Jak ubezpieczyć auto w leasingu?

Leasing może być tańszą opcją zakupu nowego auta niż kredyt samochodowy. Sprawdziliśmy, jakie są rodzaje leasingu, wady i zalety tej formy finansowania, a także jak najkorzystniej ubezpieczyć pojazd.

Leasing jest umową, na podstawie której leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy pewną własność, np. samochód. W zamian użytkownik pojazdu płaci co miesiąc właścicielowi raty. Na koniec umowy leasingobiorca może wykupić auto za wcześniej ustaloną kwotę, często są to niskie sumy (np. 1% wartości przedmiotu).

Dla kogo leasing?

Samochody w leasingu biorą zazwyczaj firmy, które budują flotę transportową. Dzięki temu mają cały czas nowe pojazdy, mogą nie martwić się także ich serwisowaniem. Mają możliwość wliczyć leasing w koszta prowadzenia działalności. Jest to dobre także dla mniejszych przedsiębiorców, aby na start mieć auto nie ponosząc wysokich wydatków. Istnieje kilka rodzajów leasingu:

Leasing finansowy

Ten rodzaj umowy oznacza, że leasingobiorca musi wpisać do swojego majątku przedmiot leasingu. W efekcie będzie musiał dbać o serwisowanie pojazdu. Pełnoprawnym właścicielem samochodu przedsiębiorca stanie się jednak dopiero po jego wykupie. Wtedy też będzie musiał zapłacić podatek VAT od całości zakupu. Ten typ leasingu jest bardzo podobny do zakupu na raty.

Leasing operacyjny

W tym przypadku to leasingodawca musi wpisać przedmiot do ewidencji środków trwałych i może realizować odpisy amortyzacyjne, czyli zużycie składników majątku. VAT jest płacony przy ratach. W tym rodzaju leasingu leasingobiorca opłaca ratę wstępną i opłatę za wykup samochodu. Jest to rodzaj umowy podobny do wynajmu.

Leasing bezpośredni i pośredni

W leasingu bezpośrednim leasingodawca oddaje do dyspozycji leasingobiorcy samochód, zamiast go sprzedawać. W związku z tym dystrybutor pojazdu jest jednocześnie współfinansującym jego zakup. W Polsce ta forma umowy występuje bardzo rzadko.

Natomiast w często spotykanym w naszym kraju leasingu pośrednim, leasingodawcą jest podmiot, który nabył od producenta samochodu prawo jego własności. Zwykle jest to firma leasingowa lub bank.

Leasing konsumencki

Istnieje także możliwość udzielenia leasingu osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej poprzez leasing konsumencki. Jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą jeździć wymarzonym samochodem, a nie mają zdolności kredytowej, aby wziąć na niego kredyt. Często także raty leasingowe są niższe od kredytowych.

Leasing zwrotny

Jeżeli przedsiębiorstwo traci płynność finansową, może ją poprawić poprzez odsprzedanie firmie leasingowej swojej własności np. pojazdów i maszyn. Następnie weźmie je z powrotem w leasing zwrotny. Dzięki temu będzie ona mogła dalej używać potrzebnych urządzeń, a ze sprzedaży ich firmie leasingowej podreperuje swój budżet.

Czy warto korzystać z leasingu?

Z pewnością leasing jest korzystniejszy pod względem finansowym niż kredyt, ponieważ w drugiej opcji zapłacimy więcej za przedmiot zakupu, gdyż odsetki są wyższe. Natomiast w leasingu może się zdarzyć, że zapłacimy tylko wartość przedmiotu. Dzięki temu koszty operacyjne będą niewielkie.

Co ważne, brak zdolności kredytowej nie wyklucza nas z grupy leasingobiorców. Leasing to także jeden ze sposobów rozwoju biznesu bez dużego wkładu własnego. Nowy pojazd czy maszyna może znacznie pomóc w szybkim rozszerzeniu działalności.

Leasing – czy to same zalety?

Musimy jednak pamiętać, że biorąc samochód w leasing, nie jest on naszą własnością. W związku z tym nie możemy np. samodzielnie decydować o jego serwisowaniu. Musimy także przestrzegać zapisów zawartych w umowie. Często również nie można oddać w użytkowanie auta osobie trzeciej.

W umowie może też znajdować się zapis o dopłacie po przekroczeniu ustalonej liczby kilometrów. Istnieje także ryzyko zerwania umowy ze strony leasingodawcy, jeżeli nie będziemy opłacać rat w wyznaczonym terminie.

Jak ubezpieczyć auto w leasingu?

Opłata ubezpieczenia należy do użytkownika pojazdu, czyli leasingobiorcy. Warunki polisy dyktuje leasingodawca. Musimy ubezpieczyć auto leasingowe w pakiecie odpowiedzialności cywilnej (OC), a także autocasco (AC). Dodatkowo leasingodawca podaje określone klauzule w AC, które muszą być wykupione. Najczęściej jest to:

  • wariant serwisowy,
  • naprawa pojazdu na częściach oryginalnych,
  • zniesienie amortyzacji,
  • nieredukcyjna suma ubezpieczenia oraz brak udziałów własnych.

Leasingodawca podaje także listę towarzystw ubezpieczeniowych, w których leasingobiorca może wykupić polisę. Niektórych może nie zaakceptować, nawet mimo niższej ceny.

Jakie ubezpieczenie samochodu w leasingu  wybrać?

Często w umowach leasingowych zawarta jest informacja o tym, że leasingobiorca jest zmuszony wykupić polisę w firmie leasingowej, która ma podpisaną umowę z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Pomimo, że można znaleźć tańsze ubezpieczenie poza leasingiem.

Jeżeli zostaną spełnione wymagania leasingu co do polisy, to leasingodawca może wyrazić zgodę na ubezpieczenie zewnętrze. W umowie leasingowej może również znaleźć się zapis o karze za skorzystanie z ubezpieczenia zewnętrznego. Często jest to 200 lub 300 zł. Jednak opłaca się nawet zapłacić tę karę, ponieważ polisa zewnętrzna może być tańsza nawet o 1000 zł.

Należy pamiętać, o dotrzymaniu terminów. Zazwyczaj na przedstawienie oferty zewnętrznej jest czas na 30 dni przed zakończeniem obecnej polisy (pierwsza polisa jest zazwyczaj wykupowana w firmie leasingowej). Są także określone terminy na przesłanie do leasingu kopii polisy. Jeżeli przekroczymy tę datę, leasingodawca może odrzucić zewnętrzną polisę i wystawić swoją. Warto dokładnie sprawdzić te zapisy przed zawarciem umowy.