Sprzedaż samochodu obywatelowi Ukrainy – o czym pamiętać?

Czy możliwa jest sprzedaż samochodu obywatelowi Ukrainy? Polskie prawo jak najbardziej dopuszcza taką możliwość. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wiąże się z tym kilka formalności, które trzeba spełnić, aby transakcja była wiążąca. Warto poznać dokładny proces sprzedaży samochodu Ukraińcowi, aby wiedzieć, jak należy podejść do tego tematu, by obie strony były możliwie jak najbardziej zadowolone ze współpracy. Jak przebiega sprzedaż auta Ukraińcowi? 

Czy Ukrainiec może kupić w Polsce samochód?

Jak najbardziej tak. Wystarczy jedynie, że osoba taka posiada dokument poświadczający legalność jej pobytu w Polsce, a także adres zameldowania. W takiej sytuacji Ukrainiec bez przeszkód może zakupić samochód. Jeśli zaś chodzi o ewentualne formalności, odstraszająco wyglądają one jedynie na pierwszy rzut oka. Każdy, kto choć raz sprzedał pojazd obywatelowi Ukrainy, przyzna z pewnością, że proces ten nie różni się zbytnio od transakcji zawieranej przez dwóch Polaków. 

Osoby będące obywatelami Ukrainy i kupujące w Polsce samochód muszą wiedzieć, że chcąc wywieźć pojazd do swojego kraju, będą zmuszone do regulowania cła oraz podatku VAT. Do niedawna sprzedaż samochodu Ukraińcowi była zwolniona z tych opłat, jednakże ponownie weszły one w życie od 1 lipca 2022 roku. 

Najważniejsze zasady sprzedaży auta cudzoziemcowi

Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż pojazdu Ukraińcowi, czy obywatelowi jakiegokolwiek innego kraju, należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach.  

Przede wszystkim po sprzedaniu samochodu Ukraińcowi, zaczyna biec termin 30 dni na jego wyrejestrowanie we właściwym miejscowo Wydziale Komunikacji. Warto pilnować tego terminu, ponieważ w przeciwnym wypadku konieczne okaże się uiszczenie grzywny, która wynieść może nawet 1000 złotych. 

Po tym, gdy sprzedaż samochodu Ukraińcowi dojdzie do skutku, w ciągu 14 dni trzeba również powiadomić o tym fakcie ubezpieczeniodawcę, z którym podpisana została umowa o ubezpieczenie OC. Dobra wiadomość jest taka, że można  to zrobić przez internet. 

Kolejną kwestią, o której należy pamiętać, są sprawy finansowe. W przypadku bowiem sprzedaży za granicę samochodu kupionego wcześniej niż 6 miesięcy temu, należy liczyć się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego. Jeśli jednak sprzedawany samochód został zakupiony po sześciu miesiącach, nie ma konieczności uiszczenia takiego podatku.    

Sprzedaż samochodu Ukraińcowi – dokumenty i formalności

Jak wygląda sprzedaż auta obywatelowi Ukrainy i jak prezentują się związane z nią formalności? Przed zawarciem transakcji należy bowiem przygotować komplet niezbędnych dokumentów. 

Najważniejsze jest zawarcie na piśmie umowy kupna-sprzedaży samochodu z Ukraińcem. Można sporządzić ją samodzielnie nawet w języku polskim (obowiązek przetłumaczenia spoczywa na kupującym). W internecie znaleźć można jednak wiele gotowych wzorów, co znacznie ułatwi ten proces.  

Jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia takiej umowy? Przede wszystkim przygotować należy dowody tożsamości (zarówno kupującego, jak i sprzedającego samochód). Niezbędny będzie także dowód rejestracyjny pojazdu – pozyskać z niego można najważniejsze informacje o pojeździe.   

