Co się kryje pod najtańszym autocasco?

Większość moich Klientów zainteresowanych wykupieniem polisy AC, po zapytaniu czego oczekują od przygotowanej przeze mnie oferty odpowiada: niskiej ceny. Przyznaję – w mojej pracy liczą się efekty sprzedażowe, więc odruchowo powinnam znaleźć najtańszą propozycję i sfinalizować umowę ubezpieczenia. Jednak stawiam na szczerość i wybieram inną strategię. Owszem szukam opcji „byle najtaniej” ale przedstawiam przy tym, co się kryje za taką ofertą.

ubezpieczenie samochodu

Zacznijmy od początku : ochrona autocasco obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży pojazdu. W umowie określa się nie tylko wartość pojazdu ale także  zakres, w jakim zostanie zlikwidowana szkoda. Im lepsza opcja – tym wyższa cena. Ma to swoje logiczne wytłumaczenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do ścisłego wywiązania się ze wspólnych postanowień. Pokrywając na przykład koszty naprawy na częściach oryginalnych, w autoryzowanych warsztatach poniesie większe straty niż likwidując szkodę z zastosowaniem części zamiennych i potrąceniem amortyzacji.

Co zaniża składkę ubezpieczeniową najbardziej?

Amortyzacja części

Nie tak dawno mój klient oburzył się po wyliczeniu wysokości składki:
– Co tak drogo?? W X mam znacznie taniej!!
– A co Panu zaproponowali w ramach tej ceny?-pytam grzecznie
– Dali mi mój udział własny 1000 złotych i amortyzację 50% a Pani mi tu wszystko chce poznosić i jeszcze drożej wychodzi!!!

Oczywiście wytłumaczyłam Panu, że udział własny i amortyzacja to nic dobrego.

Amortyzacja części to mówiąc najprościej stopień zużycia eksploatacyjnego części pojazdu. Wylicza się go według wieku auta i określa w %.  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wyznacza je indywidualnie i zamieszcza w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Wartości kształtują się w granicach od 10% (np. AXA, InterRisk) do nawet 65% ( Ergo Hestia, AXA). Przy nowych samochodach amortyzacja zwykle  jest zniesiona (Generali, Warta- do roku, Gothear – do 3 lat, Benefia, Compensa – do 4 lat)

Warto pamiętać:

O wyznaczony procent zostaną pomniejszone wartości części przy wypłacie odszkodowania. Dotyczy to tylko części wymienianych, nie naprawianych.

Udział własny (franszyza redukcyjna)

To zagadnienie bardziej zrozumiałe dla większości posiadaczy autocasco i jest mylone jedynie z franszyzą integralną (szkodą minimalną, czyli kwotą do której towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności – wynoszącą zwykle od 200 do 500 zł)

Udział własny określamy procentowo lub kwotowo.  O ustaloną wartość pomniejsza się wypłatę należnego odszkodowania.

Naprawa na częściach oryginalnych lub na zamiennikach

Wszystkie kwestie związane z częściami zamiennymi reguluje tzw. europejska dyrektywa GVO.
Najlepsza opcja naprawy to oczywiście wybór oryginałów (określanych znakiem O).
Są to części sygnowane (oznaczone logiem producenta). Dostarcza je koncern samochodowy, a produkuje najczęściej podwykonawca. Oferowane są przez autoryzowane warsztaty (ASO).
Równej jakości są także części oznaczone symbolem Q. Tutaj różnica polega tylko na niższej cenie i opakowaniu.
Wybór naprawy z wykorzystaniem tych części jest szczególnie ważny przy naprawie samochodów do 5 lat.

Zamienniki oznacza się symbolami:

  • PC – część o porównywalnej jakości z certyfikatem jakości wydanym przez instytut certyfikujący np. Centro Zaragoza / Thatcham / TŰV
  • PJ – część o porównywalnej jakości, polecana przez dostawcę
  • P – część o porównywalnej jakości
  • ZJ – zamiennik o podwyższonej jakości
  • Z – pozostałe zamienniki

Tańsze AC to zwykle naprawa z wykorzystaniem zamienników.

Przedstawiłam tutaj tylko najważniejsze czynniki wpływające na wysokość składki ubezpieczeniowej. Przed zakupem polisy warto także zwrócić uwagę na wartość pojazdu, czy suma ubezpieczenia będzie odnawialna i jaki jest zakres terytorialny obejmujący autocasco. Ceny ubezpieczenia sprawdzisz w jednym z kalkulatorów OC/AC np. na: http://kalkulator-oc-ac.auto.pl/