Brak naklejki na szybie – jakie konsekwencje i mandat?

Naklejanie na przedniej szybie pojazdu odpowiedniej nalepki  kontrolnej to obecnie obowiązek dotyczący każdego samochodu. Rozwiązanie to zostanie co prawda zniesione 4 wrześnie 2022 roku, jednak do tego momentu jego stosowanie jest obligatoryjne. Nie należy przy tym zwracać uwagi na plotki i doniesienia medialne, bowiem brak naklejki na szybie może oznaczać w praktyce nie tylko mandat. Jakie jeszcze konsekwencje grożą kierowcy, który dopuści się zaniedbań w tym zakresie?

Nalepka kontrolna na szybie pojazdu – jakie jest jej znaczenie?

Nalepka kontrolna na szybie pojazdu jest rozwiązaniem, które funkcjonuje w naszym kraju od ponad 20 lat — zostało bowiem wprowadzone w maju 2002 roku. Jego zadaniem było przeciwdziałanie przestępstwom, popełnianym przy użyciu fałszywych lub przywłaszczonych tablic rejestracyjnych – na przykład kradzieży paliwa na stacjach benzynowych. Naklejka na szybie miała pozwolić na jednoznaczną identyfikację samochodu w takiej sytuacji.

Jej konstrukcja nie jest specjalnie skomplikowana – jest ona wykonana z wytrzymałej folii przylepnej o wielu warstwach. Zawarte na niej dane to przede wszystkim numer rejestracyjny pojazdu oraz kraj, w którym został zarejestrowany.

Pod wieloma względami nalepka kontrolna na szybie pojazdu jest więc odpowiednikiem tablicy rejestracyjnej. W porównaniu z nią jest jednak niezwykle ciężka do usunięcia – wszelkie próby w tym zakresie powodują jej odkształcenie, przez co uszkodzeniu ulegają niektóre z elementów identyfikacyjnych.

Mandat za brak naklejki na szybie i inne konsekwencje związane z tą sytuacją

Naklejka kontrolna wydawana jest kierowcy podczas rejestracji pojazdu. Jest on przy tym zobowiązany do umieszczenia jej na przedniej szybie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara finansowa.

Mandat za brak naklejki na szybie może wynieść od 20 do 500 złotych, w wielu wypadkach znacznie gorsze są jednak konsekwencje zatrzymania dowodu rejestracyjnego, które ma zwykle miejsce w takiej sytuacji.

Jako uzasadnienie konieczności podjęcia tego kroku wskazywane jest zwykle zagrożenie dla porządku ruchu drogowego. Procedura zatrzymania dowodu nie polega obecnie na jego fizycznym odebraniu — zostaje jedynie dokonany wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nie oznacza to jednak mniejszej uciążliwości dla kierowcy. Musi on w takiej sytuacji wystąpić o wydanie duplikatu naklejki. Dopiero gdy nalepka kontrolna na szybie pojazdu znajdzie się na swoim miejscu możliwy jest zwrot dowodu rejestracyjnego.

Warto przy tym wiedzieć, że brak naklejki na szybie pojazdu nie jest jedyną sytuacją, która może spowodować kłopoty. Równie przykre konsekwencje może mieć umieszczenie jej w nieprawidłowym miejscu. Odpowiednie przepisy mówią, że właściwą lokalizacją dla niej jest prawy dolny róg przedniej szyby auta. Niedopuszczalne jest umieszczanie tego elementu identyfikacji samochodu w innej pozycji. Zarówno taka sytuacja, jak i na przykład obecność na szybie więcej niż jednej nalepki kontrolnej może spowodować te same konsekwencje, co całkowity jej brak.

Co zrobić, gdy nalepka kontrolna na szybie pojazdu zostanie zniszczona lub uszkodzona?

Nalepki kontrolne na szyby są produkowane z niezwykle wytrzymałych materiałów, jednak również w ich wypadku należy liczyć się z możliwością pojawienia się uszkodzeń lub nawet całkowitego zniszczenia. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie szybkich działań, zmierzających do pozyskania wtórnika i umieszczenia go we właściwym miejscu. W innym wypadku może nas spotkać kara identyczna z tą przewidzianą za brak naklejki na szybie pojazdu.

W celu uzyskania duplikatu należy zjawić się we właściwym wydziale komunikacji, wraz z dokumentem tożsamości (jeżeli samochód został zarejestrowany na spółkę – również z wypisem z KRS). Konieczne jest dokonanie opłaty za wydanie wtórnika (wynosi ona 19 złotych) a w wypadku gdy osobą, stawiającą się w urzędzie, jest pełnomocnik, inny, niż osoba bliska właścicielowi pojazdu – okazanie również dowodu uiszczenia opłaty z tego tytułu (17 zł). W każdej sytuacji pełnomocnik powinien również posiadać odpowiedni dokument, potwierdzający jego umocowanie.

Koszty, poniesione w związku z koniecznością uzupełnienia naklejki na szybie pojazdu nie są zwykle refundowane przez ubezpieczyciela, nawet wówczas, gdy wykupimy polisę, zapewniającą ochronę szyb samochodowych. Odpowiednie zapisy, które to potwierdzają znajdują się zwykle w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Warto zapoznać się z tym dokumentem – informacje w nim zawarte są zwykle pomocne nie tylko w sytuacji, gdy problemem ubezpieczonego jest brak naklejki na szybie pojazdu.

Na szczęście czas, potrzebny na to, by uzyskać duplikat nalepki, nie jest specjalnie długi – do jego uzyskania wystarczy w praktyce kilka minut. Warto jednak wcześniej sprawdzić, jak funkcjonuje nasz wydział komunikacji, ponieważ niekiedy konieczne jest wcześniejsze ustalenie daty wizyty.

Nowe regulacje prawne – zniesienie obowiązkowych nalepek na szybę

Informacje, dotyczące zniesienia obowiązku posiadania tego oznaczenia są prawdziwe. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nowe przepisy wejdą w życie dopiero 4 września 2022 roku. Do tego momentu nalepka kontrolna na szybie pojazdu jest obowiązkowym elementem jego oznaczenia.

Warto również wiedzieć, że  jest to tylko jeden z aspektów wdrożenia tak zwanego Pakietu Deregulacyjnego. W jego ramach przewiduje się również szereg innych ułatwień – nie będzie już przykładowo wydawana karta pojazdu. Całokształt rozwiązań ma pozwolić kierowcom na uzyskanie całkiem sporych oszczędności.

Jednocześnie trwają obecnie prace, których efektem ma być powstanie rozwiązań podobnych do obecnych nalepek na szybę, opartych jednak na technologii RFID. Ich szczegóły ani ewentualna data wprowadzenia nie są jednak obecnie znane nawet w największym przybliżeniu – nie należy więc raczej spodziewać się tego w najbliższym czasie.