Rejestracja samochodu przez obcokrajowca bez meldunku

Zakup samochodu wiąże się z koniecznością jego rejestracji. Osoby, które często zmieniają miejsce zamieszkania, mogłyby mieć trudności z załatwieniem formalności w miejscu zameldowania. Jednak obowiązujące przepisy znoszą konieczność rejestracji w miejscu zameldowania i można tego dokonać w dowolnym urzędzie. Jak wygląda jednak rejestracja samochodu bez meldunku? Czy obcokrajowiec może zarejestrować samochód w Polsce? Sprawdź.

Jak wygląda rejestracja pojazdu w kraju?

Zakup nowego samochodu z salonu czy używanego pojazdu od poprzedniego właściciela na podstawie umowy kupna-sprzedaży to początek drogi dla nabywcy. Od tego momentu spoczywają na nim obowiązki wynikające z faktu posiadania samochodu. Jednym z najważniejszych jest przede wszystkim wykupienie polisy OC, czyli ubezpieczenia, które musi mieć każdy właściciel auta. Samochód musi zostać również zarejestrowany w urzędzie. Kierowcy powinni mieć świadomość, że jednym z wymogów w przypadku rejestracji samochodu w Polsce, jest posiadanie ważnego ubezpieczenia. Jego brak skutecznie dyskwalifikuje pojazd do poruszania się po drogach i może generować problemy formalne.

Jeżeli w dokumentach widnieje oprócz właściciela także współwłaściciel, wówczas podczas załatwiania formalności w urzędzie konieczna jest obecność 2 osób lub stosowne upoważnienia, które uprawniają do zarejestrowania pojazdu. W urzędzie niezbędne będą także takie dokumenty jak:

 • zaświadczenie potwierdzające prawo do własności – np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT za nabyty pojazd,
 • potwierdzenie dokonania wniesienia opłat koniecznych do rejestracji samochodu,
 • karta pojazdu – jeżeli została wydana,
 • dowód rejestracyjny wraz z ważnym przeglądem technicznym – kwestia ta dotyczy pojazdów używanych.

Rejestracja samochodu przez obcokrajowca – czy jest możliwa bez meldunku?

Powyżej opisano standardową procedurę dla obywateli kraju. Jednak, jak wygląda rejestracja samochodu bez meldunku przez osobę spoza kraju? Przed takim problemem stają między innymi obcokrajowcy pracujący w Polsce czy studenci z wymiany, którzy chcieliby zainwestować w pojazd, aby poprawić swój komfort życia.

Obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do kraju w ramach pobytu czasowego na terenie Unii Europejskiej, obowiązującego przez okres 6 miesięcy, nie są zobowiązani do rejestracji pojazdu w Polsce. W takiej sytuacji pojazd może być bez przeszkód zarejestrowany w kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec. Inaczej wygląda to jednak w momencie, kiedy obcokrajowiec przebywa na stałe na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, czyli zgodnie z prawem dłużej niż ustawowe 6 miesięcy. W takiej sytuacji rejestracja samochodu przez obcokrajowca w Polsce jest konieczna.

Czy obcokrajowiec może zarejestrować samochód w Polsce i z jakimi wymogami prawnymi się to wiąże? Przebywając w kraju dłużej niż 6 miesięcy, jest on zobowiązany do rejestracji pojazdu. Konieczne jest wówczas wykazanie między innymi stałego miejsca zamieszkania. Kwestie dotyczące stałego miejsca pobytu określa art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego. Na jego mocy, miejscem zamieszkania określa się miejscowość, w której dana osoba przebywa. Potwierdzeniem tego może być między innymi umowa wynajmu mieszkania. W takim przypadku obcokrajowiec wynajmujący i mieszkający na co dzień np. w Krakowie, zobligowany jest do rejestracji pojazdu właśnie w tym mieście.

Czy możliwa jest jednak rejestracja samochodu bez meldunku? W przypadku obcokrajowca brak miejsca meldunku na terenie kraju nie jest problemem podczas rejestracji pojazdu. Ważne jest stałe miejsce pobytu potwierdzone w inny sposób. Osoba udająca się do urzędu powinna mieć przy sobie natomiast dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Czy obcokrajowiec może zarejestrować samochód w Polsce sprowadzony z jego kraju?

Zdarza się, że obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski własnym samochodem. Jeżeli planują pozostać na terenie Polski dłużej niż 6 miesięcy i chcą poruszać się nim po drogach krajowych, powinni wystąpić z wnioskiem o zarejestrowanie swojego samochodu w urzędzie. W takiej sytuacji konieczne będzie przedstawienie wymaganych dokumentów. Jest to:

 • świadectwo zgodności – jest to dokument wystawiany przez koncern odpowiedzialny za produkcję pojazdu; to potwierdzenie, że dany samochód spełnia wszelkie wymagania techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy środowiskowe;
 • polisę OC będącą potwierdzeniem wymaganego w Polsce ubezpieczenia;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty VAT pojazdu sprowadzonego zza granicy do kraju;
 • aktualne badania techniczne dopuszczające samochód do poruszania się po drogach;
 • dokument potwierdzający własność np. faktura VAT lub umowa kupna-sprzedaży;
 • dowód rejestracyjny właściwy dla kraju, z którego pochodzi samochód;
 • komplet tablic rejestracyjnych;
 • karta pojazdu – jeżeli taka została wydana.

Samochód był modyfikowany, a zmiany wpłynęły na parametry pojazdu i odnotowano je odręcznie w dokumentach? Konieczne będzie dostarczenie dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi. Wymagane będzie także złożenie przy rejestracji tłumaczenia dokumentów na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Od dnia złożenia niezbędnych dokumentów w urzędzie, czas oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynosi do 30 dni. Udogodnieniem dla osoby rejestrującej samochód jest możliwość otrzymania powiadomienia drogą SMS-ową o dokumencie czekającym na odbiór.

Jakie są koszty rejestracji samochodu w Polsce?

Rejestracja samochodu bez meldunku w kwestii opłat wygląda dokładnie, tak samo jak w przypadku rejestracji pojazdu krajowego. Właściciel zobowiązany jest dokonać płatności w wysokości 85 złotych za wydanie dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych oraz nalepki kontrolnej, która po jej wydaniu musi być naklejona na szybie pojazdu. Dodatkowo kierowca ponosi koszty związane z pozwoleniem czasowym na poruszanie się na miękkim dowodzie rejestracyjnym w wysokości 13,50 zł. Dokument ten wydawany jest na 30 dni i na jego podstawie do czasu wydania dowodu właściwego, kierowca może poruszać się samochodem. Właściciel uiszcza również opłatę za wydanie tablic rejestracyjnych. W przypadku ubiegania się o standardowy ich rozmiar koszt, jaki należy ponieść to 80 zł. Chcąc ubiegać się o niestandardowe tablice rejestracyjne, należy liczyć się z wydatkiem w wysokości nawet 1100 złotych.