Rejestracja pojazdu SAM – czy jest skomplikowana?

Każdy domorosły konstruktor marzy, aby wyjechać wykonanym samodzielnie pojazdem na drogę. Sprawdzamy, czy można zarejestrować taki pojazd oraz ubezpieczyć go w ramach OC.

Pojazd SAM (czyli zaprojektowany i wykonany samodzielnie) można zarejestrować, jednak jest to procedura długa i obarczona wieloma przeszkodami. Należy też brać pod uwagę, że trzeba będzie przygotować sporą sumę pieniędzy, aby wyjechać takim pojazdem legalnie i bezpiecznie na polskie drogi.

Podpowiadamy, jak wygląda proces rejestracji oraz ile to kosztuje.

Początki pojazdów typu SAM

Popularność pojazdów typu SAM była największa w latach 50. i 60. XX wieku. Przyczynił się do niej m.in. Tygodnik Motor, który zorganizował konkurs na własny pojazd. Nosił on tytuł Samochód Amatorski Motoru. W ten sposób właśnie powstał skrót SAM. Konkurs magazynu przerósł najśmielsze oczekiwania. Organizatorzy nie spodziewali się takiego dużego zainteresowania. Zgłoszeń było łącznie 188. Jury konkursowe, w którego skład wchodzili najlepsi fachowcy przemysłu motoryzacyjnego wyłonili 65 najlepszych modeli. Kolejnym etapem konkursu był zjazd tych pojazdów, ocena i wyłonienie zwycięzców. Od tego czasu coraz chętniej zaczęto produkować własne modele SAM.

Co to jest pojazd SAM?

Obecnie nie brakuje miłośników motoryzacji, którzy w warsztacie spędzają każdą wolną chwilę. Zgodnie z definicją prawa, SAM to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, wykonany samodzielnie, najczęściej przez jego właściciela. SAM może być zbudowany od podstaw, ale też z przeróbki już istniejącego pojazdu. Należy pamiętać, że silnika nie można samemu wykonać, bo do rejestracji trzeba mieć dokumenty kompletnego zespołu silnika.

Najpierw homologacja, potem rejestracja

Kilka lat temu do zarejestrowania pojazdu SAM wystarczył przegląd techniczny. Badanie polegało na sprawdzeniu prawidłowości konstrukcji i montażu pojazdu, czy odpowiada on warunkom technicznym oraz czy stan faktyczny pojazdu odpowiada warunkom zgłoszonym przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki SAM z warunkami technicznymi.

Obecnie, aby przystąpić do rejestracji pojazdu SAM, trzeba najpierw otrzymać świadectwo homologacji. Jest to duże utrudnienie dla domorosłych konstruktorów. Wiąże się także z wysokimi kosztami oraz wydłużoną procedurą urzędniczą, co może skutecznie zniechęcać do rejestracji. Przepisy te weszły w życie pod koniec czerwca 2013 roku, zgodnie z unijną dyrektywą.

Aby otrzymać świadectwo homologacji należy udać się do wyznaczonych do tego instytucji. Ich listę można znaleźć na stronie Transportowego Dozoru Technicznego. Koszt badań jest ustalany indywidualnie przez jednostki uprawnione. Minimalny wynosi 800 zł.

Aby otrzymać świadectwo należy:

  • zgłosić pojazd do badania technicznego – po badaniu otrzymasz dwa egzemplarze protokołu i sprawozdania;
  • złożyć wniosek o wydanie świadectwa homologacji do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego – na wydanie świadectwa możesz czekać do 1 miesiąca. Ten termin może wydłużyć się do 2 miesięcy, ale powinieneś wcześniej otrzymać o tym informację.

Jeżeli posiadasz świadectwo homologacji z innego kraju Unii Europejskiej możesz złożyć wniosek o jego uznanie. Opłata za to wynosi 350 zł.

Rejestracja pojazdu SAM

Aby zarejestrować pojazd SAM należy złożyć dokumenty w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Będzie to m.in.:

  • wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej,
  • oświadczenie, że jesteś właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.

Po otrzymaniu dokumentu złóż wniosek o rejestrację, dołącz do nich zdobyte wcześniej dokumenty o cechach identyfikacyjnych oraz dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Koszt rejestracji jest taki sam jak zwykłego samochodu, czyli ok. 200 zł.

Ubezpieczenie OC pojazdu SAM

Gdy uda się dokonać wszystkich formalności, należy wykupić polisę OC. Pamiętaj, że każdy pojazd dopuszczony do ruchu i zarejestrowany musi mieć ważną polisę, a brak OC spowoduje naliczenie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Niestety, ze względu na duże ryzyko ubezpieczenia pojazdu SAM, niektóre towarzystwa proponują zaporowe stawki. Dlatego warto porównać oferty wielu firm ubezpieczeniowych i wybrać możliwie najtańszą.

Trudności z rejestracją pojazdu SAM

Obecnie bardzo trudno przejść powyższe procedury związane z rejestracją pojazdu typu SAM. Znaczącym terminem był czerwiec 2013 r., kiedy weszły unijne przepisy związane z otrzymaniem świadectwa homologacji. Ich wprowadzenie było podyktowane przede wszystkim nadużyciami importerów i producentów związanymi z możliwością rejestrowania pojazdów bez świadectwa homologacji.

Właściciele pojazdów typu SAM, ze względu na długi proces rejestracji, wolą obecnie korzystać z przystępnych przepisów obowiązujących w innych krajach, np. w Czechach, przez co budżet naszego państwa ponosi stratę. Niestety nie można wprowadzić zmian tylko w obrębie naszego kraju, ponieważ jest to dyrektywa unijna, obowiązująca we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Podsumowując:

Pojazd SAM, który jest zbudowany samodzielnie, może zostać zarejestrowany i dopuszczony do ruchu. Jednak po zmianach jakie nastąpiły w 2013 r., procedura jest wydłużona, trudna i kosztowna. Jeżeli uda się doprowadzić do zarejestrowania pojazdu SAM, należy koniecznie wykupić polisę OC. Dopiero wtedy będzie można cieszyć się podróżami po polskich drogach, pojazdem skonstruowanym samodzielnie.

 

Wpis gościnny