Ochrona zniżek OC – na czym to polega?

Zakup polisy OC jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu. Do ubezpieczenia OC często proponowane są także ubezpieczenia dobrowolne. Jednym z nich jest ochrona zniżek. Na czym polega i czy opłaca się ją wykupić?

kalkulator składki oc

Ochrona zniżek jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które można wykupić do OC. Ochrona polega na tym, że w razie wystąpienia szkody, przy odnowieniu polisy w tym samym towarzystwie nie będzie uwzględniona szkoda, przez co składka może być niższa.

Jak zbierać zniżki?

Przy ubezpieczaniu pojazdu w ramach OC każdy właściciel tworzy swoją historię ubezpieczenia. Im więcej lat ubezpieczania pojazdu i oczywiście bezszkodowej jazdy, tym większe zniżki. Największa wartość zniżek jaką można otrzymać to 60%. W niektórych towarzystwach maksymalne zniżki to 70%, a nawet więcej. Zależy to od wewnętrznych zasad towarzystwa.

Po szkodzie natomiast, klient traci zazwyczaj 10% zniżki, więc przy odnowieniu polisy w następnym roku będzie miał odpowiednio mniej zniżek.

Ostatnio coraz więcej zakładów ubezpieczeń rezygnuje z podawania liczby procentowej zniżek. Zamiast tego, liczona jest tzw. historia polisowo-szkodowa. Wtedy trudniej jest obliczyć swoje zniżki. Pewne jest jednak to, że jeżeli posiadacz pojazdu zrobi szkodę, będzie ona widoczna w systemie przy przeliczaniu składki i kwota do zapłaty może być wyższa.

Jak zabezpieczyć się przed zwyżką za szkodę?

Wykupienie ochrony zniżek może zapobiec zwyżce składki za spowodowaną kolizję lub wypadek. Jeżeli wystąpi szkoda, przy odnowieniu polisy w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym nie zostanie ona uwzględniona. Warto jednak pamiętać, że szkoda będzie widoczna w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, bo zakład ubezpieczeń musi zaraportować każdą szkodę do Funduszu.

Co bardzo istotne, ochrona zniżek działa tylko w firmie, w której została wykupiona. W innych towarzystwach ubezpieczeniowych ochrona zniżek nie będzie obowiązywać. Często również, ochrona zniżek dotyczy tylko jednej szkody. Jeżeli klient towarzystwa spowoduje więcej kolizji, ubezpieczenie nie zadziała.

Warto także pamiętać, że ochrona zniżek nie zagwarantuje utrzymania wysokości składki OC z zeszłego roku, ponieważ nie tylko szkodowość wpływa na OC. Jeżeli zmienią się inne czynniki, składka i tak będzie wyższa, mimo wykupienia ochrony zniżek.

Dla kogo ochrona zniżek?

Nie wszyscy mogą wykupić ochronę zniżek. W niektórych towarzystwach takie ubezpieczenie nie jest dostępne dla osób prawnych. Często ochrona zniżek nie jest także przewidziana dla osób, które nie mają żadnej historii ubezpieczenia OC.

Ile kosztuje ochrona zniżek?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma inne zasady w oferowaniu ochrony zniżek. W niektórych nie ma nawet możliwości jej wykupienia.
Przykładowo, w PZU ochrona zniżek obecnie jest nazywana wykluczeniem szkody OC. Zmiana nastąpiła po rezygnacji towarzystwa z określania liczby procentowej zniżek. Produkt kosztuje 25 zł przy bezszkodowej historii ubezpieczenia. Jeżeli była szkoda, cena wzrasta. W MTU koszt ochrony zniżek to 30 zł. W Wiener to około 50 zł, a w TUZ 25 zł. Link4, Proama, Generali, AXA nie oferują w ogóle tego produktu. Warta oferuje natomiast ochronę zniżek do 5 tys. zł. Jeżeli wysokość wypłaconego odszkodowania będzie niższa niż 5000 zł, nie wpłynie to na wysokość przyszłorocznej składki. W HDI w wariancie OC Turbo ochrona zniżek jest do 2 000 zł. W Warcie i HDI ochrona zniżek jest za to w cenie OC bez dodatkowej składki.

Czy warto?

Warto pamiętać, że ochrona zniżek działa tylko na pojazd, na jaki została wykupiona. Jeżeli właściciel posiada więcej niż jeden samochód, to przy odnowieniu innych pojazdów będzie miał zwyżkę za szkodę. Ochrona zniżek nie wymazuje szkody z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powoduje tylko niższą składkę w towarzystwie, w którym została wykupiona na pojazd, którym została wyrządzona szkoda. Ponadto ochrona zniżek działa tylko do jednej szkody. Czy warto więc kupować dodatkową ochronę?

Jeżeli właściciel posiada tylko jeden pojazd, opłaca się wykupić ochronę zniżek, wtedy po jednej szkodzie zdarzenie nie będzie miało wpływu na wysokość składki OC w przyszłym roku. Jeżeli właściciel ma wiele pojazdów, ochrona zadziała tylko na jeden z nich. Jednak wtedy również warto ją wykupić, ponieważ przynajmniej przy odnowieniu ubezpieczenia tego jednego pojazdu towarzystwo nie uwzględni szkody.

Ochrona zniżek rozwiązaniem dla młodych kierowców?

Młodzi kierowcy, którzy korzystają ze zniżek współwłaścicieli, mogą zabezpieczyć się wykupieniem ochrony zniżek. Prawdopodobieństwo spowodowania kolizji lub wypadku przez niedoświadczonych kierowców jest większe, dlatego ochrona zniżek może obniżyć w przyszłym roku składkę za odnowienie polisy.

 

wpis gościnny