Kupno i sprzedaż uszkodzonego auta – Poradnik

Uszkodzony samochód może bez obaw stać się przedmiotem transakcji. Przeważnie auta z niewielkimi usterkami mają bardziej atrakcyjną cenę. Dlatego stają się ciekawą alternatywą dla zakupu identycznego, w pełni sprawnego modelu. Jednak aby uniknąć ewentualnych problemów, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach zarówno podczas sprzedaży, jak i w czasie kupna uszkodzonego samochodu. Dowiedz się więcej.

Sprzedaż uszkodzonego auta: co warto wiedzieć?

Zdarza się, że właściciele uszkodzonych samochodów decydują się na ich spieniężenie. Takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku osób, które nie chcą poświęcać swojego czasu i pieniędzy na przeprowadzanie napraw. Czasem chodzi jedynie o drobne usterki wynikające z wyeksploatowania auta, ale niekiedy defekty pojazdu są skutkiem stłuczki czy poważnego wypadku.

Podczas sprzedaży uszkodzonego auta trzeba liczyć się z niższą kwotą, jaką będzie można uzyskać od potencjalnego kupca. Cenę należy ustalić na podstawie marki i modelu, przebiegu samochodu, jego zużycia, wyposażenia, a także skali usterek. Warto oszacować koszty, jakie będzie musiał ponieść kolejny właściciel z tytułu naprawy, i o taką kwotę pomniejszyć wartość pojazdu.

Jeśli mimo wystawienia atrakcyjnej oferty sprzedaży uszkodzonego auta nikt nie jest zainteresowany zakupem, można rozważyć przekazanie go do skupu. Pozwoli to na szybkie przeprowadzenie transakcji i pozbycie się problemu z wybrakowanym samochodem.

Kupno uszkodzonego samochodu: czy warto?

Osoby zdecydowane na kupno uszkodzonego samochodu powinny pamiętać o kilku ważnych aspektach. Podaną przez sprzedawcę cenę warto przeanalizować pod kątem kosztów przeprowadzenia napraw. Należy uwzględnić zarówno wydatki związane z częściami zamiennymi, jak i z usługą ich wymiany. Jeśli usterki nie będą generowały dużych nakładów pieniężnych, np. polegają jedynie na drobnych obtarciach lakieru, można bez obaw zdecydować się na zakup uszkodzonego samochodu.

Racjonalną decyzję o kupnie używanego auta warto podjąć w oparciu o opinię fachowca. Sprawdzony mechanik pomoże w oszacowaniu wartości napraw, jakie trzeba przeprowadzić w danym pojeździe.

Warto pamiętać, że deklaracje sprzedawcy co do historii auta można łatwo zweryfikować na podstawie numeru rejestracyjnego, VIN-u i daty pierwszej rejestracji. Po wpisaniu tych danych na stronie internetowej HistoriaPojazdu.gov.pl wyświetlą się informacje dotyczące ewentualnych kolizji czy wypadków z udziałem tego konkretnego pojazdu.

Umowa kupna-sprzedaży uszkodzonego samochodu

Umowa kupna-sprzedaży uszkodzonego samochodu, oprócz daty zawarcia czy danych stron kontraktu, powinna zawierać również precyzyjne określenie przedmiotu umowy. W tym punkcie należy podać m.in. numer rejestracyjny, VIN, model, rok produkcji czy przebieg samochodu. Poza tym trzeba dokładnie opisać wszystkie mankamenty pojazdu. Ma to znaczenie, ponieważ w umowie powinno się znaleźć także oświadczenie kupującego potwierdzające, że zapoznał się ze stanem technicznym auta.

Zapisy odnośnie do uszkodzeń kupowanego samochodu pozwolą zapoznać się dokładnie z jego wszystkimi wadami i tym samym, w razie potrzeby, powołać się na rękojmię. Oprócz tego są dowodem na to, że cena pojazdu nie została zaniżona z powodów podatkowych.

Z punktu widzenia sprzedawcy uszkodzonego samochodu adnotacja o usterkach również ma spore znaczenie. Potwierdza, że przedstawił on nabywcy wszystkie znane wady samochodu.

Kupno uszkodzonego samochodu a podatek od czynności cywilnoprawnych

Kupno samochodu, uszkodzonego lub nie, czasem wiąże się z koniecznością opłacenia podatku przez nabywcę od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% (PCC). Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

Podstawę opodatkowania w przypadku PCC stanowi wartość rynkowa samochodu. Oznacza to, że nie zawsze cena ustalona przez sprzedawcę samochodu używanego będzie stanowić bazę do wyliczenia należnej kwoty podatku. Zaniżenie kosztów poniesionych w związku z zakupem auta może więc zostać potraktowane przez organy podatkowe jako celowe działanie. W razie wątpliwości urzędnicy mogą wezwać nowego właściciela do poniesienia dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji niższą wartość pojazdu można udokumentować przedstawiając:

  • zdjęcia uszkodzeń, otarć czy wgnieceń;
  • dokładny opis usterek stworzony np. na podstawie zapisów zawartych w umowie.

Warto zaznaczyć, że obowiązek opłaty PCC nie dotyczy każdej transakcji kupna-sprzedaży uszkodzonego auta. Przy zakupie od osoby prywatnej lub komisu niepośredniczącego w zakupie nie ma konieczności uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Znaczenie ma również wartość auta. Nie zapłacisz PCC, jeśli wartość pojazdu wynosi równo lub mniej niż 1 000 zł. Gdy jego cena jest wyższa, na uregulowanie podatku masz 14 dni.

Sprzedaż uszkodzonego samochodu: rękojmia

Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym na sprzedawcy uszkodzonego samochodu ciąży odpowiedzialność względem kupującego, nazywana rękojmią. Dotyczy ona wad fizycznych i prawnych. O ile te pierwsze są dość oczywiste, bo polegają np. na usterkach, o tyle te drugie mogą okazać się nieco trudniejsze do określenia. Otóż wadą prawną nazywa się np. sytuację, w której prawa do pojazdu ma komornik lub taką, kiedy jest on przedmiotem spadku albo pochodzi z kradzieży.

Przy rękojmi w kontekście sprzedaży samochodu duże znaczenie mają zapisy zawarte w umowie sporządzonej pomiędzy stronami transakcji. Jeśli wcześniejszy właściciel poinformował nabywcę auta o jego wadach, np. poprzez opisanie mankamentów auta w kontrakcie, nie będzie odpowiadał za uszkodzenia z tytułu rękojmi.

W przeciwnym razie, gdy sprzedawca zataił istotne kwestie dotyczące statusu prawnego lub stanu technicznego, kupujący może odstąpić od zawartej umowy lub domagać się obniżenia ceny.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto przed zakupem używanego samochodu dokładnie zweryfikować jego sprawność. Powierzchownej oceny można dokonać podczas oględzin czy jazdy próbnej. W razie wątpliwości zaleca się skorzystanie z pomocy zaufanego mechanika czy stacji diagnostycznej. Dzięki temu można mieć pewność co do faktycznego stanu technicznego kupowanego pojazdu.