Kiedy już umowa o sprzedaż samochodu obywatelowi Ukrainy zostanie podpisana, nabywcy należy wręczyć takie dokumenty, jak na przykład: 

  • karta pojazdu 
  • dowód rejestracyjny 
  • aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Obywatel Ukrainy, który kupił  pojazd, może kontynuować korzystanie z aktualnej polisy OC lub zdecydować się na wypowiedzenie umowy aktualnemu ubezpieczycielowi. Zależy to od warunków danej polisy oraz od jego indywidualnych preferencji.  

Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodu Ukraińcowi?

Sprzedaż auta Ukraińcowinie jest zatem niczym skomplikowanym – zasadniczo każda osoba, która wcześniej sprzedawała już swój pojazd, powinna świetnie sobie z nią poradzić. Najtrudniejszym krokiem dla wielu jest jednak przygotowanie odpowiedniej umowy.  Poniżej przedstawione są elementy, o których w trakcie sporządzania umowy nie można zapomnieć, gdyż bez tych informacji straci ona swoją moc prawną.  

Umowa kupna-sprzedaży samochodu Ukraińcowi powinna zawierać takie elementy, jak: 

  • data oraz miejsce jej zawarcia; 
  • dane obu stron transakcji (sprzedającego i kupującego) w tym imiona i nazwiska, miejsca zameldowania, numer PESEL (numer NIP w przypadku Ukraińców nieposiadających numeru PESEL), a także serie i numery dowodów osobistych; 
  • warunki sprzedaży samochodu — cenę, termin; 
  • dane dotyczące samochodu będącego przedmiotem transakcji. Wymienić należy jego markę, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny oraz przebieg; 
  • oświadczenie o braku zajęcia komorniczego na sprzedawanym pojeździe; 
  • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu i akceptacji warunków transakcji. 

Tak przygotowaną umowę obie strony muszą jeszcze podpisać, by stała się ona wiążąca. Zasadniczo sprzedaż auta Ukraińcowi nie jest bardziej ryzykowna niż transakcja dokonana z rodakiem. Warto jednak umieścić w niej możliwie jak najbardziej szczegółowe informacje – pomoże to uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości. 

Z pewnością warto wymienić w umowie wszelkie braki i usterki pojazdu, a także ustalić odpowiedzialność za wykryte wady. Zwiększy to komfort zarówno jednej, jak i drugiej strony transakcji. Ponadto z powodów czysto formalnych, warto zamieścić w umowie nie tylko datę, lecz i godzinę podpisania umowy. 

O czym należy pamiętać, sprzedając samochód Ukraińcowi?

Sprzedając samochód obywatelowi Ukrainy, tak samo zresztą, jak sprzedając go drugiemu Polakowi, trzeba upewnić się, że interesy obu stron są w należyty sposób zabezpieczone. Upewnić się więc należy, że między stronami nie ma żadnych niejasności. Pamiętać trzeba, aby przekazać kupującemu komplet dokumentacji oraz informacji dotyczących danego pojazdu. 

Warto również sprawdzić, czy kupujący przed sfinalizowaniem transakcji dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym auta i go akceptuje. Kategorycznie odradza się natomiast próbę ukrycia usterek samochodu przed kupującym – jest to zresztą karalne. 

Sprzedaż auta obywatelowi Ukrainy – podsumowanie

Podsumowując temat sprzedaży auta obywatelowi Ukrainy, należy stwierdzić, że sprzedaż auta Ukraińcowi jak najbardziej jest możliwa, a cały proces niewiele różni się od tego, jakby auto kupował Polak. Osoba pochodząca z Ukrainy musi jednak przedstawić komplet dokumentów potwierdzający legalność jej pobytu na terenie Polski. 

Jeśli chodzi o wszelką inną dokumentację – jej lista jest praktycznie taka sama jak w przypadku sprzedaży samochodu drugiemu Polakowi. Mowa więc o przygotowaniu między innymi dowodu rejestracyjnego, a także aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

Warto dokładnie omówić warunki umowy, aby upewnić się, że spełniają one oczekiwania jednej i drugiej strony. Umowę kupna-sprzedaży można przygotować w języku polskim – to kupujący odpowiedzialny będzie za jej przetłumaczenie i zobowiązany będzie ponieść tego koszty.