Ubezpieczenie samochodu uprzywilejowanego

Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC. Dzięki niemu po spowodowaniu wypadku nie trzeba ponosić kosztów odszkodowania dla ofiar. Zastanawiasz się, czy takie samo prawo dotyczy samochodów uprzywilejowanych? Czy otrzymasz stosowne odszkodowanie, jeśli sprawcą wypadku była karetka lub radiowóz? Czy można czuć się bezpiecznie podczas przejazdu tymi pojazdami? Sprawdź.

Samochody uprzywilejowane mają prawo, w uzasadnionych przypadkach, korzystać z ułatwień podczas poruszania się po drogach. Mogą one używać sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, jeździć nieprzepisowo i korzystać z tzw. korytarzy życia. Mimo że celem jest ratowanie życia, nie zwalnia to ich z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności i… zakupu ubezpieczenia samochodu. Zwłaszcza że np. niejednokrotnie poruszają z bardzo dużą prędkością, co znacząco zwiększa ryzyko wypadku.

Samochody uprzywilejowane – jakie prawa im przysługują?

Na terenie Polski można spotkać wiele samochodów uprzywilejowanych, Do tej grupy zalicza się m.in. pojazdy:

 • Policji,
 • Pogotowia Ratunkowego,
 • Straży Pożarnej,
 • Służby Celnej,
 • Straży Granicznej,
 • Służby Więziennej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Służby Ochrony Państwa.

Wszystkie te auta mają prawo do swobodnego przejazdu, bez zachowywania przepisów drogowych oraz z użyciem sygnałów dźwiękowego i świetlnego, jeśli biorą udział w przejeździe kolumny i akcji związanej z ratowaniem życia lub zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego albo przewozie osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe.

Każdy kierowca ma obowiązek przepuścić te samochody na swojej drodze. Co ważne – za brak wykonania tego obowiązku grozi obecnie 1 000 zł mandatu i trzy punkty karne.

Polisa pojazdu uprzywilejowanego – jak wygląda?

Niezależnie od praw, które przysługują samochodom uprzywilejowanym, ich właściciele mają obowiązek zakupu polisy od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu kierujący karetką czy wozem strażackim nie musi martwić się o koszty spowodowania wypadku i wypłatę odszkodowania ofiarom.

Co ważne – żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa odmówić właścicielowi pojazdu uprzywilejowanego zakupu polisy. Niemniej cena ubezpieczenia takiego samochodu nie jest najniższa. Ze względu na wysokie ryzyko wypadku spowodowane poruszaniem się niezgodnie z przepisami, firmy podnoszą koszt ochrony znacznie powyżej przeciętnej.

Jednocześnie warto pamiętać, że ubezpieczenie OC pokrywa wyłącznie koszty naprawy wyrządzonych szkód i rekompensaty wypłaconej ofiarom. W ramach tej polisy nie można ubiegać się o odszkodowanie na naprawę pojazdu uprzywilejowanego. Taką pomoc zapewnia wyłącznie autocasco.

Ubezpieczenie AC dla pojazdu uprzywilejowanego – co gwarantuje?

Zakup samochodu uprzywilejowanego to duży wydatek, zatem jego utrata jest bardzo dotkliwa, zwłaszcza dla małych samorządów, które nie dysponują dużym budżetem. Dlatego te auta powinny być objęte nie tylko ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, ale także autocasco. Dzięki tej polisie właściciel pojazdu nie będzie musiał pokrywać kosztów naprawy szkód wyrządzonych np.: poprzez:

 • aktywność wandali,
 • działanie siły przyrody,
 • uderzenie zwierzęcia,
 • spowodowanie wypadku lub kolizji przez kierującego autem.

Jednak tak jak w polisa OC, autocasco pojazdów uprzywilejowanych również nie jest tanie. Towarzystwa ubezpieczeniowe doskonale zdają sobie sprawę, że ryzyko objęcia ochroną pojazdu uprzywilejowanego, jest bardzo wysokie. Dlatego znacząco podwyższają koszt ubezpieczenia. Dodatkowo firmy stosują liczne wyłączenia od odpowiedzialności, np. nie obejmują wszystkich samochodów uprzywilejowanych swoją ochroną lub wprowadzają zapis zwalniający TU z obowiązku wypłaty odszkodowania w określonych sytuacjach. Tak jest np. w przypadku polisy autocasco oferowanej przez Allianz. Towarzystwo nie zapewnia ochrony, jeśli uszkodzeniu uległ pojazd, który brał udział w akcji związanej z realizowaniem obowiązków przez policję czy wojsko.

Co ważne – firmy ubezpieczeniowe nie mają obowiązku objęcia ubezpieczeniem autocasco samochodów uprzywilejowanych. Dlatego też często ustanawiają bardzo wysoką cenę za tego typu ochronę.

Ubezpieczenie pojazdu uprzywilejowanego a kolizja – jaka jest szansa otrzymania odszkodowania?

Chwila nieuwagi, niezbyt dobra widoczność, trudne warunki panujące na drodze – niewiele wystarczy, aby spowodować wypadek. Jest to stresująca sytuacja, ale zasady rozwiązywania konfliktu są dość proste – odszkodowanie płaci ubezpieczyciel sprawcy.

Jeśli w wypadku brał udział samochód uprzywilejowany, uzyskanie rekompensaty za wyrządzone szkody, jest nieco trudniejsze. Najpierw trzeba udowodnić, kto jest ofiarą zdarzenia, a kto je spowodował.

Niestety samo złamanie przepisów przez pojazd specjalnie oznakowany nie wystarczy. Należy znaleźć dowód na to, że kierowca samochodu uprzywilejowanego nie zachował szczególnej ostrożności, na skutek czego doszło do niefortunnego zdarzenia.

Znaczenie mogą mieć różne szczegóły, np. to:

 • czy kierujący specjalnie oznakowanym autem użył sygnałów dźwiękowych i świetlnych;
 • czy drugi kierowca miał możliwość zauważenia pojazdu uprzywilejowanego i mógł odpowiednio zareagować;
 • jaka była ogólna sytuacja na drodze;
 • czy warunki atmosferyczne umożliwiały zareagowanie w prawidłowy sposób;
 • czy kierujący zwykłym samochodem poruszał się zgodnie z przepisami.

Dopiero po analizie wszystkich aspektów i przeprowadzeniu śledztwa zostanie podjęta decyzja, kto jest bardziej winny zaistniałej sytuacji. Jeśli okazało się, że wypadek nie jest z Twojej winy, masz prawo zgłosić się do ubezpieczyciela samochodu uprzywilejowanego o wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie samochodu uprzywilejowanego jest konieczne, tak jak ochrona innych pojazdów, które poruszają się po drodze. Dzięki niemu poszkodowani będą mogli otrzymać stosowną rekompensatę na pokrycie szkód i kosztów leczenia.