Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania z OC sprawcy – co zrobić?

Ubezpieczenie OC ma na celu ochronę w nagłych wypadkach. Z założenia z polisy sprawcy zostają pokryte wypłaty odszkodowania dla poszkodowanych lub naprawy uszkodzonych pojazdów. Tylko, gdy chodzi o duże pieniądze, ubezpieczyciele potrafią zmniejszać wypłaty, opóźniać przekazanie pieniędzy lub w ogóle nie płacić, a całą odpowiedzialność zrzucać na ubezpieczonego. Dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

Jak wygląda proces wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?

Zarówno dla sprawcy zdarzenia, jak i poszkodowanego udział w każdej kolizji lub wypadku jest stresujący. Do tego dochodzi kwestia naprawienia szkód i uzyskania odszkodowania. Jest to sytuacja szczególnie ważna dla osoby, która nie była sprawcą. Jeśli poszkodowany chce uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, musi dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego komplet dokumentów. Chodzi m.in. o te, które dotyczą poświadczenia bycia właścicielem uszkodzonego pojazdu oraz dokumentacji z miejsca zdarzenia (np. zdjęć uszkodzonego samochodu).

Po dopełnieniu formalności firma ubezpieczeniowa, w której sprawca ma podpisaną umowę OC, decyduje o wypłacie odszkodowania. Czasami jego wysokość jest mocno zaniżona, a niekiedy po prostu ubezpieczyciel nie chce wypłacić ani złotówki. Taka decyzja jest dla poszkodowanego szokiem, ale nie oznacza, że nie można się od niej odwołać.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC?

Zanim o konkretach odwołania się od odmowy wypłaty odszkodowania OC, warto przyjrzeć się bliżej sytuacjom, w których rzeczywiście firma ubezpieczeniowa ma prawo do podjęcia takiej decyzji. Obowiązują tu przede wszystkim przepisy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

 1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;

2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;

3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;

4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada także za szkody, które zostały wyrządzone:

 • świadomie (z premedytacją),
 • samemu sobie,
 • gdy kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • gdy pojazd w chwili zdarzenia nie miał ważnego przeglądu technicznego.

W tych wszystkich powyższych sytuacjach ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z OC sprawcy lub znacząco obniżyć jego wysokość. Trzeba mieć również na uwadze, że szczegółowe wykluczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) danej umowy. Każda firma ubezpieczeniowa ma prawo indywidualnie określić sytuacje, w których nie wypłaci odszkodowania.

Odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy – co zrobić?

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania z OC sprawcy, a Ty wiesz, że Ci się należy? Zawsze masz prawo odwołać się od jego decyzji i złożyć reklamację. W tym celu najlepiej przygotować pismo, w którym uzasadnisz swoje stanowisko. Niektóre ubezpieczalnie posiadają gotowe wzory takich formularzy. Możesz też napisać reklamację samodzielnie. Pamiętaj, aby w piśmie podać:

 • swoje dane osobowe,
 • adres,
 • numer sprawy,
 • dane firmy ubezpieczeniowej,
 • żądaną kwotę odszkodowania,
 • uzasadnienie swojego stanowiska,
 • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć zapłata.

Formularz trzeba podpisać i złożyć osobiście, listownie lub mailowo do ubezpieczyciela. Ważne jest szczegółowe wytłumaczenie swojego żądania i przedstawienie wszystkich okoliczności, które sugerują, że masz rację. Siła sensownych argumentów może być naprawdę wielka, ponieważ sytuacje, w których towarzystwa ubezpieczeniowe zmieniają zdanie, nie są odosobnione. Warto powołać się np. na podstawy prawne lub rzeczywisty koszt usunięcia szkód wyliczony przez przedstawiciela autoryzowanej stacji naprawy pojazdów.

W jakim terminie trzeba złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Na złożenie reklamacji masz 3 lata liczone od dnia, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe wydało odmowę wypłaty odszkodowania. W przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego jest to 10 lat, a w sytuacji popełnienia przestępstwa – 20 lat. Czasu jest sporo, ale lepiej nie zwlekać. Im później odwołasz się od decyzji, tym możesz gorzej zostać potraktowany. Jeśli zareagujesz od razu, ubezpieczyciel będzie na bieżąco ze sprawą, więc szybciej ustali sensowność zgłoszenia.

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie reklamacji?

W standardowych przypadkach firma ubezpieczeniowa, do której trafiło odwołanie, ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeżeli sprawa jest bardziej złożona, a podane uzasadnienie reklamacji wymaga szczegółowej analizy ubezpieczyciela, termin ten ulega przedłużeniu do 60 dni. Klient musi zostać pisemnie poinformowany o wydłużeniu okresu oczekiwania na rozpatrzenie odwołania. Brak odzewu ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego w tych terminach świadczy o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Co zrobić, gdy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie przyniesie rezultatów?

Jeśli pomimo odwołania firma ubezpieczeniowa nadal upiera się przy swojej decyzji i odmawia wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, możesz poczynić dalsze kroki. Od strony rządowej reprezentantem klienta może stać się rzecznik finansowy. To on na Twój wniosek może wszcząć postępowanie interwencyjne u wskazanego ubezpieczyciela. Często wiedza rzecznika oraz znajomość przepisów powoduje zmianę stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego.

W sytuacji, gdy jego interwencja nie pomoże, możesz dochodzić się swoich praw na drodze sądowej. Wówczas to biegli sądowi ocenią sytuację i ustalą, kto ma rację. Oczywiście taka batalia kosztuje, ale przy wygranej sprawie możesz żądać zwrotu kosztów od pozwanego.