Twoje dziecko grając w piłkę wybiło szybę u sąsiada? Zapomniałeś odśnieżyć posesji i przechodzień niefortunnie skręcił sobie kostkę? Twój pies uciekł z działki i narobił szkód w innym gospodarstwie domowym? W tych i podobnych sytuacjach ochronić Cię może zakup OC w życiu prywatnym.

ubezpieczenie dla rodziny

Nieobowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni Cię przed finansowymi skutkami szkody, wyrządzonej osobom trzecim z Twojej winy lub członków Twojej rodziny. Gdy do niej dojdzie, poszkodowany może żądać odszkodowania za zniszczone mienie, zwrotu kosztów leczenia, jak również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Posiadając OC unikasz płacenia z własnej kieszeni, a szkodę likwiduje ubezpieczyciel.

Przed czym chroni OC w życiu prywatnym?

Zakres sytuacji, w których możesz stać się sprawcą wypadku, a które powinno zawierać ubezpieczenie, w dużej mierze zależy od Twojej codzienności. Towarzystwa Ubezpieczeniowe tworząc oferty OC w życiu prywatnym czynią to zazwyczaj zgodnie z zasadą ,,skrojenia na miarę potrzeb klienta” – oznacza to, iż w porozumieniu z klientem określają zakres zdarzeń, które mogą się wydarzyć, a które zabezpieczą interesy klienta.

Oczywiście nie jesteś w stanie przewidzieć wszelkich możliwych sytuacji, ale warto znaleźć konsensus między jak najszerszym zakresem ubezpieczenia, a Twoimi potrzebami, czyli:

 • zastanów się czy potrzebujesz ubezpieczenia, które będzie obowiązywać również za granicą,
 • nie potrzebujesz ubezpieczenia od zalania sąsiada, jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym,
 • nie powinno interesować cię poszerzenie zakresu ubezpieczenia na członków rodziny, jeśli Twoje gospodarstwo domowe liczy tylko jedną osobę,
 • sprawdź czy nie znajdziesz tańszego OC, które może być sprzedawane w pakiecie np. z ubezpieczeniem mieszkania.

OC w życiu prywatnym oferowane przez TU dzieli się na pakiet podstawowy oraz rozszerzony.

W pakiecie podstawowym ubezpieczeni jesteśmy zazwyczaj od zdarzeń w związku z:

 • prowadzeniem gospodarstwa domowego,
 • uczestniczeniem w zajęciach szkolnych,
 • czynnościami związanymi z opieką nad dziećmi,
 • amatorskim uprawianiem sportu,
 • czasowym użytkowaniem innych lokali (wyjazdy urlopowe do 30 dni).

Warianty rozszerzone są droższe, ale zawierają kompleksowy zakres ochrony. Obejmują np. zabezpieczenie finansowe zdarzeń mogących nastąpić wskutek posiadania zwierzęcia – w tym psa, kota czy konia, odpowiedzialność za zatrudnienie pomocy domowej, czy odpowiedzialność wynikającą z wynajmu lub użyczenia własnego lokalu mieszkaniowego.

Czytaj wykluczenia – oferty nie są sobie równe!

Przy wyborze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warto zwrócić szczególną uwagę na tzw. wykluczenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Przykładem może być zalanie mieszkania sąsiada.

Jeżeli zalanie powstało nie z Twojej winy, np. w trakcie prania pękł wężyk od pralki, odszkodowanie zostanie wypłacone. Jeżeli jednak zalanie powstało na skutek niezakręconego kranu, część polis ubezpieczeniowych nie pokryje szkody, ponieważ w wykluczeniach zawarta była informacja o zwolnieniu od  odpowiedzialności w przypadku rażącego niedbalstwa.

Jak kupować OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może być oferowane jako dodatek do ubezpieczenia mieszkania lub jako oddzielna oferta ubezpieczeniowa. Warto porównać koszt polisy kupionej w pakiecie, np.  z ubezpieczeniem mieszkania oraz koszt samodzielnego OC.

Pamiętaj również, że więcej zapłacisz za ubezpieczenie OC, które:

 • obejmuje wyższą sumę ubezpieczenia,
 • zawiera szerszy zakres ubezpieczeniowy,
 • będzie obowiązywało nie tylko w Polsce, ale również za granicą.