Homologacja – co to jest? Skąd wziąć świadectwo homologacji pojazdu?

Chcesz dokonać istotnych zmian w konstrukcji samochodu, np. zamontować hak lub instalację LPG? Aby móc legalnie poruszać się nim po drodze, będziesz potrzebować świadectwa homologacji. To dokument, który potwierdza, że auto po modyfikacjach może być dopuszczone do ruchu drogowego. Dowiedz się, jak uzyskać homologację i co jest do tego potrzebne.

Co to jest homologacja?

Samochody przed dopuszczeniem do sprzedaży są poddawane procesowi homologacji. Eksperci ustalają wtedy, czy pojazdy spełniają ściśle określone warunki techniczne i czy mogą być dopuszczone do poruszania się po drodze. Zleceniem takiego badania zajmuje się zazwyczaj producent. Dzięki temu po zakupie samochodu z pierwotnego czy wtórnego rynku nie trzeba starać się o dopuszczenie go do ruchu drogowego.

Potwierdzeniem uzyskania pozytywnej oceny podczas testu jest świadectwo homologacji. Wyróżnia się kilka kategorii tego dokumentu, które odnoszą się do różnych typów pojazdów. Są to:

 • M – samochody osobowe,
 • N – auta przeznaczone do przewozu ładunków,
 • O – przyczepy i naczepy,
 • L – pojazdy z dwoma lub trzema kołami,
 • R – przyczepy rolnicze,
 • T – ciągniki rolnicze,
 • S – wymienne urządzenia ciągnięte.

Warto pamiętać, że świadectwa homologacji wydane w innych krajach Unii Europejskiej obowiązują również w Polsce. Dzięki temu można kupować samochody z rynku UE bez martwienia się o to, czy zostaną dopuszczone do ruchu.

Kiedy potrzebne jest nowe świadectwo homologacji pojazdu?

O świadectwo homologacji muszą starać się nie tylko producenci aut. Jest to także obowiązek osób, które:

 • dokonały zmian w konstrukcji samochodu, np. zdecydowały się na montaż instalacji gazowej albo haka, zmieniły pojemność silnika na większą lub zmodyfikowały ustawienie kierownicy z prawej na lewą i odwrotnie,
 • sprowadziły do Polski auto bez świadectwa homologacji w trybie Wspólnoty Europejskiej.

Natomiast w sytuacji, gdy:

 • samodzielnie zbudowałeś pojazd od podstaw i chcesz nim poruszać się po drodze,
 • dokonałeś poważnych zmian w konstrukcji samochodu,

trzeba starać się o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Wówczas należy przeprowadzić nie tylko wymagane badania techniczne, ale także liczne testy, które potwierdzają, że auto jest bezpieczne. Niemniej cała procedura wygląda bardzo podobnie jak przy staraniu się o świadectwo homologacji pojazdu.

Pamiętaj bez dokumentu, który potwierdza, że auto jest bezpieczne i spełnia wszelkie normy, nie można go zarejestrować. W związku z tym poruszanie się nim jest nielegalne.

Kto wydaje świadectwo homologacji pojazdu?

Wydawaniem świadectw homologacji zajmuje się Transport Dozoru Technicznego (TDT). Aby móc je uzyskać, należy złożyć do Dyrektora TDT prośbę o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Następnie trzeba udać się do stacji kontroli pojazdów na badanie techniczne.

Co ważne – tylko kilkanaście instytucji na terenie Polski jest uprawnionych do przeprowadzania takich przeglądów. Ich listę znajdziesz na stronie internetowej TDT.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać świadectwo homologacji?

Wykonałeś badanie techniczne pojazdu i uzyskałeś pozytywną ocenę? Czas ponownie udać się do placówki Transportu Dozoru Technicznego. Aby złożyć wniosek o wystawienie świadectwa homologacji, potrzebujesz:

 • zaświadczenia, że pojazd przeszedł przegląd techniczny – niezbędne są dwa egzemplarze,
 • potwierdzenia, że jesteś właścicielem samochodu,
 • dokumentu informacyjnego kategorii auta,
 • podstawowych danych o pojeździe, które są niezbędne do rejestracji i ewidencji samochodu,
 • dowodu wpłaty urzędowej za wydanie świadectwa homologacji – może być to potwierdzenie wykonania przelewu lub tradycyjny dokument, jeśli dokonujesz płatności np. na poczcie.

Po złożeniu wszystkich dokumentów należy poczekać 30 dni na decyzję TDT. Czasami, gdy organ ma wątpliwości lub kiedy sytuacja jest wyjątkowa, czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni.

Czy wiesz, że… Jeśli TDT odmówi wystawienia świadectwa homologacji, masz 14 dni kalendarzowych na złożenie odwołania od decyzji? Skarga jest rozpatrywana przez kierownika jednostki oceniającej zdolność. Ma on na to 4 tygodnie.

Ile kosztuje świadectwo homologacji?

Dopuszczenie auta do ruchu drogowego to spory wydatek. Najpierw trzeba uiścić opłatę za badanie techniczne, która jest ustalana indywidualnie. Ponadto, jeśli złożyłeś wniosek o wydanie świadectwa homologacji:

 • dla całego samochodu, motocyklu, przyczepy lub ciągnika rolniczego, zapłacisz 1600 zł,
 • po zmianie w konstrukcji pojazdu, np. montażu haka, poniesiesz wydatek 400 zł,
 • po zainstalowaniu butli LPG, cena będzie wynosić 250 zł.

Zdecydowałeś się skorzystać z usług pośrednika, ponieważ nie masz czasu złożyć wniosku samodzielnie? Jeśli jest to członek rodziny, nie poniesiesz dodatkowych kosztów. Natomiast, gdy dokumenty składa osoba postronna, trzeba zapłacić dodatkowo 17 zł.

Kiedy nie trzeba ubiegać się o świadectwo homologacji?

Choć zmiany konstrukcyjne wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania pojazdu, nie zawsze trzeba starać się o świadectwo homologacji. Z tego obowiązku są zwolnieni właściciele samochodów, które są:

 • przystosowane do osób niepełnosprawnych,
 • przeznaczone do używania podczas zawodów sportowych,
 • wykorzystywane do prac leśnych,
 • skonstruowane na ramie sprzętu do prac ziemnych.

Ponadto o dopuszczenie do poruszania się po drogach nie muszą starać się osoby, które korzystają z ciągnika zrywkowego i z przednim systemem załadowczym. 

Jak nowe świadectwo homologacji wpływa na OC?

Jeśli wprowadziłeś zmiany w konstrukcji pojazdu, choćby tak małe jak instalacja butli gazowej, trzeba zgłosić to do towarzystwa ubezpieczeniowego. Każda modyfikacja budowy auta może znacznie wpływać na ryzyko wypadku. Jeśli nie powiadomisz TU o dokonanych zmianach, a dojdzie do wypadku, firma może odmówić wypłaty odszkodowania z AC. Ponadto ona ma prawo dokonać rekalkulacji składki na OC i doliczyć Ci dodatkowe koszty.

Uzyskanie homologacji pojazdu jest dość czasochłonne, jednak w niektórych przypadkach konieczne. Dzięki świadectwu zyskasz pewność, że poruszanie się po drogach Twoim samochodem jest bezpieczne.