Terminy i koszt wymiany prawa jazdy

Posiadasz prawo jazdy wydane bezterminowo? I tak będziesz musiał je wymienić. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach należy to zrobić i jak się do tego przygotować.

prawo jazdy

Do 19 stycznia 2013 r. dokumenty prawa jazdy były wydawane bezterminowo. Aktualne tracą ważność po 15. latach. Są także wyjątki od tej reguły. Przykładowo, w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych (np. wada wzroku), prawo jazdy ma krótszą ważność. Odrębne przepisy obejmują również kierowców zawodowych.

Kiedy wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Otrzymałeś prawo jazdy przed 2013 rokiem? Mimo, że dokument nie ma daty ważności, będziesz musiał go wymienić w latach 2028-2033. Wynika to ze zmian wprowadzonych przez Unię Europejską.

Otrzymasz wtedy nowe prawo jazdy, ważne przez kolejne 15 lat. Chodzi oczywiście tylko o sam dokument, bo twoje uprawnienia są bezterminowe. Chyba, że stracisz je w określonych przypadkach, np. za punkty karne lub jazdę w stanie nietrzeźwości.

Uwaga! Jeżeli zachorujesz lub twój wzrok będzie słabszy, lekarz jest zobligowany poinformować właściwy wydział komunikacji o zaistniałym dodatkowym ryzyku.

Wymiana prawa jazdy z innych przyczyn

Jeżeli zmieniłeś nazwisko lub miejsce zamieszkania, powinieneś wyrobić nowe prawo jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz na to 30 dni od zaistnienia zmiany. W przypadku zniszczenia lub kradzieży dokumentu, wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Jak wymienić prawo jazdy?

W urzędzie miasta lub starostwie powiatu (właściwym do Twojego miejsca zamieszkania) składasz wniosek o wydanie prawa jazdy. Dołączasz do niego kserokopię obecnego prawa jazdy (oryginał do wglądu) oraz zdjęcie (35 mm x 45 mm). Powinieneś także wnieść opłatę na konto urzędu. Jest to 100,50 zł.

Podczas wizyty w urzędzie zostaniesz poproszony o okazanie dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego). Jeżeli wymieniasz prawo jazdy z powodu wygaśnięcia krótszego terminu, ustalonego z uwagi na Twój stan zdrowia, do wniosku dołącz także orzeczenie lekarskie.

Nowe prawo jazdy powinieneś otrzymać w ciągu 9 dni.

Jeżeli nie możesz sam złożyć wniosku o wydanie prawa jazdy, możesz udzielić pełnomocnictwa, podpisując stosowny dokument (do pobrania w urzędach). Jeżeli osobą, która składa wniosek w twoim imieniu będzie małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo, nie musisz wnosić opłaty. Jeżeli jednak będzie to inna osoba, musisz wnieść opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Podsumowując, całkowity koszt wymiany prawa jazdy to:

  • opłata w urzędzie: 100,50 zł
  • zdjęcie: ok. 50 zł
  • badania lekarskie: 200 zł (opcjonalnie)
  • opłata za pełnomocnictwo: 17 zł (opcjonalnie)

Wada wzroku a prawo jazdy

Każdy uczestnik kursu na prawo jazdy zobowiązany jest do wizyty lekarskiej, która określi jego stan zdrowia i potwierdzi zdolność do prowadzenia pojazdów.

Jeżeli masz wadę wzroku, lekarz który specjalizuje się w badaniu kierowców, określi na karcie badań konkretną wadę. Jeżeli zdasz prawo jazdy, w dokumencie potwierdzającym posiadanie uprawnień, w rubryce o ograniczeniach zostaną oznaczone (odpowiednim kodem) wytyczne odnośnie kierowania pojazdem. Kody są następujące:
01.01 – okulary,
01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
01.03 – szkła ochronne,
01.04 – szkło matowe,
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub szkła kontaktowe

Osoby z wadą wzroku mają wydawane prawa jazdy na okres od 1 roku do 10 lat, w zależności od rodzaju wady wzroku. Gdy termin będzie się zbliżał, musisz udać się do lekarza, aby wydał odpowiednią kartę badań. Potem, w wydziale komunikacji składasz wniosek o wydanie nowego prawa jazdy.

Czy choroba może uniemożliwić posiadanie prawa jazdy?

Osoby, które cierpią na choroby serca i cukrzycę mogą otrzymać całkowity zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak decyzja należy do lekarza specjalisty. Jeżeli lekarz uzna, że osoba chora może bezpiecznie poruszać się pojazdem i nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników ruchu, może wydać właściwą ku temu kartę badań. Określi także czas kolejnej kontroli, a co za tym idzie – termin ważności dokumentu prawa jazdy.

Prawo jazdy zawodowe

Kierowcy zawodowi są zobligowani do częstszej wymiany prawa jazdy, w zależności od kategorii uzyskanego uprawnienia. Przykładowo, kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E powinni wymieniać je co 5 lat. Warto pamiętać, że po wymianie prawa jazdy, np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zmienia się numer dokumentu. Taki sam numer powinien widnieć na karcie kierowcy. Jeżeli wymiana prawa jazdy dotyczy innej przyczyny, numer dokumentu się nie zmienia.

Podsumowanie

  • Jeżeli otrzymałeś prawo jazdy przed 2013 r., będziesz musiał je wymienić najpóźniej w 2033 r.
  • Prawo jazdy wydane po 2013 r. traci ważność po upływie 15 lat.
  • Jeśli nie masz problemów ze zdrowiem, nie musisz przechodzić kolejnego badania kierowcy. Jeżeli jednak lekarz stwierdzi u Ciebie problemy ze zdrowiem, ważność prawa jazdy skróci się zgodnie z jego orzeczeniem.
  • Musisz wymienić prawo jazdy, jeżeli np. zmieniasz nazwisko czy adres zameldowania.
  • Kierowcy zawodowi wymieniają prawo jazdy częściej, np. co 5 lat.

Wpis gościnny