nie korzystając z samochodu lub jeżdżąc nim sporadycznie, można liczyć na ich gromadzenie się za każdy rok bezszkodowej jazdy. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne wśród młodych kierowców. Dopisani jako współwłaściciele do samochodu rodziców, dziadków lub rodzeństwa mogą gromadzić własne zniżki. Dzięki temu przy zakupie swojego pierwszego pojazdu otrzymają znacznie korzystniejsze warunki polisy, niż osoba, która nigdy nie widniała w dokumentach jako współwłaściciel.

Właściciel oraz współwłaściciel pojazdu nabywając zniżki za każdy rok bezszkodowej jazdy, muszą jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które ich dotyczą:

  • osoba będąca współwłaścicielem pojazdu musi być wymieniona w dowodzie rejestracyjnym ubezpieczonego pojazdu, samo zgłoszenie ubezpieczycielowi tego faktu nie jest wystarczające,
  • osoba młoda będąca współwłaścicielem, może gromadzić zniżki, jednak musi liczyć się z tym, że w momencie, kiedy będzie chciała samodzielnie wykupić polisę OC, ubezpieczyciel zaoferuje jej wyższe stawki, co będzie wynikać z niewielkiego doświadczenia za kierownicą.

Chcąc obniżyć koszt polisy OC dla samochodu, którego właścicielem jest bardzo młoda osoba,  często jako współwłaściciel wpisywany jest kierowca z maksymalnymi zniżkami. Dzięki temu można otrzymać korzystniejszą ofertę, chociaż wiele zależy od samego towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy także mieć świadomość, że ubezpieczyciel może pobierać dodatkową opłatę wynikającą z faktu, że pojazdem będzie poruszała się osoba poniżej 25 roku życia. To bardzo częsta praktyka, z którą można się spotkać.

Zniżki OC – współwłaściciel i jego dopisane do samochodu

Współwłaścicielem pojazdu można stać się od razu w momencie jego zakupu. Równie dobrze jednak można taką funkcję wyznaczyć w późniejszym czasie. Nie ma w tym przypadku żadnych większych wymagań, co oznacza, że drugi właściciel może być dopisany do pojazdu nawet po kilku latach od jego zakupu. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy dziecko właściciela pojazdu osiąga wiek pełnoletni, a rodzice chcą zacząć budować jego zniżki na polisę właśnie od tego momentu.

Zastanawiasz się, jak dopisać dodatkową osobę jako współwłaściciela samochodu? W tym celu konieczne jest udanie się do wydziału komunikacji. W urzędzie właściciel pojazdu musi złożyć stosowny dokument, w którym zawarte będą dane nowego współwłaściciela oraz informacja, że część własności samochodu zostaje przeniesiona na nową osobę. W przypadku członków rodziny najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie sporządzenie umowy darowizny, pozwoli to na uniknięcie konieczności opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy zniżki OC przechodzą na współwłaściciela w takim przypadku? Nie, wypracowane przez lata zniżki zgromadzone przez właściciela pojazdu nie zostają automatycznie przeniesione. Od tego momentu młoda osoba buduje własną historię zniżek.

Warto pamiętać, że po zgłoszeniu nowego współwłaściciela w urzędzie, drugim bardzo ważnym krokiem jest poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie w dokumentach. Dopiero w momencie zatwierdzenie wszystkich zmian osoba dopisana do pojazdu zaczyna gromadzić na swoje konto zniżki, zaczynając od najniższego pułapu.

Zniżki OC – współwłaściciel może stracić zniżki w wyniku kolizji spowodowanej przez właściciela pojazdu?

Ważną informacją dla każdego z właścicieli samochodu jest współodpowiedzialność wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupione zostało OC. Co to oznacza w praktyce? W sytuacji, w której dochodzi do kolizji, po której uruchamiana jest polisa, dochodzi do sytuacji utraty zniżek. Ubezpieczyciel nie dochodzi, który z właścicieli prowadził samochód w momencie zdarzenia. Zniżki jednakowo tracą oboje, zgodnie z ustaleniami i postanowieniami zapisanymi w umowie.

Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe odejmuje ok. 10% zniżek za każde zdarzenie drogowe uruchamiające polisę u każdego z właścicieli. Każdy ubezpieczyciel może jednak stosować własne kalkulatory. Oznacza to, że w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych trzeba przygotować się na stratę zniżek na poziomie nawet 20% lub więcej.

Czy dopisywanie współwłaściciela pojazdu jest korzystne?

Z punktu widzenia osoby dopisywanej jako kolejny właściciel pojazdu jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Już od wczesnych lat, młoda osoba może gromadzić na swoim koncie przydatne w późniejszych latach zniżki przekładające się na spore oszczędności.

Zgromadzenie przez kolejne lata zniżki zapewniają zdecydowanie korzystniejsze warunki polis ubezpieczeniowych. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jednak jedyny parametr, jaki ubezpieczyciel bierze pod uwagę przy wyliczaniu wysokości polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają również wiek danej osoby czy miejsce jego zamieszkania.