Najpierw rejestracja czy ubezpieczenie?

Kupując samochód, niezależnie od tego, czy jest on używany, czy prosto z salonu lub sprowadzany z zagranicy, zastanawiasz się, co zrobisz jako pierwsze – rejestracja czy ubezpieczenie? Trzeba wiedzieć, że w Polsce istnieje obowiązek posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC dla wszystkich pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie kraju. Idąc do urzędu z zamiarem dokonania rejestracji auta powinieneś mieć potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC przy sobie.

Najpierw rejestracja czy OC?

Niezależnie od tego, czy kupiłeś auto używane, czy nowe w salonie, masz obowiązek zarejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni. Sposób rejestracji może nieco różnić się, poniżej przedstawiamy możliwe opcje. Jeśli zostałeś właścicielem:

 • auta używanego i ubezpieczonego – polisa OC, którą wykupił zbywca pojazdu, przechodzi automatycznie na Ciebie. W takim przypadku możesz udać się prosto do urzędu w celu przerejestrowania samochodu. Odpowiedź na pytanie: rejestracja czy ubezpieczenie OC nasuwa się sama;
 • auta używanego i nieubezpieczonego – pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Znamienne jest to, że urzędnik, na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest uprawniony do kontroli posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Na pewno zapyta Cię o dowód opłacenia polisy;
 • auta nowego z salonu – ubezpieczenie OC powinno zostać wykupione najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Można to zrobić w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego, agencji ubezpieczeniowej, przez internet lub w salonie samochodowym. Autoryzowane salony samochodowe pomagają klientowi również w zarejestrowaniu samochodu w odpowiednim urzędzie;
 • auta zabytkowego – musisz posiadać aktualną polisę OC, ale możesz ją wykupić najpóźniej w dniu, w którym wprowadzasz pojazd do ruchu drogowego.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie

Jakie dokumenty są niezbędne w urzędzie. Zacznijmy od dokumentów, o które poprosi urzędnik w przypadku zakupu samochodu używanego. Potrzebne będą:

 • umowa kupna-sprzedaży, jako dokument potwierdzający nabycie pojazdu,
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeśli była dla niego wydana,
 • potwierdzenie sprawności pojazdu wydane przez stację diagnostyczną,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat za zarejestrowanie pojazdu w urzędzie.

Urzędnik poprosi także o aktualną polisę OC, ponieważ za brak ciągłości ubezpieczenia musimy liczyć się z karą grzywny za każdy dzień absencji, nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Sugeruje to, że najpierw jesteśmy zobowiązani do wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Jest to związane także z obowiązkiem posiadania ważnego OC dla każdego pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce.

Jak przebiega proces rejestracji?

Pod groźbą naliczenia kary finansowej, właściciel ma obowiązek dokonania rejestracji samochodu w ciągu 30 dni od daty nabycia. W tym celu powinien udać się do odpowiedniego urzędu z kompletem dokumentów. Jeżeli samochód ma kilku właścicieli, to w urzędzie powinni stawić się wszyscy lub jeden z nich, posiadając pisemne pełnomocnictwo. Sama rejestracja przebiega dwuetapowo.

Pierwszy etap to rejestracja czasowa na okres 30 dni — właściciel otrzyma pozwolenie czasowe, czyli tzw. miękki dowód, tablice rejestracyjne z nalepką kontrolną i będzie mógł poruszać się po drodze. Stąd przede wszystkim konieczność wcześniejszego wykupienia ubezpieczenia OC, więc problem: najpierw rejestracja czy OC wydaje się wyjaśnić sam.

Drugi etap, czyli rejestracja na stałe, może trwać 30 dni lub dłużej. W jego trakcie urząd zweryfikuje wszystkie dane dotyczące pojazdu i wyda właściwy dowód rejestracyjny, który należy odebrać w ciągu 7 dni. Jeśli właściciel nie odbierze dowodu rejestracyjnego, to po upływie tego terminu auto nie może uczestniczyć w ruchu drogowym pod groźbą odholowania. Czasami urzędnicy potrzebują więcej niż 30 dni na sprawdzenie dokumentów i wydanie dowodu. W takich okolicznościach właściciel jest zobowiązany do ponownego zgłoszenia się w urzędzie w celu przedłużenia rejestracji czasowej na kolejne 14 dni.

Zmiany prawne w 2022 roku

Rok 2022 to rok nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło dwie ważne zmiany dotyczące rejestrowania pojazdów.

Pierwsza zmiana obowiązuje od 31 stycznia 2022 roku i dotyczy wydawania tablic rejestracyjnych. Po nowelizacji tablice rejestracyjne mają być przypisane do pojazdu, więc nowy właściciel może zachować dotychczasowe tablice. W myśl tej modyfikacji, wymianie będą podlegały jedynie:

 • tablice czarne,
 • tablice nieczytelne lub zniszczone,
 • tablice białe z flagą i oznaczeniem PL (wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych).

Druga istotna zmiana obowiązująca od 4 września 2022 roku, znosi obowiązek posiadania karty pojazdu i nalepki kontrolnej przyklejanej na szybę. Jednak w kwestii tego, czy najpierw rejestracja, czy ubezpieczenie, nic się nie zmienia. Przed złożeniem wniosku o rejestrację samochodu, należy opłacić polisę ubezpieczeniową OC.

Podsumowując – najpierw rejestracja czy OC?

Rejestracja zakupionego samochodu jest niezbędna, aby został on dopuszczony do jazdy. Mówi o tym ustawa Prawo o ruchu drogowym. Niezależnie czy dokonujemy jej za pośrednictwem salonu samochodowego, czy osobiście w urzędzie lub przez internet, wśród dokumentów przedkładanych w urzędzie potrzebna jest opłacona polisa ubezpieczenia OC.

Pracownik urzędu na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych może dokonać weryfikacji ważności polisy. Jeżeli polisa OC będzie nieaktualna, urzędnik zgłosi ten fakt do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nałoży na właściciela pojazdu grzywnę za każdy dzień braku aktualnego ubezpieczenia.

W wyniku przedłożenia w urzędzie wniosku o zarejestrowanie samochodu otrzymasz czasowe pozwolenie na poruszanie się po drogach. Jak dobrze wiemy, nie można tego robić, bez ważnej polisy OC. Należy pamiętać, że najpierw powinniśmy wykupić ubezpieczenie OC, a następnie dokonać rejestracji pojazdu.