Kasowanie punktów karnych – przepisy w 2022

Punkty karne są nakładane na kierowców razem z mandatem za nieprzestrzeganie przepisów drogowych. Dla niektórych osób są one bardziej dotkliwe niż kara finansowa głównie ze względu na to, że po przekroczeniu pewnego limitu punktów karnych konieczne jest ponowne podejście do egzaminu na prawo jazdy, aby nadal móc jeździć samochodem. W 2022 roku w życie weszły nowe przepisy, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać, aby bezpiecznie poruszać się po drogach.

Nowe przepisy w 2022 roku – co zmieniło się w kwestii punktów karnych?

Maksymalna liczba punktów, jakie może zgromadzić kierowca, wynosi 24. W przypadku osób, które mają prawo jazdy krócej niż rok, limit ten jest niższy. Wynosi on bowiem 20 punktów karnych, jakie może mieć na swoim koncie. Po ich przekroczeniu niezbędne jest ponowne podejście do egzaminu na prawo jazdy. Jeśli jego wynik będzie negatywny, to wiąże się to z utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów. Głównym celem wprowadzenia punktów karnych było zmniejszenie liczby wykroczeń drogowych, a także wykluczenie z ruchu kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów i stanowią poważne zagrożenie dla innych uczestników.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach 1 stycznia 2022 roku w życie weszły znowelizowane przepisy dotyczące punktów karnych. Obecnie jednorazowo kierowca za wykroczenie może otrzymać aż 15 punktów, a nie 10, jak to było do końca 2021 roku. Zmiany dotyczą również czasu, przez jaki obowiązują zgromadzone punkty. Wcześniej kasowane były po roku od daty ich otrzymania. Obecnie ich usunięcie z rejestru następuje po dwóch latach od momentu opłacenia mandatu. Nawet jeśli kierowca go nie zapłaci, to i tak zostaną one dopisane go jego konta. Możliwe jest anulowanie punktów karnych, ale i w tym przypadku zaszło sporo zmian.

Jak skasować punkty karne?

Wielu kierowców korzysta z możliwości kasowania punktów karnych, gdy ich ilość zbliża się do górnego limitu. Okazją do tego, aby zmniejszyć ich ilość, są organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego specjalne kursy dla niefrasobliwych kierowców. Mogą wziąć w nich udział raz na 6 miesięcy, a to pozwoli na anulowanie punktów karnych. Obecnie jeszcze 6 godzin takiego kursu umożliwia zredukowanie liczby punktów o 6.

Co ważne, w takim kursie udział mogą wziąć kierowcy, którzy mają prawo jazdy dłużej niż rok i nie przekroczyli jeszcze górnej granicy liczby dopuszczalnych punktów karnych. Uczestnictwo w nim jest odpłatne, a cena takiego szkolenia oscyluje w granicach 300-400 zł.

Kasowanie punktów karnych – nowe przepisy

Zgodnie z zapowiedziami polskiego rządu 17 września wchodzą w życie nowe przepisy, które umożliwią kasowanie punktów karnych. Najważniejsza zmiana dotyczy długości samego kursu zmniejszającego ich ilość na koncie kierowcy. Obecnie uczestnictwo w 6-godzinnym kursie umożliwia odjęcie 6 punktów. Po wprowadzeniu zmian kurs będzie trwał 28 godzin i będzie trwał 4 dni. Cena takiego szkolenia ma być zdecydowanie wyższa niż obecnie i ma wynosić nawet 900 zł.

Punkty karne – za co można dostać ich najwięcej?

Mimo tego, że zgodnie z nowymi przepisami nadal możliwe będzie kasowanie punktów karnych, to zadanie to będzie nieco utrudnione. Ogromną zmianą jest także wspomniana możliwość jednorazowego otrzymania nawet 15 punktów. Kierowcy muszą liczyć się z ich otrzymaniem w przypadku takich wykroczeń, jak:

 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nimi,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed policją,
 • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym,
 • wyprzedzanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Co jeszcze zmieniło się w przepisach drogowych w 2022 roku?

W przypadku kary, jaką są punkty karne, kasowanie ich jest możliwe zgodnie z omówionymi wcześniej zasadami. Jednak to nie są jedyne zmiany, jakie zaszły w tym roku w przepisach ruchu drogowego. Zmieniła się znacząco również wysokość mandatów, jakie mogą zostać nałożone na kierowców za nieprzestrzeganie przepisów drogowych. Dotyczy to głównie przekraczania prędkości na terenach zabudowanych. Zwiększona została także maksymalna kara grzywny, jaka może zostać nałożona na kierowcę w postępowaniu mandatowym. Z kwoty 5 tys. wzrosła ona do 30 tys. i dotyczy najcięższych przestępstw drogowych, takich jak m.in. prowadzenie samochodu bez uprawnień czy kierowanie niesprawnym pojazdem.

W 2022 roku minimalny mandat, jaki może otrzymać kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość, wynosi 800 zł. Od września oprócz zdecydowanie wyższych kar finansowych, kierowcy jeżdżący za szybko, będą musieli liczyć się także z tym, ze za to wykroczenie otrzymają więcej punktów karnych. Za przekroczenie konkretnej prędkości będzie można otrzymać następujące mandaty:

 • do 10 km/h – 50 zł,
 • między 21 a 25 km/h – 300 zł i 6 punktów,
 • między 31 a 40 km/h – 800 zł i 10 punktów,
 • między 41 a 50 km/h – 1000 zł i 13 punktów,
 • powyżej 71 km/h – 2500 zł i 15 punktów.

Jest to tylko kilka wybranych przedziałów prędkości wraz z wysokością mandatów oraz ilością punktów karnych, z jakimi będzie wiązało się nieprzestrzeganie zasad dotyczących maksymalnej prędkości, z jaką można poruszać się po drogach. Punkty karne wraz z wysokimi mandatami mają za zadanie zmniejszać liczbę wykroczeń drogowych na polskich drogach. To z kolei powinno wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Kasowanie punktów karnych od września będzie nieco trudniejsze, dlatego powinno to skłonić kierowców do zachowania zdecydowanie większej uwagi podczas jazdy samochodem. Pozwoli to nie tylko uniknąć poważnych wypadków, ale także ograniczy ryzyko otrzymania mandatu oraz punktów karnych. Zbyt duża ich liczba może natomiast wiązać się z utratą prawa jazdy, co z pewnością wielu osobom sprawiłoby nie lada problem.