Wypadek z udziałem obcokrajowca. Sytuacja beznadziejna?

Obcokrajowiec w podróży

Wczoraj moja koleżanka wpadła do domu jak „prawdziwa torpeda”.
– Zgadnij co się stało? Miałam wypadek na autostradzie. Cały tylny zderzak wgnieciony! Janek mnie zabije!
Cóż  .. . Staram się myśleć racjonalnie. Tylny zderzak, autostrada? To może oznaczać brak winy mojej „potrzepanej” przyjaciółki.
– To chyba nie była Twoja wina? Wezwałaś policję? Spisaliście oświadczenie?- pytam jak prawdziwy zawodowiec.
– Wina nie moja. Ale TO BYŁ CHIŃCZYK!!!

Z grupy 10 osób w podobnej sytuacji, ilu z nich”odpuściłoby” winowajcy tak jak moja koleżanka i naprawiło samochód na własny koszt? Przy drobnej stłuczce przypuszczam że połowa. Kolizja, stres, pośpiech  i do tego obcokrajowiec, z którym nie możemy się porozumieć. Tymczasem nie warto tracić własnych pieniędzy. Procedura postępowania w takim przypadku nie jest skomplikowana, a przy drobnym uszkodzeniu i dobrej woli sprawcy, obejdzie się nawet bez interwencji policji.

Po wypadku w Polsce, gdzie sprawcą jest kierowca prowadzący pojazd zarejestrowany na terenie innego państwa pomogą:

PBUK   (Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych)

 • organizuje likwidację szkód lub bezpośrednio likwiduje szkody spowodowane przez posiadaczy pojazdów:
  • mechanicznych zarejestrowanych za granicą i posiadających Zieloną Kartę
  • zarejestrowanych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Andorze, Chorwacji, Szwajcarii i Serbii
 • pełni rolę ośrodka informacji

 

Korespondent  –     nominowany przedstawiciel zagranicznego ubezpieczyciela, ustalony przez biuro narodowe (organizację zakładów ubezpieczeń) kraju zdarzenia.

PZU S.A. i  TUiR Warta S.A.  –    towarzystwa ubezpieczeniowe, pełniące funkcję agenta przy likwidacji szkód, upoważnione przez PBUK

Procedury postępowania po wypadku dzielimy wg kraju rejestracji pojazdu sprawcy:

 • EOG , Szwajcaria, Andora, Chorwacja, Serbia ( gdzie nie ma obowiązku posiadania Zielonej Karty)

Prawidłowe postępowanie po kolizji

 1. spisujemy numer rejestracyjny, markę pojazdu sprawcy, nr polisy i nazwę ubezpieczyciela
 2. sporządzamy oświadczenie o okolicznościach zdarzenia ( druk wspólnego zgłoszenia szkody znajdziesz  tu)

W późniejszym terminie wystarczy tylko sprawdzić czy towarzystwo sprawcy ma nominowanego korespondenta w Polsce (wyszukiwarka), jeżeli tak – do niego właśnie zgłaszamy szkodę.

Może się zdarzyć, że nie uda się ustalić korespondenta lub towarzystwa, w którym pojazd jest ubezpieczony. W takim przypadku kontaktujemy się z PZU S.A. lub  TUiR Warta S.A. , które zajmą się oględzinami i wyceną szkód.

Ważna uwaga

Zawsze podajemy nazwę państwa rejestracji pojazdu sprawcy (wg tablic rejestracyjnych) , gdyż nie liczy się tutaj obywatelstwo kierowcy.

 • Gdy kierowca posiada Zieloną Kartę

Procedura na miejscu zdarzenia wygląda podobnie:

 1. Spisujemy nr rejestracyjny, markę pojazdu sprawcy, nazwę ubezpieczyciela i dodatkowo nr Zielonej Karty
 2. Sporządzamy oświadczenie

Następnie:

 1. szukamy korespondenta i zgłaszamy mu szkodę,
 2. kontaktujemy się z PZU S.A. lub  TUiR Warta S.A. (jeżeli nie ustalono korespondenta)
 3. nie znamy ubezpieczyciela: prosimy o pomoc PBUK

 

 • Gdy kierowca posiada ubezpieczenie graniczne

Kontaktujemy się z zakładem ubezpieczeń, który wystawił polisę, a przy ewentualnym braku ważności ubezpieczenia granicznego zgłaszamy szkodę w UFG (Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego.