Odnowienie prawa jazdy – jak to zrobić?

Od marca 2019 roku prawo jazdy ważne jest w ustalonym terminie, a dokument można uzyskać maksymalnie na okres 15 lat. Po upłynięciu określonego czasu konieczne staje się uaktualnienie uprawnień do kierowania samochodem. W jaki sposób przygotować się do odnowienia prawa jazdy i ile to kosztuje? Przeczytaj i sprawdź.

Z jakich powodów niezbędne jest odnowienie prawa jazdy?

Prawo jazdy, zależnie od kategorii, uprawnia do kierowania samochodem osobowym, motocyklem lub pojazdem ciężarowym. W przypadku zaistnienia określonych w przepisach okoliczności konieczne staje się odnowienie dokumentu. W jakich sytuacjach trzeba to zrobić? Zadbać o to muszą np. osoby, które zmieniły swoje imię lub nazwisko. Do niedawna taki obowiązek ciążył również na osobach zmieniających miejsce zamieszkania, jednak od 2019 roku prawo jazdy nie zawiera informacji na temat zameldowania.

Kolejną sytuacją, w której odnowienie prawa jazdy staje się przymusem, jest utrata aktualności dokumentu lub jednej z jego kategorii. Obecnie najdłużej uprawnienia do prowadzenia pojazdów można dostać na okres 15 lat. Z takiego przywileju skorzystają jedynie osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych w postaci np. wady wzroku.

Warto pamiętać, że osoby mające bezterminowy dokument wydany przed 19 stycznia 2013 roku, są również zobowiązane do wymiany dokumentu. Z tą czynnością mogą jednak jeszcze trochę zaczekać, gdyż proces odnawiania rozpocznie się w ich przypadku w 2028 roku i będzie trwał 5 lat.

Badania lekarskie a odnowienie prawa jazdy

Starając się o odnowienie prawa jazdy, trzeba dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim. Na badania niepotrzebne jest skierowanie, a niezbędne zaświadczenie może wydać tylko lekarz orzecznik. Podczas wizyty specjalista osłuchuje pacjenta, przeprowadza wywiad medyczny, weryfikuje stan wzroku, a także sprawdza ciśnienie i poziom cukru.

Są jednak wyjątkowe sytuacje, w których orzeczenie lekarskie nie musi znaleźć się we wniosku o nowy dokument upoważniający do prowadzenia pojazdów. Ma to miejsce, gdy aktualne prawo jazdy zostało wydane przed 2013 rokiem lub w przypadku odnawiania uprawnień z powodu zmiany danych osobowych.

Jak odnowić prawo jazdy?

Odnowienie prawa jazdy zajmuje zazwyczaj od 10 do 14 dni, dlatego też warto zadbać o wcześniejsze dopełnienie formalności, aby nie utracić na pewien czas uprawnień do kierowania samochodem. Osoby zastanawiające się, jak odnowić prawo jazdy, proces mogą podzielić na kilka etapów. Na początku warto umówić się na wizytę do lekarza orzecznika, w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego. Kolejnym krokiem do odnowienia prawa jazdy powinno być zorientowanie się, do jakiego urzędu należy skierować swój wniosek. Będzie to:

  • urząd miasta — dla osób mieszkających w miastach powiatowych,
  • urząd dzielnicy — wśród mieszkańców Warszawy,
  • starostwo powiatowe — w pozostałych przypadkach.

Gdy już wiadomo, do jakiego urzędu się zwrócić, warto dokonać opłaty za odnowienie prawa jazdy. W tym celu trzeba skontaktować się z właściwym urzędem, aby uzyskać informację na temat szczegółów płatności. Najczęściej określoną kwotę należy wpłacić bezpośrednio w instytucji lub przelewem na wskazane przez urzędnika konto. Warto pamiętać, by zachować potwierdzenie płatności.

Na koniec trzeba skompletować wszystkie niezbędne druki i dokumenty. Zaliczają się do nich:

  • formularz wniosku o wydanie prawa jazdy pobrany ze strony rządowej lub wzięty z urzędu,
  • aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za nowy dokument,
  • obecne prawo jazdy i dowód tożsamości (do wglądu urzędnika),
  • orzeczenie lekarskie.

Po wykonaniu wszystkich czynności pozostaje jedynie dostarczyć dokumenty do urzędu — osobiście lub za pośrednictwem poczty. Czas oczekiwania najczęściej wynosi mniej niż 9 dni roboczych, licząc od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach, np. gdy pojawią się jakieś wątpliwości odnośnie kierowcy, okres ten może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.

Ile kosztuje odnowienie prawa jazdy?

Odnowienie prawa jazdy wiąże się z poniesieniem pewnych wydatków. Nie trzeba się jednak obawiać, bo nie są to kwoty rujnujące budżet. Mimo to warto odłożyć wcześniej określoną sumę, by nie obawiać się o brak środków na opłacenie nowego dokumentu.

Wymieniając prawo jazdy należy przygotować 100 zł 50 gr, w tym 100 zł opłaty komunikacyjnej i 50 gr opłaty ewidencyjnej. Taki koszt poniesie każdy podczas wyrabiania nowego dokumentu ze względu na utratę ważności starego prawa jazdy, ale też na skutek zgubienia go lub zmiany imienia czy nazwiska.

Osoby zobowiązane do wykonania badań lekarskich zapłacą dodatkowo 200 zł za wystawienie orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Wskazana kwota jest stała, niezależnie od lokalizacji gabinetu lekarskiego.

Należy również uwzględnić koszt ewentualnej wizyty u fotografa, który jest zmienny zależnie od wybranego puntu usługowego.

Kary za brak ważnego prawa jazdy

Poznanie wysokości kar za prowadzenie samochodu z nieaktualnym prawem jazdy sprawi, że niektórzy od razu zerkną do rubryki opisującej ważność dokumentu. Po upłynięciu daty określonej na odwrocie uprawnienia nie znikają, jednak są w pewien sposób zawieszone. Oznacza to, że kierowcy z prawem jazdy, które przestało obowiązywać nie powinny tymczasowo prowadzić auta. Taka osoba może usiąść za kółkiem dopiero po odnowieniu prawa jazdy.

Co w sytuacji, gdy kierowca, świadomie lub nie, jednak będzie prowadził samochód bez ważnych uprawnień i zostanie zatrzymany przez drogówkę? W takim momencie zostanie potraktowany jak każda inna osoba bez prawa jazdy. Zgodnie z nowymi przepisami odnośnie do mandatów, za taką przejażdżkę zapłacić można co najmniej 1,5 tys. zł. Maksymalny próg uwzględnia grzywnę w wysokości aż 5 tys. zł, a w przypadku decyzji wydanej przez sąd — kara sięga nawet 30 tys. zł.

Tak pokaźne sumy za łamanie przepisów mają zniechęcić kierowców do poruszania się autem w sposób niezgodny z prawem. Najczęściej świadomość możliwości narażenia się na konieczność opłacenia niemałych kar, skutecznie odwodzi kierowców od zamiaru prowadzenia bez stosownych uprawnień.