Zakup polisy OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Czy zawsze płacąc roczną składkę nie możemy odzyskać pieniędzy? Są sytuacje, w których ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze.

Jedną z możliwości zwrotu składki OC jest złomowanie samochodu. Podpowiadamy, jak załatwić wszystkie formalności od demontażu po złożenie wniosku o zwrot składki, a także w jaki sposób nie dać się nabrać przez kupującego wrak auta.

Czy nieużytkowany samochód musi mieć OC?

Masz samochód, którego lata świetności już dawno za nim, naprawa nie jest opłacalna i nie chcesz płacić już za niego OC? Możesz go sprzedać, jeżeli ktokolwiek przywróci go do eksploatacji. Często jednak jest to nieopłacalne. Najlepszym rozwiązaniem jest złomowanie pojazdu. Jeżeli twój samochód będzie stał nieużytkowany i tak będziesz musiał płacić na niego OC, ponieważ zgodnie z ustawą wszystkie zarejestrowane pojazdy muszą mieć ważne ubezpieczenie.

Jeśli pojazd nie będzie miał ważnej polisy i wykaże to kontrola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, będziesz musiał zapłacić karę finansową i to niemałą. Za ponad dwa tygodnie przerwy w ubezpieczeniu za pojazd osobowy musisz zapłacić dwukrotność minimalnej pensji. W 2020 r. to koszt 5200 zł.

Jak uzyskać zwrot składki OC sprzedając samochód?

Zwrot składki za OC przysługuje wtedy, gdy ubezpieczyciel nie świadczy już ochrony. Po sprzedaży pojazdu zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli, – ubezpieczenie powinieneś przekazać nabywcy pojazdu. W sytuacji, gdy nowy właściciel auta wypowie polisę (ma bowiem do tego prawo), możesz złożyć wniosek o zwrot składki i za czas od dnia wypowiedzenia do końca trwania polisy ubezpieczyciel przeleje środki na twoje konto.

Jak uzyskać zwrot składki OC złomując samochód?

Zwrot składki przysługuje także po zezłomowaniu pojazdu. Po demontażu towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi już świadczyć ochrony, dlatego należy się zwrot składki za czas od momentu demontażu do końca trwania polisy. Ubezpieczyciel przelicza składkę, biorąc pod uwagę kwotę, którą zapłaciłeś za polisę.

OC na raty – czy należy się zwrot?

Jeżeli zawarłeś polisę na raty, także należy się zwrot składki OC po zezłomowaniu. Jednak należy pamiętać, że nie do końca trwania ubezpieczenia samochodu, a do terminu płatności drugiej raty.

Przykład:

Załóżmy, że zawarłeś polisę 1 stycznia, a druga rata przypada na 30 czerwca, z kolei samochód zezłomowałeś 5 marca – w takim przypadku zwrot będzie należał się od 5 marca do 30 czerwca. Drugiej raty oczywiście nie musisz płacić. Polisa po zezłomowaniu jest zamknięta. Jeżeli jednak zapłaciłbyś drugą ratę, a auto zezłomował 5 lipca – zwrot będzie należał się za czas od 5 lipca do 31 grudnia.

Jak uzyskać zwrot składki OC w razie szkody całkowitej auta?

Jeżeli twój pojazd zostanie tak uszkodzony, że musisz pozbyć się wraku i chcesz go zdemontować, musisz udać się do firmy, która zajmuje się złomowaniem aut. Samo orzeczenie o szkodzie całkowitej nie wystarczy. Ubezpieczyciel, aby zwrócić składkę musi mieć dokument o demontażu oraz decyzję o wyrejestrowaniu samochodu.

Jeżeli zamiast zaświadczenia o demontażu, otrzymasz umowę sprzedaży,ubezpieczyciel nie zwróci składki, bowiem zgodnie z ustawą OC przechodzi ona na nowego właściciela. Warto zawsze wcześniej sprawdzić firmę, w której chcesz zdemontować pojazd. Rynek jest pełen przedsiębiorstw, które będą chciały odkupić wrak na podstawie umowy sprzedaży. Pamiętaj, że nie jest to dla ciebie korzystne.

Czy do złomowania samochodu trzeba dopłacić?

Ważne, aby samochód przeznaczony do złomowania był możliwie kompletny. Pojazd nie powinien ważyć mniej niż 90% jego masy własnej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli tak się stanie – stacja demontażu pojazdu może naliczyć dopłatę. Często jest to 1 zł za każdy brakujący kilogram.

Demontaż samochodu – co muszę zrobić krok po kroku?

Jeżeli zdecydujesz się zezłomować pojazd musisz udać się do firmy, która świadczy takie usługi – stacji demontażu lub punku zbierania pojazdów. Musisz zwrócić uwagę na to, czy stacja jest legalna i czy posiada zezwolenie marszałka województwa.

Powinieneś otrzymać zaświadczenie o demontażu wystawione przez tę firmę i z tym dokumentem udać się do Wydziału Komunikacji, aby wyrejestrować pojazd. Zaświadczenie o demontażu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych oraz karty pojazdu, jeżeli była wydana. Po otrzymaniu decyzji z wydziału komunikacji, możesz udać się do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot składki, złożyć dokumenty i czekać na zwrot należności.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot składki OC?

Jeżeli już masz zaświadczenie o demontażu i decyzję z wydziału komunikacji, możesz złożyć dokumenty razem z wnioskiem o zwrot składki do swojego ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa mają gotowe swoje druki do dyspozycji realizacji zwrotu nadwyżki. Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie posiada gotowego wzoru, możesz sam przygotować taki dokument. Ważne, aby znalazły się na nim twoje dane:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • nr rejestracyjny samochodu,
  • nr VIN,
  • marka i model samochodu,
  • nr polisy OC,
  • nr konta bankowego.

Dokument musi być podpisany przez właściciela pojazdu. Wniosek o zwrot składki wraz z załącznikami możesz złożyć osobiście w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego, wysłać pocztą tradycyjną lub wysłać mejlem.