Podczas zawierania umowy autocasco koniecznie zwróć uwagę na wartość franszyzy integralnej i redukcyjnej. Pamiętaj, że każda z nich może pozbawić Cię możliwości naprawy auta na koszt ubezpieczyciela.

mężczyzna liczy pieniądze na oc

Franszyza integralna występuje w umowach autocasco (AC) również pod pojęciem szkody minimalnej. Franszyza redukcyjna, to nic innego jak Twój udział własny w szkodzie. Nie ignoruj tych zapisów na polisie, bo w przypadku szkód o niskiej wartości, wysoka franszyza może oznaczać odmowę wypłaty odszkodowania.

Franszyza integralna w AC – niby niewiele, a jednak kłopotliwa

Franszyza integralna (szkoda minimalna) oznacza kwotę, do której Twoje towarzystwo nie odpowiada za szkodę. Jej celem jest zabezpieczenie interesów ubezpieczyciela na wypadek naprawy niewielkich uszkodzeń pojazdu. Taki proces wiąże się często z poniesieniem przez towarzystwo wysokich kosztów dodatkowych (np. organizacyjnych i usług), które przewyższają rzeczywistą wartość szkody.

Aby bliżej przedstawić zasadę działania franszyzy integralnej, posłużę się przykładem kierowcy z Zamościa.

Pan Robert wykupił ubezpieczenie AC na swojego Opla Astrę za 1050 złotych. Kilka miesięcy po zakupie polisy, podczas cofania, kierowca uszkodził tylny zderzak w aucie. Rzeczoznawca wycenił szkodę na wartość 450 złotych. Niestety, mieszkaniec Zamościa nie otrzymał tych pieniędzy. W jego umowie autocasco znalazł się zapis mówiący o tym, że towarzystwo „nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 500 złotych”.

Gdyby szkoda została wyceniona na wartość powyżej 500 zł, kierowca otrzymałby odszkodowanie w pełnej kwocie (nawet 501 złotych).

Pan Robert znalazł tani warsztat pod Zamościem i ostatecznie zapłacił za naprawę samochodu 300 złotych, ale i tak to dla niego poważna strata. Uważa, że wydał ponad tysiąc złotych na polisę AC, która jest i będzie bezużyteczna w przypadku wielu drobnych szkód, np.: zarysowania karoserii, rozbitego lusterka, lampy, pękniętej szyby czy uszkodzenia ogumienia.

Czy można było temu zaradzić? Owszem. Wystarczyło poszukać ubezpieczyciela, który nie stosuje franszyzy integralnej. Takie towarzystwo wypłaci odszkodowanie za każdą, nawet najmniejszą szkodę (która oczywiście jest objęta ochroną autocasco). Na chwilę obecną, ze znanych mi firm, szkoda minimalna nie występuje w OWU AC towarzystwa AXA, Generali i Proama.

Ubezpieczyciele, którzy stosują franszyzę integralną, ustalają ją najczęściej obligatoryjnie, na poziomie 500 złotych (np. Link4, Allianz, Benefia, MTU, You Can Drive). Niektórzy mogą natomiast określić jej wartość indywidualnie, po uzgodnieniu z klientem.

Franszyza redukcyjna – co to jest?

Franszyza redukcyjna (inaczej udział własny) to kwota, którą potrąci Twój ubezpieczyciel z należnego odszkodowania. Jej wartość może być określona procentowo (np. 10%) lub kwotowo (np. 500 złotych).

Przykład:

Do umowy autocasco pani Edyty został wprowadzony udział własny w wysokości 1000 złotych. Po kolizji z własnej winy, kobieta zwróciła się do swojego ubezpieczyciela z wnioskiem o likwidację szkody. Rzeczoznawca wycenił wartość części do wymiany oraz robocizny na łączną kwotę 4000 zł.
Pani Edyta otrzyma odszkodowanie w wysokości 3000 zł (czyli pomniejszone o 1000 zł udziału własnego).

Warto zauważyć, że w przypadku szkód o niewielkiej wartości, franszyza redukcyjna będzie działać tak samo jak franszyza integralna. Posługując się powyższym przykładem – jeśli kosztorys szkody będzie opiewał na kwotę mniejszą lub równą 1500 złotych, kobieta nie otrzyma żadnego odszkodowania.

Uwaga!

Zdecydowana większość towarzystw daje możliwość indywidualnego ustalenia wysokości udziału własnego. Im będzie on większy, tym niższa może być cena polisy. Warto jednak zastanowić się, czy takie rozwiązanie jest dla nas korzystne.

Franszyza w umowie AC – gdzie szukać odpowiednich zapisów?

Definicje franszyzy integralnej i redukcyjnej nie zawsze znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wybranej firmy. W zapisach OWU możesz spotkać się z innymi pojęciami, odpowiednio: szkoda minimalna i udział własny. Istnieje również możliwość, że informacja o minimalnej kwocie odszkodowania pojawi się tylko w wyłączeniach od odpowiedzialności, np. w postaci zapisu: „ odpowiedzialność (towarzystwo) nie obejmuje szkód o wartości nieprzekraczającej X złotych”.

Wartość szkody minimalnej i udziału własnego w autocasco wybranego towarzystwa sprawdzisz na rankomat.pl, podczas porównania ofert OCAC. Wystarczy, po wypełnieniu formularza, wybrać interesującą Cię ofertę autocasco i kliknąć w “szczegóły oferty”.