Odszkodowanie za dziurę w drodze – jak je uzyskać?

Uszkodziłeś samochód po wjechaniu do dziury w jezdni? Możesz starać się o odszkodowanie od zarządcy drogi. Nie spodziewaj się jednak, że sprawa przebiegnie błyskawicznie. Najpierw musisz uzbroić się nie tylko w cierpliwość, ale również w mocne argumenty.

zdjęcie z miejsca wypadku

Polskie drogi przedstawiają wiele do życzenia pod względem stanu technicznego. Chociaż powoli (podobno) zmierzamy w stronę Europy. Niestety, na remont lub zmianę nawierzchni czeka jeszcze wiele ulic. Jeśli pewnego dnia wpadniesz na drogową wyrwę, możesz uzyskać odszkodowanie za uszkodzone auto. Czy je otrzymasz, zależy przede wszystkim od mocnych dowodów w sprawie.

Kto wypłaca odszkodowanie za uszkodzone auto na dziurawej drodze?

Obowiązek utrzymania właściwego stanu drogi wynika z Ustawy o drogach publicznych. Za odpowiednią nawierzchnię odpowiada zarządca drogi (art. 20 pkt 4). W zależności od rodzaju drogi, na której doszło do uszkodzeń, zarządcą może być: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe, ekspresowe i autostrady), urząd wojewódzki (drogi wojewódzkie), urząd powiatu (drogi powiatowe), wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta (drogi gminne).

Postępowanie po zdarzeniu

Wniosek o odszkodowanie składasz do zarządcy drogi, ale świadczenie będzie wypłacane przez jego ubezpieczyciela. O ile nie podważa on zasadności twojego wniosku. Aby do tego nie doszło, powinieneś mieć w zanadrzu jak najwięcej dowodów, które potwierdzą, że uszkodzenie auta wynika ze złego stanu drogi. W tym celu, na miejscu zdarzenia zrób zdjęcia dziurawej nawierzchni i usterek w samochodzie. Silnym argumentem w sprawie może być oświadczenie świadków zdarzenia (zanotuj ich dane i numery telefonów), czy protokół policyjny.

Pamiętaj, że do ciebie należy tylko złożenie wniosku. Jeżeli zarządca (lub jego ubezpieczyciel) nie poczuwa się do odpowiedzialności za szkodę, będzie musiał przedstawić własne dowody i potwierdzić swoje stanowisko. Od decyzji ubezpieczyciela możesz się odwołać nie tylko wtedy, gdy odrzuci twoje roszczenie, ale także w sprawie wysokości przyznanego odszkodowania (jeśli wydaje ci się zbyt niskie). Jeśli wyczerpiesz wszystkie możliwe sposoby porozumienia (po drodze jest jeszcze np. złożenie skargi do Rzecznika Finansowego), pozostaje ci skierowanie sprawy na drogę sądową.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania za auto uszkodzone na dziurawej jezdni?

Zwróć uwagę, czy odcinek drogi, na którym doszło do uszkodzenia był oznakowany (ostrzeżenie o uszkodzonej nawierzchni). Jeżeli tak, raczej nie masz co liczyć na wypłatę odszkodowania. Podobnie będzie, jeśli w chwili zdarzenia jechałeś z nadmierną prędkością.

Autocasco lekarstwem na wszystkie problemy?

Posiadacze polis AC mają ułatwione zadanie jeśli chodzi o uzyskanie odszkodowania. Uszkodzenie auta powstałe z powodu dziurawej drogi zgłaszają do swojego ubezpieczyciela, który naprawia szkodę w ramach ubezpieczenia autocasco, a w dalszym postępowaniu odzyskuje (ale nie musi, to jego decyzja) poniesione koszty od zarządcy drogi.