W ubezpieczeniach nie ma poetyckich zwrotów i luźnych zagadnień. To same ustawy, przepisy prawne i orzeczenia. Ale czy  przeciętnego Kowalskiego, szukającego najkorzystniejszego ubezpieczenia obchodzi numer paragrafu? Zazwyczaj szuka on  konkretnej odpowiedzi na swoje pytanie. 

Postaram się jej udzielić szczegółowo, ale bez użycia trudnego, prawniczego języka.