Likwidacja szkody z AC – jak naprawić samochód z autocasco?

Ubezpieczenie autocasco to skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed nieprzewidywanymi sytuacjami na drodze czy na parkingu. Wielu kierowców bardzo ceni sobie ochronę, jaką zapewnia im ta opcjonalna polisa. Jeśli spowodowałeś stłuczkę lub pod koła samochodu wbiegło Ci zwierzę, a wcześniej zadbałeś o wykupienie AC — nie masz się o co martwić. Przeczytaj, jak naprawić samochód z autocasco.

Likwidacja szkody z AC: odszkodowanie

Odszkodowanie z tytułu AC przysługuje kierowcom m.in. w przypadku zderzenia z innym pojazdem lub obiektem oraz po uszkodzeniu auta przez nieznanych sprawców czy na skutek powstania uszkodzeń w wyniku działania sił natury (np. gradobicia czy powodzi). Wysokość świadczenia jest wyliczana indywidualnie, w zależności od wielu zmiennych. Ubezpieczyciele zawsze uwzględniają typ szkody, wybrany wariant rozliczenia, kwestię amortyzacji części, a także udziału własnego w naprawie.

Typ szkody a odszkodowanie z AC

Naprawa z AC może zostać przeprowadzona po zaistnieniu szkody całkowitej lub częściowej.

Pierwsza opcja oznacza wystąpienie poważnych uszkodzeń, które uniemożliwiają naprawę lub sytuację, gdy koszt reperacji przekracza określony procent wartości samego pojazdu, np. 80%. Próg procentowy zależy od zapisów zawartych w OWU. W takiej sytuacji odszkodowanie opiewa na kwotę, która odpowiada cenie samochodu przed powstaniem uszkodzeń. Warto zaznaczyć, że wysokość rekompensaty nigdy nie przekracza sumy całego ubezpieczenia AC określonej w umowie.

Z kolei naprawa z autocasco szkody częściowej pozwala przeprowadzić niezbędne prace, których koszt jest niższy niż ustalony w OWU próg procentowy.

Likwidacja szkody z AC: bezgotówkowa lub kosztorysowa

W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu, szkoda może zostać usunięta na dwa sposoby.

 • Pierwszy z nich, bezgotówkowy, przewiduje naprawę w jednym z partnerskich warsztatów ubezpieczyciela.
 • Drugi, kosztorysowy, polega na wypłacie odszkodowania i pozostawieniu kwestii serwisowania po stronie ubezpieczonego.

Kierowcy, którzy postanowili przekazać obowiązki związane z remontem auta firmie ubezpieczeniowej, muszą liczyć się z nieco większymi kosztami składki. Wzrosną one jeszcze bardziej, gdy zamiast zamienników właściciel auta zdecyduje się na wykorzystywanie przy naprawie jedynie oryginalnych części.

Opcja kosztorysowa, nazywana też gotówkową, przewiduje wypłatę rekompensaty na podstawie opinii rzeczoznawcy. W takiej sytuacji sam decydujesz o tym, w którym warsztacie będzie naprawiane Twoje auto. Mimo niższej ceny polisy, ta jej wersja wymusza konieczność większego zaangażowania w kwestię likwidacji szkody z AC.

Przy kalkulowaniu odszkodowania w wersji kosztorysowej znaczenie ma również aspekt amortyzacji. Oznacza to, że wypłacona Ci suma zostanie pomniejszona o oszacowaną wartość zużycia części.

Udział własny w AC

Likwidacja szkody z AC w opcji kosztorysowej może też uwzględniać udział własny. Takie rozwiązanie jest korzystne, bo pozwala na obniżenie wysokości składki ubezpieczenia autocasco. Kierowcy, którzy postanowili pokryć samodzielnie np. 10% kosztów szkody, część napraw muszą opłacić z własnej kieszeni.

Jak zgłosić szkodę AC?

Szkodę AC można zgłosić telefonicznie lub mailowo. Niektóre firmy przewidują również możliwość powiadomienia o zdarzeniu za pomocą wygodnych aplikacji mobilnych. Niezależnie od sposobu przekazania informacji, w zgłoszeniu trzeba zawrzeć m.in.:

 • dane właściciela i kierowcy;
 • numer rejestracyjny;
 • czas, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 • numer ważnej polisy.

Ważne jest, by szkodę zgłosić ubezpieczycielowi od razu po jej zauważeniu. Dokładne ramy określające maksymalny czas, jaki może upłynąć od dostrzeżenia nieprawidłowości do skontaktowania się z firmą, są określone w OWU. Mimo że niektóre towarzystwa dopuszczają nawet 7 dni na zgłoszenie szkody, nie warto z tym czekać. Zwlekanie może np. utrudnić ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, a to z kolei przełoży się na obniżenie wysokości odszkodowania.

Czy zawsze da się przeprowadzić naprawę z AC?

Odmowa likwidacji szkody z AC może mieć miejsce w kilku sytuacjach. Dokładnych informacji w tym zakresie należy szukać w OWU, jednak większość ubezpieczycieli odmawia wypłaty odszkodowania w podobnych okolicznościach. Zaliczają się do nich m.in.:

 • spowodowanie szkody pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • powstanie uszkodzeń czy strat w rezultacie celowego działania lub rażącego niedbalstwa — np. na skutek zaparkowania auta i niezaciągnięcia hamulca ręcznego;
 • doprowadzenie do stłuczki w wyniku złamania przepisów ruchu drogowego, np. przekroczenia prędkości;
 • korzystanie z pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. poprzez branie udziału w rajdach czy wyścigach;
 • spowodowanie wypadku przez kierowcę bez prawa jazdy;
 • brak ważnego przeglądu technicznego.

Oprócz wymienionych sytuacji naprawa z AC nie zostanie przeprowadzona również w przypadku usterek mających charakter eksploatacyjny. Oznacza to, że np. koszt wymiany zużytych klocków hamulcowych właściciel musi pokryć z własnej kieszeni.

Likwidacja szkody z AC czy OC sprawcy?

W większości sytuacji, mając do wyboru likwidację szkody z AC lub z OC sprawcy, lepiej zdecydować się na tą drugą opcję. W jej ramach poszkodowanemu przysługuje więcej uprawnień. Oprócz tego, że naprawa z OC sprawcy wymaga wykorzystania oryginalnych części, kierowca będzie miał do dyspozycji również auto zastępcze. Z kolei w przypadku autocasco kwestie te są zależne od rodzaju wykupionego pakietu. Poza tym zakres odszkodowań z OC nie kończy się na pojeździe. Z polisy sprawcy wypadku zostaną też pokryte np. straty zdrowotne osób poszkodowanych czy uszkodzenia bagażu.

Warto przy tym zaznaczyć, że naprawa z AC z reguły przebiegnie szybciej i wymaga mniej formalności. Jeśli zależy Ci na czasie, możesz rozważyć likwidację szkody z tytułu własnego autocasco. Wiąże się to jednak z ryzykiem utraty zniżek. Można tego uniknąć, o ile nastąpi tzw. likwidacja szkody z regresem. W takim przypadku ubezpieczyciel zwraca się do sprawcy o zwrot odszkodowania, a zdarzenie drogowe zostanie wymazane z Twojej historii ubezpieczeniowej.