Jak odzyskać dowód rejestracyjny zabrany przez policję?

Dowód rejestracyjny to dokument, który stwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu. Może zdarzyć się, że podczas kontroli policyjnej dojdzie do zatrzymania dowodu. Obecnie wygląda to nieco inaczej niż do tej pory i nie wiąże się z fizycznym zabraniem dokumentu. Informacja o zatrzymaniu trafia jednak automatycznie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Sprawdź, co zrobić w takiej sytuacji i jak odzyskać dowód rejestracyjny.

Zabranie dowodu rejestracyjnego – najczęstsze powody zatrzymania

Główną podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego jest przede wszystkim brak ważnych badań technicznych pojazdu. Jeśli samochód nie przeszedł obowiązkowego przeglądu, to podczas kontroli policjanci mają prawo do zabrania tego dokumentu. Innym powodem zatrzymania może być także zły stan techniczny samochodu, co widoczne jest na pierwszy rzut oka. Jeśli auto ewidentnie wygląda na niesprawne, to z pewnością nastąpi zabranie dowodu rejestracyjnego. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku policjant przeprowadzający kontrolę wydaje stosowne zaświadczenie. Na jego podstawie właściciel niesprawnego samochodu lub pojazdu bez ważnych badań technicznych może dojechać do warsztatu w celu przeprowadzenia przeglądu lub wykonania niezbędnych napraw. Zaświadczenie to jest ważne przez 7 dni.

Dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany również w sytuacji, gdy:

  • pojazd zagraża porządkowi ruchu drogowemu,
  • stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego,
  • badanie techniczne przeprowadzone zostało w miejscu, które nie posiada do tego uprawnień,
  • dane zawarte w dowodzie nie odzwierciedlają stanu faktycznego pojazdu.

Nie każdy właściciel samochodu wie, że dowód rejestracyjny zatrzymać może także pracownik stacji diagnostycznej, który stwierdzi, że pojazd jest niesprawny i nie może być dopuszczony do ruchu. W takiej sytuacji zostanie zabrany dowód rejestracyjny, a informacja o tym trafi również do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Wirtualne zabranie dowodu rejestracyjnego – jak przebiega?

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w październiku 2018 roku, kierowca poruszający się samochodem nie musi posiadać przy sobie fizycznie dowodu rejestracyjnego. W związku z tym, gdy dochodzi do jego zatrzymania, policjant nie zatrzymuje dokumentu. Informacja o tym, że został zabrany dowód rejestracyjny, trafia do CEPiK. Oznacza to w praktyce, że nawet jeśli kierowca nadal posiada fizycznie dokument, to nie może korzystać ze swojego samochodu aż do chwili, gdy odzyska dowód.

Zabrany dowód rejestracyjny pojazdu – w jaki sposób go odzyskać?

Wielu kierowców, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, zastanawia się, jak odzyskać dowód rejestracyjny zabrany przez policję. Ze względu na wirtualną formę zatrzymania dokumentu jego odzyskanie możliwe jest wyłącznie w taki sam sposób. Aby to zrobić, niezbędne jest odwiedzenie warsztatu, w którym usunięte zostaną wszelkie usterki, przez które samochód był niesprawny.

Kolejnym krokiem jest wizyta na stacji diagnostycznej, w której przeprowadzony zostanie szczegółowy przegląd pojazdu. Jeśli samochód przejdzie go pozytywnie, to właściciel otrzyma stosowne zaświadczenie, z którym musi zgłosić się do organu, który wydał dowód rejestracyjny lub go zatrzymał. Na jego podstawie zmieniony zostanie status dowodu rejestracyjnego znajdujący się w CEPiK. Oprócz zaświadczenia ze stacji diagnostycznej należy przygotować także:

  • elektroniczny wniosek o odnotowanie zwrotu dokumentu,
  • pokwitowanie potwierdzające zatrzymanie dowodu rejestracyjnego,
  • aktualną polisę OC.

Dzięki tym dokumentom właściciel pojazdu może ponownie poruszać się swoim samochodem po drogach.

Zabrany dowód rejestracyjny uniemożliwia jazdę autem, gdyż może to prowadzić do wielu przykrych konsekwencji. Jest to szczególnie kłopotliwe, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego. Jeżeli sprawca zdarzenia nie miał ważnego dowodu rejestracyjnego, to nawet mimo wykupionej polisy ubezpieczeniowej jest zobowiązany do samodzielnego pokrycia wszelkich kosztów. W zależności od rozmiaru szkód mogą być one bardzo wysokie. Taki kierowca musi liczyć się także z mandatem, który zostanie na niego nałożony przez policję.

Jakie informacje zawarte są w dowodzie rejestracyjnym?

Dowód rejestracyjny pojazdu musi zostać wydany do 30 dni od daty zakupu samochodu lub zmiany danych. Zanim zostanie wydany właściwy dokument, niezbędne jest wyrobienie tymczasowego dowodu, który umożliwia poruszanie się po drogach. Wyrobienie nowego dowodu jest niezbędne również wtedy, gdy dojdzie do jego zniszczenia, kradzieży lub zgubienia. Oprócz tego dokumentu każdy pojazd musi mieć także ważną polisę OC, gdyż jej brak związany jest z wysokimi karami finansowymi.

Dowód rejestracyjny jest dokumentem, który składa się z 6 stron. Można je złożyć w taki sposób, aby korzystanie z niego było komfortowe. Znajdują się w nim przede wszystkim informacje na temat właściciela samochodu, a także posiadacza pojazdu. Bardzo często bowiem zdarza się, że auto finansowane jest w ramach np. leasingu, dlatego w takim przypadku jego właścicielem jest bank lub firma leasingowa.

W dokumencie tym umieszcza się także informacje dotyczące samochodu. Jest to przede wszystkim numer rejestracyjny i data pierwszej rejestracji. Znaleźć w nim można również m.in. numer VIN, a także typ, model i markę pojazdu oraz maksymalną masę całkowitą. W dowodzie rejestracyjnym wpisywana jest również data kolejnego badania technicznego, jakiemu musi być poddany samochód, aby można było się nim poruszać.

Zabrany dowód rejestracyjny to duży problem dla każdego właściciela pojazdu. Aby zapobiec takiej sytuacji, niezbędne jest terminowe wykonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych. Jeśli jednak zdarzy się, że dojdzie do zatrzymania dokumentu, możliwe jest jego odzyskanie. W takiej sytuacji niezbędne jest usunięcie usterek i poddanie samochodu badaniom technicznym. Jeśli ich wynik będzie pozytywny, to odzyskanie dowodu rejestracyjnego jest możliwe.