Zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela – gdzie i na jakich zasadach można skorzystać z oferty

rzeczoznawca wyceniający szkodęOd pierwszego dnia, gdy PZU szumnie ogłosiło swoją „rewolucję” z bezpośrednią likwidacją szkody z OC, niesłusznie zresztą mianując się pionierem projektu (wcześniej podobną usługę wprowadziła Warta i InterRisk), cały rynek ubezpieczeń zalała fala domysłów, prognoz i komentarzy. Sama także dałam się ponieść emocjom i w bardzo przydługim artykule „wyłożyłam”  Wam wszystkie za i przeciw. Ale zapomniałam napisać o czymś bardzo istotnym: bezpośrednia likwidacja szkód z OC nie jest regulowana ogólnymi przepisami i każde towarzystwo może indywidualnie ustalać szczegóły i zasady jej działania. Dlatego postanowiłam uzupełnić artykuł „Rewolucja w OC od PZU – wypłata z OC szybka i rzetelna?” podręczną ściągą o ubezpieczycielach, którzy na dzień dzisiejszy wprowadzili już nowatorskie zmiany w OC.

Kto oferuje bezpośrednią likwidację szkody z OC i na jakich warunkach

Na chwilę obecną, klienci czterech towarzystw ubezpieczeniowych: Warty, PZU, InterRisk i od czerwca także UNIQA mogą zlikwidować szkodę z OC za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela.

  • Bezpośrednia likwidacja szkody w Warta

Pierwszą firmą, która zdecydowała się na wprowadzenie nowych zasad naprawy szkody była Warta. Właściciele pojazdów, którzy zakupili polisę OC w tej firmie po 01 października 2013 roku zostali automatycznie włączeni do usługi OC Szybka Wypłata. Daje ona możliwość wyboru towarzystwa, które zlikwiduje stratę w mieniu: Warty lub ubezpieczyciela sprawcy, jednak w pierwszym przypadku wartość szkody nie może przekroczyć 5 000 złotych. Jeżeli odszkodowanie zostanie wycenione na wyższą kwotę, poszkodowanemu kierowcy pozostaje zgłoszenie się bezpośrednio do towarzystwa, w którym sprawca zdarzenia zakupił ubezpieczenie OC.

  • Zgłoszenie szkody z OC w InterRisk, gdy sprawcą jest właściciel pojazdu, ubezpieczony w innym towarzystwie

Możliwość wyboru firmy, która zlikwiduje szkodę z OC sprawcy zdarzenia została wprowadzona w InterRisk w styczniu 2014 roku. Niestety – nie jest to usługa bezpłatna i kosztuje klienta 69 złotych. Nabywca polisy OC musi więc już podczas zawierania umowy zdecydować się, czy będzie chciał w przyszłości skorzystać z takiej usługi. Na zwolenników bezpośredniej likwidacji szkody czeka oferta InterCasco, natomiast ci, którzy nie upierają się przy konieczności naprawy auta po szkodzie w swojej firmie, mogą zakupić tradycyjne OC.
Posiadacz polisy InterCasco w InterRisk:
– nie ma wyznaczonej górnej granicy odpowiedzialności (jej wartość jest ustawowa),
– zlikwiduje szkodę z OC także wtedy, gdy pojazd sprawcy wypadku jest ubezpieczony poza granicami naszego kraju (w przeciwieństwie do Warty).

  • Rewolucyjna, bezpośrednia likwidacja szkody w PZU

O szczegółach oferty towarzystwa PZU rozpisywałam się już na moim blogu. Pełne informacje znajdziecie w „Rewolucja w OC od PZU – wypłata z OC szybka i rzetelna?”

Tym, którzy potrzebują tylko najważniejszy zarys propozycji PZU przypomnę, że:
– z naprawy szkody za pośrednictwem swojego ubepzieczyciela (PZU) mogą skorzystać wszyscy obecni klienci tego towarzystwa, bez względu na dzień zawarcia umowy (czyli także ci, którzy posiadali już ubezpieczenie w PZU przed 4 kwietnia 2014 roku),
– nowa usługa jest bezpłatna,
– PZU, podobnie jak InterRisk nie wyznacza innej niż ustawowa sumy ubezpieczenia,
– w ramach likwidacji szkody poszkodowany otrzyma także zwrot kosztów dodatkowych, np: holowania, wynajmu samochodu zastępczego i parkingu strzeżonego.

  • UNIQA – likwidacja szkody w mieniu, przy sprawcy zdarzenia z polisą OC innego towarzystwa

UNIQA to ostatnie towarzystwo, które wdraża bezpośrednią likwidację szkody. Ostatnie – oczywiście myśląc o dniu dzisiejszym, ponieważ przypuszczam, że niedługo, do skromnego jeszcze grona bezpośrednich likwidatorów szkody dołączą kolejne firmy ubezpieczeniowe. Oferta OC z możliwością wyboru towarzystwa naprawiającego szkodę w zamian za firmę sprawcy pojawiła się w UNIQA od 02 czerwca 2014 roku.

– Podobnie jak PZU, towarzystwo UNIQA poszerzyło propozycję dla wszystkich swoich klientów, którzy w chwili wdrażania projektu posiadali aktywną polisę OC ,

– Usługa bezpośredniej likwidacji szkody jest bezpłatna,

-Z oferty mogą skorzystać właściciele samochodów osobowych i osobowych z homologacją (tzw. „kratką”),

– Propozycja UNIQA dotyczy kolizji, które miały miejsce na terenie Polski,

– Szkoda rzeczowa, zgłoszona do swojego ubezpieczyciela może opiewać na dowolną wartość (w granicach górnych granic odpowiedzialności, regulowanych ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych),

UNIQA pokrywa również koszty dodatkowe (parking strzeżony, pojazd zastępczy itp.).

Ogólne zasady bezpośredniej likwidacji szkód

  • Bezpośrednia likwidacja szkody daje Ci możliwość wyboru firmy, która ją naprawi: ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub towarzystwa, które sprzedało Ci polisę OC ,
  • Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje naprawę szkody, zajmuje się wszelkimi formalnościami i wypłaca Ci należne świadczenie, a następnie występuje do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia o zwrot poniesionych kosztów,
  • Twój ubezpieczyciel naprawi szkodę tylko wtedy, gdy nie doszło do strat osobowych (w wyniku zdarzenia zostało zniszczone tylko Twoje mienie) i w kolizji nie uczestniczył samochód ciężarowy,
  • Bezpośrednia likwidacja szkody nie jest możliwa, gdy sprawca był nieubezpieczony lub nieznany,
  • Pamiętaj, że skorzystanie z usługi bezpośredniej likwidacji szkody nie wpłynie na wysokość Twoich zniżek w OC i AC.