Uszkodzenie samochodu zastępczego – jakie konsekwencje?

Samochód zastępczy bardzo często można otrzymać w przypadku uszkodzenia samochodu na czas jego długotrwałej naprawy. Wydaje Ci się, że nie można mieć podwójnego pecha? Według policyjnych statystyk, w 2022 r. dochodzi do około 1,5 tys. wypadków dziennie, zatem ryzyko kolizji jest dość spore. Jakie mogą być konsekwencje uszkodzenia samochodu zastępczego?

W jakiej sytuacji przysługuje auto zastępcze?

Auto zastępcze można otrzymać w sytuacji, gdy posiadany pojazd ulegnie awarii, np. w wyniku stłuczki czy wypadku. W zależności od okoliczności, można je wypożyczyć np. w:

 • warsztacie,
 • zewnętrznej wypożyczalni,
 • bądź uzyskać w ramach wykupionego Assistance, AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy.

W warsztatach samochodowych, mających taką usługę ma w swojej ofercie, wypożyczenie samochodu zastępczego na czas naprawy nie wymaga zbyt wielu formalności w przeciwieństwie do auta otrzymywanego od towarzystwa ubezpieczeniowego. Potrzebę posiadania samochodu zastępczego trzeba ubezpieczycielowi udowodnić i wykazać, że jego brak przeszkodzi w wypełnianiu codziennych obowiązków. W przypadku szkody częściowej, auto zastępcze otrzymuje się zazwyczaj na kilka dni lub na czas naprawy uszkodzonego samochodu (w zależności od umowy). Z kolei, gdy poniesiona szkoda jest szkodą całościową, samochód zastępczy przysługuje do momentu wypłaty odszkodowania. W uzasadnionych przypadkach ubezpieczyciel może opłacać auto zastępcze nawet do czasu zakupu nowego samochodu przez poszkodowanego.

Co ciekawe, poszkodowany może również wypożyczyć auto zastępcze samodzielnie, a następnie przedłożyć dowody poniesienia takich kosztów (np. faktury) ubezpieczycielowi sprawcy. Na tej podstawie zakład ubezpieczeń będzie mógł zwrócić zapłaconą przez poszkodowanego kwotę pod warunkiem, że wypożyczony samochód jest podobnej lub niższej klasy, co auto oddane do naprawy.

Trzeba pamiętać, że nawet bezpłatnie użyczony samochód zastępczy nie jest tak całkowicie za darmo. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem auta w czystości, tankowaniem paliwa i po prostu codziennym użytkowaniem pojazdu ponosi osoba, której auto zostało udostępnione.

Uszkodziłeś samochód zastępczy? Bez paniki!

Bywa, że nieszczęścia chodzą parami – także na drodze. Jeśli po oddaniu auta do naprawy, otrzymałeś auto zastępcze i traf chciał, że znowu zostałeś uczestnikiem kolizji, to rzeczywiście można mówić o pechu. Zanim jednak zaczniesz panikować, warto zajrzeć do posiadanej umowy.

Uszkodzenie auta zastępczego – ważny jest sprawca

Niezależnie od tego, czy auto zastępcze zostało pożyczone na własną rękę, czy zorganizowało je towarzystwo ubezpieczeń. Przed odbiorem dokładnie powinno się obejrzeć pojazd, aby w umowie najmu i dołączonym do niej protokole zdawczo-odbiorczym znalazły się wszystkie ewentualne defekty (np. zarysowania, pęknięcia, wgniecenia). Tym bardziej, że prawie zawsze wypożyczający oświadcza, iż odda pojazd w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji. W podpisanej umowie oraz regulaminie z pewnością znajduje się także punkt określający konsekwencje jego uszkodzenia podczas użytkowania.

 • Kierowca auta zastępczego jako poszkodowany

Jeśli uszkodzenie samochodu zastępczego nastąpiło w wyniku kolizji, w której kierujący jest poszkodowanym, sprawa wydaje się być prosta. Często wystarczy niezwłocznie zawiadomić firmę wynajmującą/zakład ubezpieczeń oraz spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym ze sprawcą. Czasem trzeba jednak wezwać policję, aby został sporządzony odpowiedni protokół. Dzięki temu wszystkie koszty naprawy zostaną pokryte z ubezpieczenia OC winowajcy. Zdarza się jednak, że sprawca nie jest znany, np. gdy zdarzenie miało miejsce w czasie nieobecności kierowcy w wypożyczonym pojedzie. Co w takim przypadku? Najczęstszą konsekwencją dla pechowego kierowcy jest tzw. udział własny, czyli partycypowanie w kosztach zlikwidowania szkody, którego maksimum jest określone w umowie.

Dobrze jest wcześniej sprawdzić, czego wymaga firma wynajmującą bądź towarzystwo ubezpieczeniowe. W przeciwnym razie może się okazać, że za poniesione szkody będzie musiał zapłacić feralny kierowca samochodu zastępczego, np. gdy auto zostało udostępnione osobom trzecim i to właśnie im przytrafiła się stłuczka.

 • Kierowca samochodu zastępczego jako sprawca

Uszkodzenie auta zastępczego może również nastąpić w wyniku nieprawidłowego jego używania (tj. niezgodnie z przeznaczeniem) bądź np. kolizji, której kierujący użyczonym pojazdem będzie sprawcą. Taka sytuacja może solidnie trzepnąć po kieszeni, bowiem wypożyczalnia bądź ubezpieczyciel z pewnością zechce zobowiązać niefrasobliwego sprawcę do pokrycia kosztów naprawy szkody lub przynajmniej partycypowania w tychże kosztach.

Kiedy jeszcze odpowiesz finansowo za uszkodzenie auta zastępczego?

Oprócz wyżej wymienionych sytuacji, istnieje kilka okoliczności, które bezwzględnie obciążają kierującego samochodem zastępczym w razie uszkodzenia tegoż pojazdu. Zwykle w umowie są określone warunki użytkowania auta. W związku z tym, praktycznie zawsze jakiekolwiek nieprawidłowości skutkują zobowiązaniem do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody. Należą do nich m.in.:

 • użytkowanie samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami umowy,
 • umyślne spowodowanie uszkodzenia,
 • prowadzenie auta pod wpływem środków psychoaktywnych, bez ważnego prawa jazdy,
 • użycie auta jako narzędzie przestępstwa,
 • nie wezwanie policji na miejsce zdarzenia,
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
 • Niepoinformowanie w wymaganym czasie strony wypożyczającej auto zastępcze o zdarzeniu.

Zapoznając się dokładnie z warunkami umowy można zatem znacząco zredukować ryzyko ewentualnych konsekwencji finansowych.